Søger efter: enmand

14 meddelelser fundet · Side 2 af 2
Forrige · Næste · 1 2

Forbehold for trykfejl.

Jernbanenyt - kort fortalt - Jernbanen nr 4 1972
DSB

De indhøstede erfaringer med enmandsbetjening af godstog (jvf. »Jernbanen«, nr. 7/71 - side 11) har været meget tilfredsstillende, og det er derfor besluttet, at alle ikke-personførende tog i princippet skal fremføres enmandsbetjente, idet nævnte tog kun vil blive medgivet personale fra Driftstjenesten, når togets arbejde undervejs nødvendiggør dette. Ordningen gennemføres i to tempi - med halvdelen af de ikke-personførende tog fr. o. m. 28. maj - og resten fr. o. m. 1. oktober 1972. Ikke-personførende særtog fremføres fremtidigt normalt enmandsbetjente. For at modvirke "overskud« af togpersonale omskoles for tiden et antal togbetjente til elektroførere.

 

Jernbanenyt - kort fortalt - Jernbanen nr 7 1971
DSB

Kørsel med enmandsbetjente godstog indledtes den 26. september (foreløbig i en forsøgsperiode = vinterkøreplansperioden 1971/72), det drejer sig om 11 tog øst for Storebælt og 15 vest for Storebælt, godstog af alle størrelser med forskellige trækkrafttyper. Formålet med forsøget er at undersøge, om lokomotivføreren i ikke-personførende tog samtidig kan være togfører, således at ikke-personførende tog fremtidig kun medgives personale fra Driftstjenesten, når toget skal arbejde undervejs (med dermed følgende bremseprøver o. s. v.) f. eks. på stationer uden stedligt personale.