Visar hvilke tidskrifter och deres indhold

Information om databas

Databas inkluderar 70.638 poster.

Tabellen "Artiklar"s beståndsdelar

Överskrift
Den exakta återgivningen av artikelns överskrift.
Icke-danska artiklars överskrifter är översatta till danska, men även överskrift på originalspråket finns med.

Beskrivning
Ofta de inledande orden efter överskriften eller beskrivning med egna ord. "Noter videre" betyder att fler notiser finns än de som rymms i kolumnen "överskrift".

Tema/littera
Ett användbart sökverktyg. Här finns förkortningar om ånga, diesel, el, infrastruktur, arbetsförhållanden, utbildning m m. Dessutom ingår littera för mera kända danska lok och motorvagnar.

Land
Dansk landsdel eller utländsk stat som artikeln handlar om. Ländernas förkortningar återges på resultatsidan.

Författare
Finns flera författare, är det bara den/de första som anges.

Tidskriftsnamn
Omfattar även årgång och nummer.

Sidantal
Ibland hänvisas till inlagor i resp. tidskrift, se "beskrivning".

DJK id nr
Om "ej djk" anges finns tidskriften inte i DJK arkiv eller har ännu inte hunnit bli registrerad där.

Språk
Danska, norska, svenska, finska, tyska, franska och engelska.

Överskrift på originalspråk
Används endast för icke-danska artiklar, dock ej för notiser.

 

 

Noter (notiser)

Flera notisöverskrifter kan finnas angivna under en och samma post, med streck(-) mellan. Notisöverskrifterna kan finnas över flera sidor, men bara den första anges i kolumnen "sida".

Det kan också finnas så många notisöverskrifter att de fortsätter till "beskrivning" under kommentaren "noter videre:"

 

Underhåll

Förfrågningar om underhåll och uppdatering av databasen göres på jernbaneartikler@jernbaneklub.dk eller telefon 0045 23 72 00 79

Om du saknar tidskrifter i databasen är du välkommen att göra kompletteringar. De skall i så fall delges databasanvarig. Texterna skrivs i ett tabellsystem efter mönster som framgår av basens sökresultat. Skriv minst tabulator mellan posterna. Rådgör gärna med databasansvarig !

Arbetena på denna databas påbörjades den 19 december 1999 av Henning Pedersen. Sidan ägs av Dansk Jernbane-Klub .