Forrige Naeste
Forsvundne stationer

af Peer Thomassen,
bb1988. 80 s. 17x25 cm, 215 ill.


Udsoklgt

De danske jernbaners stationsbygninger var i reglen markante, solide bygninger, som var opført med mange års anvendelse for øje. Men efterhånden er dog over 300 bygninger forsvundet, og en del er ombygget til ukendelighed. Efter nogle indledende afsnit fortæller bogen i alfabetisk orden om 200 af de danske stationsbygninger, som i dag er væk. Fra stats- og privatbaner, fra store banegårde til und-seelige små trinbrædt-lignende bygninger. Deres historie skildres i korte træk og bygningerne illustreres gennem talrige fine fotos. Bogen er afdøde jernbanehistoriker Peer Thomassens sidste værk og rummer derfor et mindeord.