Forrige Naeste
Internationale tog via Jylland

af Jens Bruun-Petersen og John Poulsen.
112 sider (heraf mange i farver),
stift farvetrykt bind, ca. 280 ill
.

Pris Kr. 289,-   bestillings nr. 0287       stk

Det tredie bind i den populære serie om den internationale persontrafik med tog mellem Danmark og udlandet kommer nu. Det behandler trafikken via Jylland, både den øst-vestgående (Englandsforbindelsen via Esbjerg) og den nord-sydgående samt forbindelserne sydpå via Storebælt-Fyn.
Englandsforbindelserne via Esbjerg var i mange år en af de vigtige udlandsruter, først betjent med sovevogne, senere med lyntog og så i mange år med Bådtoget Englænderen". Også transittrafikken fra Nordjyske havne til Tyskland kom tidligt i gang og fik sit største omfang i Nordpilens" storhedstid i 1960erne.
I årene efter 2. verdenskrig måtte den internationale trafik mellem Danmark og Vesteuropa omvejen" over Fyn, indtil Grossenbrode-ruten tog over midt i 1950erne. Men i mange år derefter havde Fynboerne deres egne" internationale tog til Hamburg.Også de mest undseelige internationale tog, der kørte på den sydlige del af den jyske vestbane, er behandlet i dette bind.
Hovedvægten i bogen er lagt på at skildre omfanget af trafikken, typiske køreplaner, oprangeringer og vognbenyttelse, herunder et overblik over Det internationale Sovevognsselskab (CIWL)s og en række udenlandske selskabers vogntyper. Bogseriens sidste bind vil udkomme i 2003 og behandle den internationale trafik via Gedser.