Maskinafdelingen

1965-4

Det går stadig fremad med "KJØGE"s reparation og med restaureringen af D 1 og C 20 i Klampenborg, omend sidstnævnte desværre ikke i det tempo, vi kunne ønske, dels grundet stadig manglende strømtilslutning derude, dels grundet manglende arbejdskraft, idet alt disponibelt mandskab - er lørdag og søndag er i Maribo, ligesom der stadig arbejdes under højtryk hver tirsdag aften med bl a. drejearbejde. Lørdag den 3. april modtoges de tre hjulsæt med nye hjulbandager fra DSB og anbragtes under "KJ0GE", der uendelig varsomt sænkedes på hjul igen. Søndag foretoges en første prøvetur til Bandholm med LB og M 1 som trækkraft, og denne tur forløb nogenlunde tilfredsstillende. Malerne er allerede igang med diverse løsdele til "KJØGE", og nu fortsættes med al den øvrige "teknik", gangtøj o.s.v., montering af armatur m. m. på kedlen. Der mangler endnu et stort arbejde, inden maskinen er klar til drift. Om dette kan nås til medlemsturen Kristi bl. a. af Deres hjælp.

Nærmere oplysning hos: Svend Jørgensen, Blichersvej 5, 1., Helsingør. Jens L. Jensen, Lillegade, Avedøre pr. Hvidovre (tlf. 788433). Robert Jørgensen, Peder Lykkes Vej 69, 2., København S. tlf. 557481). J. Kirchhoff-Jørgensen (tlf. GOdthåb 9268).

De kan endnu nå at tilmelde Dem til sommerens drift af Museumstoget. Vi håber, at mange, både ældre og unge, vil tilbyde deres hjælp, alt efter lyst og særlige evner. Vor jernbane byder jo på opgaver har enhver smag. Lad os høre fra Dem i god tid - det er på høje tid - så vi kan tilrettelægge ture, billig rejse, overnatning m.v. på den bedst mulige måde.

DJK har af A/S FAXE KALKBRUD købt den sidste af de to gamle kalkvogne, der henstod i Stubberup. Desuden erhvervedes fire reservehjulsæt med de gammeldags firkantede akselkasser. Vi håber i løber af april måned at få vognen sat på spor og hjul sættene læsset, hvorefter den går til Hårlev for eftersyn inden den videre rejse. Det er tanken at benytte den bedste af vognene som kuldepot efter opmaling, medens undervognen af den anden senere skal benyttes til en af vore vognkasser. Begge vogne sendes til Maribo.