DB - Deutsche Bundesbahn

1965-4

Det seneste led i DB's elektrificeringsprogram er indvielsen af den 185 km lange strækning Hannover -Hamburg-Altona. Der har i flere år været arbejdet på opsættelse af master og køreledning, og den 15. marts 1965 blev ledningsnettet sat under spænding.

Den 6. april påbegyndtes den elektriske drift på strækningen. Indvielsen blev festligholdt på mange måder, bl. a. ved en højtidelighed på Hamburgs rådhus og ved en udstilling af forskellige elektriske lokomotiver på stationen i Hamburg-Altona.

Allerede først i marts ankom de første elektriske lokomotiver til Hamburg, dog ikke ved egen kraft, og de afventede indvielsen af den elektriske drift på nogle sidespar på rangerbanegården i Hamburg-Eidelstedt. Alene i 1964 anskaffede DB 222 elektriske lokomotiver, 44 stk. E 10, 118 stk. E 40, 56 stk. E 41 og 4 stk. E 50.

Som det vil være en del læsere bekendt, findes i "Museum für Hamburgische Geschichte" i Hamburg et start modeljernbaneanlæg i målestoksforholdet 1:32 (spor 1), der viser jernbanestrækningen Hamburg Hbf-Hamburg-Harburg. Sam et kuriosum kan nævnes, at denne strækning også er forsynet med køreledning, og at tagene fra 6. april fremføres med elektriske lokomotiver, præcis som ved forbilledet. I Nordtyskland ses nu tydeligt, hvordan dampen er på retur. Der er et start antal diesellokomotiver af typerne V 100, V 160 og V 200 i drift, og yderligere et antal diesellokomotiver bliver nu frigjort. når linien-Hannover-Hamburg-Altona overgår til elektrisk drift. Ifølge oplysninger fra DB's "Hauptverwaltung" vil alle damplokomotiver være ude af drift i 1975. I den sammenhæng kan det måske interessere at vide, at det sidste damplokomotiv, der blev leveret til DB, var 23 105. Det blev afleveret den 2. december 1959 af Am. Jung, Jungenthal bei Kirchen a.d.Sieg ( F-nr. 13113) og statianeret ved Bw Minden (Westfalen).
(SR)