Foreningens generelle adresse
Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35
2730 Herlev
  Tlf. 33 33 86 97
Fax: 33 33 86 96
E-mail:
Bestyrelsen Afdelinger og baner jernbanen

Dansk Jernbane-Klub er efter 26 år flyttet fra klubhuset på Kalvebod Brygge 40, til nye lokaler i Herlev.
Den ny adresse er fra december 2012: Dansk Jernbane-Klub, Marielundvej 35, 2730 Herlev
Nærmeste station er Herlev på S-banen mod Frederikssund, hvor man kan benytte gangtunnelen under Herlev Ringvej, Ring 3.
Med bus tages line 300S ad Ring 3, der standser ved Mileparken lidt syd for Herlev station.
Der er ca. 1,2 km at gå ad Mileparken til hjørnet af Mileparken og Marielundvej, hvor nr. 35 ligger 50 m mod syd.

Til forrige side Er du flyttet? Send adresseændring til DJK