dansk     norsk     svenska     deutsch     français    
Database over jernbaneartikler

Databas över järnvägsartiklar

Visar vilka tidskrifter och derras innehåll.
Databasens beståndsdelar.

 • Skriv ett ämnesord - och de artiklar som handlar om ämnet visas med överskrift, beskrivning, författarnamn och uppgift om tidskriftens namn och nummer.
 • DJK arkiv och de allmänna biblioteken kan hjälpa till med att finna artiklarna med ovan angiven överskrift som sökkriterium.
 • Över 6000 svenska poster.
 • Söktips.     ·     Håll musen över detta fält:     ·    Nya sökord
 • Sökning
  Tidskrift    Språk

  Littera/Tema

  inget littera/tema

  Land

  ingen geografisk referens
  Diesellok
  MV (dk)
  ME (dk)
  MX - TMX
  MZ (dk)
  MY- TMY
  El-lok
  EA (dk)
  EG - ØÖresund-gods
  svensk RC lok
  El-tåg
  X31K - ØÖresundstågen
  SA - s-tåg (dk)
  X2 - X 2000
  ER - IR4 (dk)
  Lokomotor
  MK (dk)
  MT (dk)
  MH (dk)
  Motortåg
  MA - lyntågen (dk)
  MR - regional (dk)
  MO (dk)
  MF - IC3 (dk)
  MG - IC4 (dk)
  MQ - desiro
  ML - lynette (dk)
  Vagnar
  B vagnar (dk)

  Övriga littera

  Skriv
  t ex »litt-x2« (svenska)
  eller »litra-n« (danska)
  i sökfältet upptill.
  Kom ihåg bindestreck mellan orden!
  litt-y2
  inget litt/tem/geog
  Tåg
  museumståg
  ång
  s-tåg, pendel
  diesel
  el
  vagnar
  metro
  Annan trafik
  buss
  spårvagn
  färjor
  Trafik förhållanden
  lokaltrafik
  tidtabell
  international
  Gods
  industribanor
  gods
  Fast anlägg
  infrastruktur
  byggnader
  Teknik
  sikkerhet
  teknik
  utbildning
  Administration
  administration
  organisation
  Trivsamhet
  miljö
  personbeskrivan
  arbete
  Diverse
  modelltåg
  foto
  Själland/Amager
  Fyn
  Jylland
  Lolland
  Falster
  Bornholm
  Stora Bält
  Lilla Bält
  Öresund
  Storströmmen
  Östersjön
  Norge
  Finland
  Island
  Sverige
  Storbritannien
  Belgien
  Nederländerna
  Grekland
  Irland
  Frankrike
  Italien
  Schweiz
  Luxemburg
  Liechtenstein
  Spanien
  Portugal
  Tyskland
  Österrike
  Ryssland
  Litauen
  Lettland
  Estland
  Polen
  Tjeckian
  Slovakien
  USSR
  Ukraina
  Ungern
  Slovenien
  Kroatien
  Bosnia-Hercegovina
  Jugoslavien
  Albanien
  Rumänien
  Bulgarien
  Tjeckoslovakien

  Nordamerika
  Guatemala
  Amerika
  USA
  Canada
  Mexico
  Nicaragua
  Cuba
  Panama
  El Salvador

  Sydamerika
  Brasilien
  Bolivia
  Paraguay
  Peru
  Chile
  Argentina
  Ecuador

  Afrika
  Congo
  Nanibia
  Senegal
  Marocko
  Ägypten
  Afrika
  Ethiopia
  Sydafrika

  Asia
  Burma
  Turkiet
  Syrien
  Israel
  Pakistan
  Iran
  Irak
  Indien
  Kina
  Taiwan
  Japan
  Sri Lanka
  Vietnam
  Thailand
  Borneo
  Cambodja
  Asien
  Hongkong

  Australien
  Australien
  Nya Zeeland

  Förfrågningar angående databasen göres på jernbaneartikler@jernbaneklub.dk. Databasansvarig är Henning Pedersen, och webbsideägare är Dansk Jernbane-Klub.

  Användarnamn: