Forrige Naeste
Sydfyenske Jernbaners
rullende materiel


af Lars Viinholt-Nielsen
144 sider, format 24 x 23 cm
stift bind, ca. 200 ill. Banebøger 2016.

Pris Kr. 298,-   bestillings nr. 0327       stk


Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) ejede Odense-Svendborg banen, som var Danmarks mest trafikerede privatbane. Ved forpagtning drev selskabet desuden de øvrige fire sydfynske baner med sit eget personale. I mange år var SFJ foregangsbane for landets øvrige privatbaner på det rullende materiels område. Banernes maskinafdeling konstruerede og byggede selv både damplokomotiver og person- og godsvogne.
Bogen er en samlet materielhistorie for Sydfyn, herunder den økonomiske, erhvervs- og trafikmæssige samt tekniske baggrund for udviklingen af lokomotiv- og vognbestanden. Bag i bogen findes tabeller over alt det rullende materiel, hvoraf en del efter 1949 var i brug ved DSB.


Jernbanebøger


  Se læseprøve