1965-1

TAK, ASEA

LJ M 1 - et af verdens ældste køreklare diesellokomotiver, måske endda det ældste - er nu DJK's ejendom, idet ASEA skænkede os hele købesummen, kro 5000, til erhvervelse af lokomotivet.

Det blev bygget i Vasterås (DEVA, Diesel-EIektriska Vagn AB, et datterselskab af ASEA og Atlas diesel) i 1921 med bygge-nr. 16, omtrent samtidig med HHGB's første dieselloko (ML 1, men det står ikke på den!), der har bygge-nr. 17; de to loko er dog ikke bygget ens, idet vort har lænkeaksler og HHGB's har boggier.

Ingen af de to vogne blev bygget til nogen bestemt bane, men til udlejning til forskellige svenske privatbaner. Har man der fået samme lejebeløb for dem, var det ingen ringe forretning for DEVA. I to år kørte disse vogne på forskellige svenske privatbaner, og det hævdes, at nr. 16 var set på Göteborg -Särö Järnväg i 1923, men det har nu nok været nr. 17, idet denne havnede på en ingeniørudstilling i Göteborg i 1923, hvorfra den kom til HHGB, som i begyndelsen gav 100 kro om dagen i leje, indtil den købtes.

LJ synes at være sluppet billigere. Lejen fra 12/4 til 30/9 1923 androg kr. 10.885, endda inklusive nogle anskaffelsesudgifter. Sidstnævnte dato blev den købt, og at der har været god brug for den, fortæller statistikken noget om. De første 10 år (1923-33) kørte M 1 835.000 km, deraf 87.000 km på Kragenæs-banen 1923-26. Herefter synes M1 at have holdt sig på LJ's strækninger; det kom da af og til på »gæsteoptræden« på de øvrige privatbaner, f. eks. da Torrig-banens ene motorvogn brændte, og efter krigen kørte M1 på Bandholm-banen. I 1936 passeredes millionen (af km, altså), og noget tyder på, at de to millioner km passeres ved kørsel med museumstogene.

M1 kørte i en del år næsten udelukkende på strækningen Maribo-Rødby havn, indtil den hen sattes 1958. De sidste år var den lidt lunefuld, når der hængtes for meget på krogen, men det skal vi nok forskåne den for.

En som sædvanlig velvillig presse har allerede gjort M1 kendt, og vi kan glæde os over forskellige firmaer, der allerede har hjulpet os eller givet tilsagn om gratis eller billige materialer m.v. F. eks. har Holeby Maskinfabrik istandgjort og fyldt startluftflaskerne for os uden beregning, og Caltex Oil A/S har stillet os diesel- og anden olie i udsigt. Lollands-banen har som altid været os behjælpelig, og både for dette og den omhyggelige opbevaring af M1 i de 6 år, den ikke har kørt, er vi LJ megen tak skyldig.

Til den kommende sæson håber vi at kunne køre nogle tog, bl.a. til Rødby havn, med M1, der vil være en seværdighed for mange jernbane- og motor-interesserede både inden- og udenlands. PT.