DJK Hovedstadsområdet


Motoriseringen af de danske jernbaner ? de f?rste 50 ?r (1921-1970)
Mandag d. 17. februar 2014 kl. 19.00 - 22.00

Foredrag med John Poulsen

John Poulsen holder foredrag om: Motoriseringen af de danske jernbaner ? de f?rste 50 ?r (1921-1970)


En skildring af de store udviklinglinjer i omstillingen fra dampdrift til motordrift. I den tidligeste fase spillede udenlandske fabrikker en vis rolle som leverand?rer af motormateriel, men snart form?ede danske fabrikker at d?kke markedet og endog f? eksportordrer.

Motoriseringen var ved privatbanerne allerede da 2. verdenskrig br?d ud vidt fremskreden, mens det kun var ved lettere rangering og i et vist omfang p? sidebanerne at motormateriellet spillede en st?rre rolle hos DSB ? bortset fra ?lyntogene?, det nye ?flagskib? p? hovedlinjerne, og den hurtigt voksende elektriske n?rtrafik.

Efter 2. verdenskrig kneb det med udvikling hos den eneste tilbagev?rende danske fabrik, og udlandet tog atter over. Midt i 1950?erne var dampdriften stort set afskaffet ved privatbanerne, og ved DSB var driften fra midt i 1960?erne n?sten helt motoriseret, om end det sidste ordin?re damptog f?rst k?rte i 1970. Foredraget er ledsaget af sp?ndende billeder. M?det holdes p? Lygten..