1965-1

En entusiast-attraktion mindre

Skyde broen i Fredericia kan ikke mere dreje

Maskindepotet i Fredericia er blevet en entusiastattraktion fattigere. Den berømte kombinerede skydebro og drejeskive kan ikke dreje mere, og den kommer efter al sandsynlighed ikke til det nogensinde.

Grunden til, at man nu må tage en ganske »gemen« drejeskive i brug, er, at damplokomotiverne efterhånden forsvinder. Man mener derfor ikke, at det kan betale sig at opretholde skyde broens anden funktion, idet vedligeholdelsesudgifterne i forbindelse hermed kan spares.

De enkelte damplokomotiver, som DSB en gang imellem lader rulle ud på strækningerne, må ved ankomsten til Fredericia foretage en omvej, før de på remisesporet kan puste ud efter køreturen. Når maskinen har fået kul og vand, skal den køre helt hen til remiseporten, hvorfra den skal bakke (alt efter hvad vej den vender, naturligvis) flere hundrede meter ud til drejeskiven, som ligger midtvejs. mellem remisen og person banegården. Her kan lokomotivet da vendes, hvorefter det atter tager turen mod remisen.

Den drejelige skydebro i Fredericia var den eneste af sin art i Danmark. Skydebroer findes på maskindepotet på Århus H og på Københavns godsbanegård, men her må man lade lokomotiverne dreje på en særskilt drejeskive.

Et rygte (og dem lytter folk jo gerne til) siger, at man skal helt til Deutsche Bundesbahn's maskindepot i Hannover for at finde en drejelig skydebro. Det gør det endnu mere synd, at Fredericia maskindepot er denne attraktion fattigere.

Skulle man finde på, at skydebroen atter skal kunne dreje, kan det nok lade sig gøre. Det tekniske apparat kan sagtens monteres igen. thi-.

R 946 var en at de sidste maskiner, der blev drejet på den kombinerede skydebro og drejeskive i Fredericia. Foto: Poul Thiesen