Forrige Naeste
Danske Personvogne

af Jens Bruun-Petersen og Ulrik Tarp Jensen
264 sider 23,5 x 25 cm, stift bind,
ca. 800 ill. i farve- og s/h. bb 2012.

Pris Kr. 485,-   bestillings nr. 0315       stk

Her fortælles om de danske jernbaners personvogne, som hele Danmark rejste med i mere end 160 år. Modsat i dag, hvor langt størsteparten af persontransporten på jernbanerne afvikles med togsæt.

Bogen skildrer så at sige personvognenes arkitekturhistorie i samspillet med den teknologiske udvikling. Fra de små kupevogne med trange kupeer til gennemgangsvogne med stadig forbedring af komforten - fra byggematerialer i starten domineret af træ til moderne tiders helsvejste stålvogne.

Vægten er lagt på at trække hovedlinierne op og påvise de historiske sammenhænge mellem vognbygningstraditioner, trafikbehov og teknologisk udvikling. F.eks den markante opgradering der skete af landsdelstrafikken omkring 1908 med dobbeltspor, nye færger, P-maskiner og nye personvogne. En række afsnit beskæftiger sig også med overordnede temaer, som hvordan de nye privatbaner bestilte personvogne og valgte leverandører, eller f.eks fælles tekniske komponenter.

Forfatterne har fundet frem til nye og spændende sider af de danske personvognes historie, der er præget af opfindsomhed indenfor givne økonomiske rammer, og ofte inspireret af udviklingen i nære og fjerne lande.


        Læseprøve