Forrige Naeste
Jernbanehistorisk årbog ´13
Med artikler af Asger Christiansen, Morten Flint Lsrsen, Ole Edvard Mogensen og John Poulsen.

80 sider, over 140 illustrationer, delvis i farve.
Format 17 x 25 cm. i blødt omslag.
Udgivet af bane bøger 2013.
Pris Kr. 179,-   bestillings nr. 0316       stk

I bogen første artikel beretter Asger Christiansen om Langå-Viborg banen, der åbnedes i juli 1863. Blandt de mere ukendte ting som fremdrages er Ulstrups "havnebane" til Gudenåen.
I 1888 ibrugtog det militære sidespor langs befæstningsanlægget Vestenceinten udenfor København, også kendt som Vestvolden, der havde sin rod i såvel storpolitiske som nationalpolitiske forhold. Enceintesporet anvendtes fra 1893 bl.a. til det såkaldte batteritog bestående af 6 stk. jernbaneartilleri, der var nogle af de første jernbanekanoner i verden! Morten Flindt Larsen har beskrevet historien.
Den 26. juli 1913 afporede et eksprestog i Bramming; det var toget med forbindelse til englandsskibene i Esbjerg og ulykken kostede 15 dødsofre og et halvt hundrede sårede. En øjenvidne til begivenhederne var stationsforstanderen på Tjæreborg Station, V. J. Jalk, hvis beretning bringes i årbogen.
I forbindelse med åbningen jernbanen fra Struer til Thisted i 1882 indrettedes færgeoverfart ved Oddesund. Jernbanefærgerne hér erstattedes i 1938 af den bro som findes endnu i dag. Ole Edvard Mogensen har beskrevet forholdene ved Oddesund i jernbanehistorisk lys i en af bogens store artikler.
Han har også skrevet artiklen om Frederiksværkbanens ibrugtagning af fjernstyringsanlæg og radiokommunikation i 1963. Fjernstyring var dengang ukendt ved privatbanerne, og der var tilmed tale en ny fjernstyringsteknologi og et helt nyt sikkerhedskoncept.
I 1988 anskaffede DSB tre såkaldte flexvogne, bl.a. til brug i udflugtstog. Anvendelsen af særlige vogne til udflugtstog og lignende var imidlertid begyndt hele 55 år tidligere, og DSBs udflugtsvogne var gennem årene rammen om mange festligheder. I bogens største artikel beskriver John Poulsen såvel anvendelsen som udformningen af DSBs udflugtsvogne siden 1930'erne.
Se læseprøve

Jernbanehistorisk årbog '13 bliver den sidste i rækken, for ideen - at jernbanehistoriske forfattere kigger 25, 50, 75, 100, 125 og 150 år tilbage på væsentlige begivenheder på de danske jernbaner - bider efter 25 år sig selv i halen. Jernbanehistorisk årbog slutter med manér, for bogen er i år udvidet til 80 sider og rummer mange farvebilleder. Dermed består det samlede "værk" af 1632 bogsider med over 130 artikler og op mod 2.000 illustrationer!
DJK Jernbanebøger