1965-2

Maskinafdelingen

Redigeret af Svend Jørgensen

Fra D/F »Glyngøre« har DJK den 20.-21. januar erhvervet en del fint rødt plys fra hynder i de gamle saloner. Samtlige hynder skulle medtages og er nu anbragt i HHGB D 1. En del af hynderne vil til sommer være yderst velkomne, dog uden plys, til overnatningsbrug i Maribo. Vi vil nok mangen en gang sende gamle »Glyngøre« en vemodig tanke, den havde fortjent en bedre skæbne end den, vi blev vidne til den 20. januar, da bl. a. den ene af de karakteristiske skorstene blev skåret ned.

Desværre har vi endnu ikke fået strøm i Klampenborg, hvad der hæmmer arbejdet en del, men forhåbentlig varer det ikke længe. Med anskaffelsen af »2 læs plyds« er der opstået et stort behov for plads. Vi håber snart at få nye arkivlokaler.

VVGJ - C 23 til DJK. Allerede i sommer blev vi gjort opmærksom på, at der ved Set. Georgs hjemmet i Vejle var anbragt en gammel VVGJ vogn som legetøj for børnene. Ved nærmere eftersyn viste vogn kassen sig at være i ret god stand og med al indvendig udrustning i behold. En henvendelse til hjemmet gav til resultat, at vi, mod at opstille en anden vogn, måtte få den gamle vogn, og vi er nu så langt fremme i disse forhandlinger, at vi har fået tilsagn om en KS-vognkasse, ligeledes gratis, og vi håber en af de sidste week-ends i februar ved medlemmernes hjælp selv at kunne ombytte de 2 vogne og transportere C 23 til et sted under tag i Vejle, hvor et arbejdshold vil gå i gang med vognens restaurering. Der udsendes nærmere meddelelse til alle medlemmer i Jylland/Fyn, og vi håber, at mange vil møde op og hjælpe med til denne store opgave, der ville blive overordentlig dyr, hvis vi skulle betale fremmed hjælp. Vi håber også, mange vil medvirke ved vognens restaurering, når den er hentet hjem. G 23, der er bygget i 1897, vil blive nærmere omtalt senere. Al henvendelse vedrørende VVGJ C 23 bedes rettet til: E. Dalgaard Eriksen, Lange1inie 48, Vejle (tl. 3746).

Reparationen af »Kjøge« skrider planmæssigt frem, og selvom mange uventede problemer er dukket op, er det indtil nu lykkedes at løse dem alle. Linealerne, der ligesom det øvrige gangtøj var slidt i uhyggelig grad, er blevet slebet plane og røntgenfotograferet. De er sammen med en del af de øvrige stumper klar til montering. Hver tirsdag i januar-februar har 6-8 mand arbejdet på værksted med at dreje, bore, fræse og slibe, og endnu forestår et meget stort arbejde, inden den egentlige montering kan begynde. Hjælp af enhver art er yderst velkommen!

Arbejdet i Klampenborg på HHGB D 1 og KSB C 20 skrider planmæssigt frem, men også her gælder, at hjælp nu er dobbelt hjælp, idet vi af erfaring ved, at de sidste par måneder inden starten bliver temmelig hektiske. I Klampenborg mangler vi især et par mand til snedker- og tømrerarbejde, medens vi i Maribo i april/maj håber, at en maler vil friske kuløren på enkelte af vore vogne op.

Mandag den 1. februar var »Faxe« opfyret og »optrådte« som vanligt - ja, i en TV-film. Den svenske instruktør Ake Falck var på Lolland for at få nogle jernbanebilleder i »kassen«. »Faxe« vil kunnet ses i et svensk TV-spil om nogle måneder.