1965-1

Vort arbejde i 1965

Foreningens arbejdshold har i det forløbne år gjort en helt enestående indsats. Først fik man i foråret i Maribo de to lokomotiver malet og gjort klar, således at de uden driftsforstyrrelser kunne klare sommerens trafik, og samtidig fik man i Vejle den gamle Juelsmindevogn gjort i stand således, at den er blevet perlen i vor vognsamling. I sommeren deltog et halvt hundrede forskellige medlemmer i driften af banen, så vi til stadighed havde tilstrækkeligt personale, men det er dog først her i efteråret, at den helt store indsats er blevet gjort. Hver eneste lørdag er et hold startet til Maribo og har tilbragt weekend' en med at arbejde på »Kjøge«, der var i en mildelst talt miserabel forfatning. Samtidig er der flere hverdagsaftener og hele weekend'en arbejdet på vognene i Klampenborg, hvor D l fra Hornbækbanen nu nærmer sig at være færdirestaureret. Endvidere er den prægtige værkstedsvogn, som et af arbejdsholdets medlemmer har stillet penge til rådighed til anskaffelsen af, nu indrettet således at der er et tilfredsstillende værksted parat derude. Men derudover er der ved enkelte lejligheder gjort den helt store indsats, som f. eks. da der arbejdedes fra fredag morgen og hele den følgende nat og det meste af week-end'en på at få statsbanevognen fra Værløse bugseret ud til Klampenborg.

Ved denne indsats er der sparet mange tusinde kroner for foreningen, men nægtes kan det ikke, at arbejdet alligevel er forbundet med meget store udgifter. Den svenske jernbaneforening har for største delens vedkommende fået sit materiel gratis, men dette er ikke tilfældet for os, da de fleste privatbaner kører i den grad på pumperne økonomisk, at de ikke har kunnet tillade sig at give noget bort.

Vi har derfor i disse år, hvor det sidste af det historiske interessante materiel udrangeres, måttet bruge store summer på materialeanskaffelser, ligesom vi har måttet betale for flere af de vognkasser, vi har fundet rundt om. Der er jo ikke noget at sige til, at en mand vil have lidt penge, når han skal af med sit sommerhus. Materialer til vognenes restaurering er heller ikke gratis - den gamle ØSJS-vogn D 11 løb op i over 4000 kr. og Juelsminde-vognen kostede 3000 kr. alene til materialer, skønt vi havde fået rabat på disse. Hertil kommer transportudgifterne.

Alt dette kan ikke dækkes af vore kontingenter eller overskuddet fra Bandholm-banen. Vil vi have det komplette museum for privatbanerne, vi alle ønsker, må der derfor yderligere tilskud til, og selvom vi i et vist omfang har fået dette udefra, må vi bede også de medlemmer, der ikke selv har tid eller lyst til at gøre en arbejdsmæssig indsats, om i stedet at give en skærv i penge. Husk at beløb over 100 kr. kan fradrages på selvangivelsen, og giv derfor Deres hjælp på denne måde. Vi er glade for alle beløb - både store og små. - BW.