DJK Hovedstadsområdet


Sp?ndende studietur i bus til anl?gget af den nye jernbane K?benhavn - Ringsted
Torsdag d. 14. august 2014 kl. 09.45 - 18.00

Besigtigelsestur til anl?gsarbejderne ml. K?benhavn og Ringsted NB. TRE LEDIGE PLADSER.

Sp?ndende studietur til anl?gget af den nye jernbane K?benhavn - Ringsted
Torsdag d. 14. august 2014

Der er kommet tre aflysninger, s? der er tre ledige pladser. Disse kan f?s ved at skrive til hovedstadsomraadet@jernbaneklub.dk

P? denne studietur skal vi besigtige anl?ggelsen af den nye jernbane fra K?benhavn - Ringsted, som bliver den f?rste nyanlagte jernbane af den l?ngde i rigtigt mange ?r. Vi k?rer i bus langs anl?gget og undervejs vil Jesper Sejl fra Banedanmark fort?lle om anl?gsarbejderne. Der bliver mulighed for at komme ud og tage billeder. P? turen bes?ger vi desuden Banedanmarks informationscenter, hvor projektet bliver gennemg?et og der er mulighed for at se en mindre udstilling og hvor Bane Danmark er v?rt for en kop kaffe og stykke kage. Bussen vi k?rer i er fra Sporvejshistorisk selskab. Vi m?des p? Ny Ellebjerg station ved buslinie 14. kl. 9.45. Der betales 230 kr. kontant pr. deltager som betales ved p?stigning. Deltagergebyret inkluderer udover bustransport en sandwich som er sponseret af Bane Danmark. Turen slutter i Ringsted ca. kl. 17.30 og det er valgfrit om man vil afs?ttes p? Ringsted st. eller Borup st. som er inden for hovedstadsomr?det.

Tilmelding sker til Peer Kurland p? E-post peku01@gmail.com eller p? brevkort til Peer Kurland, S?ndervang 22, 4000 Roskilde. Fulde navn og adresse og medlemsnr. Samt evt. telefonnr. skal fremg?.