Dansk Jernbane-Klub Materielfortegnelse pr. 1. April 2005

Damplokomotiver
Bane/    Byggested og -år  Status   Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB
D 825    Hartmann 1905    Hensat   DJK
D 826    Hartmann 1905    Hensat   D-maskinegr.  1905-29 D 821
F 653    Frichs 1949     Hensat   DJK
G 625    Breda 1898     Hensat   D-maskinegr.  1957-78 HTJ
Hs 399    Maffei 1903     Hensat   DJK       Ex Stålvalseværket
K 564    Esslingen 1899   Under rev. D-maskinegr.
N 186    Esslingen 1897   Hensat   Udlånt Ålholm  Ex KB 1

Privatbaner
APB 17    Borsig 1903     Under rev. MBJ       Ex SB 4
FFJ 34    Henschel 1916    Køreklar  LFB
HV 3     Henschel 1928    Under rev. MHVJ
LJ 19    Henschel 1920    Køreklar  MBJ
LJ 20    Henschel 1920    Hensat   MBJ
OHJ 5    Vulcan Maribo 1901 Under rev. LFB
SB 1     Henschel 1924    Hensat   MHVJ
SVJ 1    Henschel 1924    Hensat   MBJ
TKVJ Df 130 Henschel 1917    Under rev. D-maskinegr.  Ex SFB 33, DSB DF 130 og OHJ 38
VLTJ 7    Henschel 1909    Køreklar  MHVJ
ØSJS 2    Krauss 1879     Køreklar  MBJ       "Kiøge"
ØSJS 3    Krauss 1878     Hensat   MBJ       "Faxe"
ØSJS 6    Borsig 1895     Hensat   D-maskinegr.  Ex Stålvalseværket

Industribaner
DdS B 2   O&K 1927      Hensat   Blovstrød    700 mm sporv.
DdS B 4   O&K 1911      Køreklar  Blovstrød    700 mm sporv.
DdS 5    Henschel 1913    Hensat   Blovstrød    700 mm sporv.
FJ 1     Krauss 1926     Hensat   DJK       791 mm sporv.
ØG 3     Hanomag 1906    Hensat   MBJ       Ex Valby Gasværk 2
Stræknings-motorlokomotiver
Bane/    Byggested og -år  Status   Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB
MY 1126   Nohab 1957     Køreklar  GM-Gruppen

Privatbaner
HP 13    MaK 1958      Hensat   DJK
HP 14    Frichs 1953     Hensat   LFB       Ex HV Dl 100, TFJ ML 4
LJ M 1    DEVA 1921      Køreklar  MBJ       Ældste dieselloko
LJ M 9    Frichs 1934     Køreklar  MBJ
OHJ 40    Frichs 1936     Køreklar  MHVJ
SB M 4    Frichs 1935     Hensat   Udlånt     Djurslands Jernbanemuseum
SB M 5    Frichs 1952     Køreklar  LFB       Marcipanbrød, ex AHJ ML 5206
SB M 6    Scandia 1952    Køreklar  LFB
VNJ DL 12  Frichs 1932     Køreklar  MHVJ      Ex TKVJ M 4
Motorvogne (excl. skinnebusser)
Bane/    Byggested og -år  Status   Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB
MO 1829   Frichs 1953     Hensat   DJK
MO 1848   Frichs 1954     Under rev. VtV

Privatbaner
APB M 1   Triangel 1939    Under rev. MHVJ
FFJ M 1210  Triangel 1937    Køreklar  MHVJ
HHJ M 2   Frichs 1932     Hensat   MHVJ
RHJ M 4   Scandia 1926    Hensat   MHVJ
SB M 1    EVA-Maybach 1927  Hensat   MBJ
SB M 2    Triangel 1928    Køreklar  MHVJ      Ex personvogn SB C 42
Rangerlokomotiver og -traktorer
Bane/    Byggested og -år   Status   Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB
119     Frichs 1955     Hensat   LFB       "Jysk Ardelt"
135     Frichs 1958     Køreklar  VtV       "Jysk Ardelt"
143     Frichs 1959     Køreklar  MBJ       "Jysk Ardelt"
MH 406    Frichs 1965     Hensat   DJK
MT 152    Frichs 1958     Køreklar  VtV
MT 155    Frichs 1959     Hensat   DJK

Privatbaner
FFJ M 1207  Breuer 1929     Køreklar  LFB       Klædeskab
HFHJ T 3   HFHJ 1956      Køreklar  MBJ
HP 40    Frichs 1934     Hensat   DJK
LJ M 11   Frichs 1911     Køreklar  MBJ
MFVJ T 1   Pedershaab 1951   Hensat   MHVJ
OKMJ u/nr  Dieppe 1925     Køreklar  MBJ       "Den flyvende jernplade"
SB T 1    Schwartzkopf 1930  Køreklar  MHVJ

Industribaner
KFA 4    Sentinel 1962    -      DJK       Københavns Frihavn
Mogenstrup 6 Mogenstrup 1976   Køreklar  Blovstrød    700 mm ex 785 mm
Mårum 3   Hundested 1950   Køreklar  Blovstrød    700 mm ex 600 mm
Ruds Vedby 1 Carl Jensen 1941  Køreklar  Blovstrød    700 mm
Ruds Vedby 4 Carl Jensen 1943  Hensat   Blovstrød    700 mm
Danisco köf Geminder 1960    Hensat   MBJ       Placeret i Gedser
Skinnebusser (incl. bivogne)
Bane/ Byggested og -år      Status   Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

Motorvogne
AHB Sm 8   Scandia 1952    Hensat   LFB
HBS Sm 210  Scandia 1952    Hensat   MHVJ
SVJ Sm 7   Scandia 1947    Køreklar  LFB
VNJ MB 52  Hägglund 1954    Hensat   DJK       Ex SJ YBo6 780
VNJ MB 53  Hägglund 1953    Hensat   DJK       Ex SJ YBo6 770, 769

Bivogne
HHJ Sp 2   Scandia 1951    Hensat   LFB
OHJ Sb 240  Scandia 1948    Hensat   DJK       Ex DSB Bf7a2
ØSJS Sb 4  Scandia 1947    Hensat   LFB       Ex KB Sb 1
Anden trækkraft (troljer og lign.)
Bane/    Byggested og -år  Status   Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB Skinnebil Meulengr. Jen 1954       LFB
Trolje 48                  MBJ
Trolje 141            Køreklar  MHVJ
Trolje 104  M&J 1967      Køreklar  VtV
Trolje M 4  Scandia 1949    Hensat   DJK       Køreledningstrolje
OHJ SR 63  Plasser & Th. 1975 Hensat   DJK       Incl. løbevogn 63a
OHJ SSR 67  Plasser & Th. 1973 Hensat   DJK       Incl. løbevogn 67a
VNJ MT 1   Scandia 1951    Hensat   DJK
"Trækkraft-fossiler"
Bane/    Byggested og -år        Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

Damploktender (tjv. 338) 1943?     DJK Tjenestevogn, tidl. tender fra N-maskine (nr. 201?)
Ex MR 201  Scandia 1928          MBJ      "DJK Sovevogn 1", tidl. DSB MR 201
Ex MT 102
Person-, post- og rejsegodsvogne
Bane/    Byggested og -år        Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB-trævogne med 2 eller 3 aksler
DSB-S Ab 62     1888          DJK       Vognkasse
CC 313    Atlas  1885          MBJ       Skovvogn
CU 4009   Scandia 1924          D-maskinegr.  Værkstedsvogn
CU 4011   Scandia 1924          D-maskinegr.
CU 4130   Scandia 1924          D-maskinegr.
CU 4160   Scandia 1924          D-maskinegr.
CUK 4249   Scandia 1923          D-maskinegr.
CV 4337   Scandia 1917          D-maskinegr.
CX 4515   Scandia 1923          DJK
CXM 4508   Scandia 1923          D-maskinegr.
CXM 4528   Scandia 1928          D-maskinegr.
CY 4626   Scandia 1923          D-maskinegr.
CY 4638   Scandia 1923          D-maskinegr.
CY 4640   Scandia 1923          D-maskinegr.
DO 5604   Scandia 1926          MHVJ
DO 5607   Scandia 1926          D-maskinegr.
EH 6762   Scandia 1930          D-maskinegr.
FC 4753   Scandia 1927          DJK

DSB-trævogne med 4 aksler
CP 2872   Scandia 1946          D-maskinegr.
CP 3244   Scandia 1945          DJK
CR 3622   Scandia 1929          D-maskinegr.
ECO 6265   Scandia 1909          DJK
 
DSB, ældre stålvogne
AU 253    Scandia 1932          VtV
AV 269    Scandia 1940          VtV
Bhl 401   Scandia 1962          VtV
CLL 1495   Scandia 1960          VtV
CL 1589   Scandia 1951          DJK
CLE 1672   Scandia 1963          VtV
CLS 1714   Scandia 1962          VtV
DD 5214   Scandia 1964          GM-gruppen   Hjælpevogn 3
DB 5102   Scandia 1936                  Udlånt til SFVJ
DM 5712   Scandia 1967          MHVJ
EA 6001   Scandia 1952          VtV
EA 6031   Scandia 1963          DJK       Tjv. OHJ

DSB, nyere stålvogne
A 021    Scandia 1974          GM-gruppen
An 609    Scandia 1972          DJK
B 064    Scandia 1966          GM-gruppen
B 332    Scandia 1970          GM-gruppen
B 520    Scandia 1968          GM-gruppen
Bcm 410   Tyskland 1955          DJK
BD 021    Scandia 1970          DJK
BD 029    Scandia 1970          GM-gruppen
Bn 705    Scandia 1971          GM-gruppen
Bn-x 746   Scandia 1973          DJK Børnevogn
P 816    Scandia 1981          DJK
P 817    Scandia 1981          GM-gruppen

Privatbane-vogne 2 eller 3 aksler
ABA C ?   Görlitz 1898-99         DJK       Vognkasse 1000 mm
ABA C ?   Görlitz 1910          DJK       Vognkasse 1000 mm
ABA C ?   Görlitz 1910          DJK       Vognkasse 1000 mm
AHB C 45   Scandia 1915          MHVJ      Delvis privatejet
AHJ DC 72  Scandia 1916          LFB
AHJ EM 78  Vulcan 1897           MHVJ
DBJ 326   Bornholm 1911          Blovstrød    700 mm ex 1000 mm
ETJ C 1   Vulcan 1901           LFB
GDS Gribben Scandia 1880          MBJ
FFJ C 11   Scandia             DJK
FFJ DAE 21  Scandia 1920          LFB
FFJ EM 38  Vulcan 1897           LFB
FJ Bistadet                         Udlånt Stevns Museum
GDS C 31   Scandia 1879, omb. 1916     MBJ
GDS C 40   Scandia 1898          MBJ
HBS E 235  Scandia 1929          MHVJ
HHGB D 1   Vulcan 1906           MBJ
HHJ C 27   Wismar 1924           MHVJ      Delvis privatejet
HHJ C 29   Scandia 1914          LFB
HHJ D 32   Breslau 1884          MBJ
HLA B 2   Scandia 1913          LFB
HVJ C 501  Scandia 1920          MHVJ
KSB C 20   Scandia 1907          MBJ
LB C 21   Scandia 1911          MBJ
LJ Ec 65   Scandia 1920          MBJ       LJ hjælpevogn
MBJ A 1   Hvide Mølle 1869        MBJ
MBJ Uc 2   Scandia 1916          MBJ       KRB A 3
MFVJ A 4   Scandia 1927          MHVJ
MFVJ D 2   Scandia 1927          MHVJ
NFJ A 7   Scandia 1911          MBJ
NFJ D 31   Breslau 1883          DJK
NPMB C 31  Scandia 1899          MBJ
NPMB E 41  Scandia 1898          MBJ
OMB B 4   Arlöf 1911           LFB
OMB B 5   Arlöf 1911           MBJ
SB B 11   Scandia 1924          MHVJ
SNNB BC 21  Scandai 1911          DJK       Vognkasse
TFJ C 7   Scandia 1934          MHVJ
TFJ C 8   Scandia 1934          LFB
VVGJ C 23  Scandia 1897          MBJ
VNJ C 25   Scandia 1913          MHVJ
Vø D 16   Scandia 1928          LFB
ØSJS C 7   Scandia 1879          MBJ       Vognkasse
ØSJS D 11  Scandia 1879          MBJ
ØSJS E 26  Scandia 1879          MBJ

Privatbane-bogievogne
HFHJ B 51  Scandia 1910, omb. 1944     MHVJ
LJ Bc 18                   MBJ
LJ Ca 16   Scandia 1922          MBJ
OHJ C 204/205                DJK       Dobbeltvogn
OKMJ BE 12                  MBJ
SB F 3    Scandia 1936          LFB
SB F 4    Scandia 1937          DJK
Godsvogne
Bane/    Byggested og -år        Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB
E 53454   Scandia             D-maskinegr.
Gbs 105   Werkspoor 1962         VtV
Gbs 108   Werkspoor            DJK
Gbs 111   Werkspoor 1962         VtV
Gbs 114   Werkspoor 1963         VtV
Gbs 115   Werkspoor            GM-gruppen
Gbs 119   Werkspoor            GM-gruppen
G(s) 40592  Scandia             D-maskinegr.
Gs 40697   Scandia 1957          MBJ
Gs 40842   Scandia 1957          MBJ
G(s) 40852  Scandia 1957          D-maskinegr.
G 40854   Scandia 1957          LFB
Gs 41066   Scandia 1960          MBJ
Gs 41143   Scandia 1960          MHVJ
Gs 41185   Scandia 1960          MHVJ
Gs 41193   Scandia 1960          DJK
Gs 41305   Scandia 1960          MHVJ
Gs 41384   Scandia 1960          VtV
Gs 41490   Scandia 1960          MBJ
Gs 41633   Scandia 1961          MHVJ
Gs 41660   Scandia 1961          MHVJ
Gs 41704   Scandia 1961          D-maskinegr.
Gs 42119   Scandia 1962          MHVJ
Gs 42247   Scandia 1963          LFB
Gs 42257   Scandia 1963          GM-gruppen
Hbikks 642                  DJK
HD 38057   Scandia 1942          DJK       Gklms
HD 38121   Scandia 1942          D-maskinegr.
HD 38245   Scandia 1944          MHVJ
HD 38375   Scandia 1944          D-maskinegr.
HD 38524   Scandia 1948          D-maskinegr.
Hims 176   Scandia DJK
Hims 204   Scandia
Hims 353   Scandia 1966          MHVJ      MHVJ-nr. Hs 21
Hims 360   Scandia             LFB       Mrk. LFB 43
Hims 457   Scandia             MHVJ      Mrk. Hs 24
Hims 465   Scandia             D-maskinegr.
Hims 501   Scandia 1967          MHVJ      Mrk. Hs 22
Hims 509   Scandia 1967          DJK
Hims 584   Scandia 1967          DJK       MHVJ-nr. Hs 23 (placeret i Hjørring)
HJ 37470   Scandia             D-maskinegr.
HJ 37476   Scandia             D-maskinegr.
HJ 37505   Scandia             D-maskinegr.
HJ 37711   Scandia 1919, omb. 1960     LFB
Hos-v 277  Scandia 1968          VtV       Carlsbergølvogn
Iblps 029  Scandia 1954          DJK       Kartoffelvogn
ID 888    SJS 1858            MBJ       SJS
IGK 20262  Scandia 1902          D-maskinegr.
PB 10160   Scandia 1943          VtV
PB 10567   Scandia 1943          MHVJ
PB 10716   Scandia 1945          D-maskinegr.
PB 10862   Scandia 1946          LFB
PB 10996   Scandia 1947          D-maskinegr.
PB 11065   Scandia 1947          MHVJ
PB 11384   Scandia 1948          MHVJ
PB 11519   Scandia 1950          D-maskinegr.
QR 36082   Scandia 1919          MHVJ
TGT 8983   Scandia 1931          D-maskinegr.
Z 141    Falkenberg 1956         DJK       KommuneKemi
ZA 99315   Scandia 1953          VtV       Carlsberg. Omdannes til arbejdsvogn for VtV
ZA 99317   Scandia 1954          VtV       Carlsberg
ZA 99548   Scandia 1901          VtV       Carlsberg
ZA 99483   Scandia 1948          VtV       Carlsberg
ZA 99500   Scandia 1910          MBJ       Carlsberg
ZB 99571   Scandia 1895          MBJ       Tuborg
ZC 500306  Scandia 1890          MHVJ      Kadavervognen
ZE 0 708 009 Scandia 1948          -        Udlånt JBM, Syretankvogn
ZE 502272  Wismar 1931           MHVJ      Esso
ZE 503617  Scandia 1949          LFB       DDSF
Zeks 672   Scandia 1944          DJK       Aarhus Oliefabrik
ZE 503806  Scandia             D-maskinegr.  Texaco

Privatbaner
GDS C 4   Scandia 1879          MBJ
FFJ H 411  Scandia 1907          MHVJ
FFJ Qf 302  Scandia 1915          MHVJ
FFJ T 1010  APB 1935            MHVJ
FJ Z 509517 Scandia 1885          MBJ       Kalkvogn
HBJ                     DJK       1000 mm vognkasse
HBS Qb 295  Scandia 1920          DJK       Sprøjtevogn
HHJ F 43   Scandia 1898          MHVJ
HHJ Q 171  Scandia 1905          MHVJ
HJJ S 135  Scandia 1917          MBJ
HP H 91   Scandia 1917, omb. 1961     LFB       HJ 37959
HTJ PH 157  Scandia             D-maskinegr.
HP 904    Werdau 1923           DJK       VØ bænkevogn
HV F 140   Scandia             D-maskinegr.
HV Q 152   Scandia 1929          MHVJ
LJ HJ 112  Scandia 1920, omb. 1961     MBJ       Ex DSB HJ 37427
LJ LC 195  Randers 1874          MBJ
LJ ZE 509101 Vulcan 1904           MBJ       DDPA/Esso
(MFVJ Q 101) Scandia 1927          DJK       Kun undervogn
MFVJ Q 102  Scandia 1927          MHVJ
MTJ Tb 222  HaWa 1923            MBJ
NRJ PA 801  Scandia 1925          MBJ
OHJ Glm 350 Tyskland            DJK
OHJ QA 301  Scandia             D-maskinegr.
OKMJ QA 1333 Baume & Marpent 1900      MBJ
SB T 401   Scandia 1924          LFB       Lavsidet grusvogn
SFJ PD 1138                 MHVJ DSB TD 8846
SFJ ZB 509255 SFJ 1926            LFB       Albani ølvogn
SNNB QD 70  Scandia 1911          MBJ       Kun vognkasse
Private vogne
Bane/    Byggested og -år        Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

Industribaner
u/nummer                   Udlånt privatm. 600 mm tipvogn
DdS 3                    Blovstrød    700 mm vandvogn
DdS 7                    Blovstrød    700 mm melisvogn
DdS 21                    Blovstrød    700 mm melisvogn
DdS 56                    Blovstrød    700 mm roevogn
DdS 471                   Blovstrød    700 mm roevogn
DdS 602                   Blovstrød    700 mm roevogn
DdS 754                   Blovstrød    700 mm roevogn
DdS 3618                   Blovstrød    700 mm roevogn
DdS 3838                   Blovstrød    700 mm roevogn
Ruds Vedby 4                 Blovstrød    700 mm tipvogn
Ruds Vedby 5                 Blovstrød    700 mm tipvogn
Ruds Vedby 6                 Blovstrød    700 mm tipvogn
ØG kulvogn 7 Beuchelt 1898          MBJ
Arbejdskøretøjer og andet
Bane/    Byggested og -år        Disponeres af  Bemærkninger
litra/nr

DSB/Banest.
Hjv. 6    Scandia 1907          Udlånt Djurslands Jernbanemuseum
Tjvg. 741                  MBJ       Tårnvogn
Hjv. 425   Scandia 1958          VtV
106     Blovstrød 2002         Blovstrød    Arbejdsvogn baseret på roevogn 1106
70a     Jølemo 1982           VtV       Troljebivogn
TG 41                    MHVJ      Tidl. Tdgs-vogn
T 611114                   MHVJ      Tidl. Ks-vogn

Privatbaner
HTJ Th 503  Falun 1902           MBJ       Ballastvogn
HTJ 018   Scandia 1950          DJK       4-akslet skinnevogn
HTJ 033   Scandia 1968          DJK       2-akslet skinnevogn
OHJ Th 500  Falun 1902           DJK       Ballastvogn
OHJ 015   Scandia 1950          DJK       4-akslet skinnevogn
OHJ 839   Scandia 1968          DJK       2-akslet skinnevogn
OHJ 843   Scanida 1968          DJK       2-akslet skinnevogn
RHJ sneplov 2 Scandia 1920                  Privatejet
SB sneplov 1 Scandia 1924