Maskinaldelingen

1965-5 Redigeret af Svend Jørgensen
Bliver "Kjøge" færdig til starten? - Ja, det er det store spørgsmål, som vi på arbejdsholdet stiller os selv gang på gang. Den og nr. 5 blev trykprøvet den 1. maj, begge med fint resultat, og hvad angår "Kjøge" er vi i fuld gang med montering af alle ud- og indvendige dele, men især gangtøjet volder kvaler. Kedlen er blevet isoleret, beklædningen lagt om og nye messingkedelbånd er sat på. Maleren har allerede et stykke tid været i gang i bl. a. førerhuset. En ny fløjte, svarende til den ved vor overtagelse bortkomne, er skaffet, ligeledes en ny malmklokke, og den manglende fabriksplade er under arbejde - men der er meget arbejde endnu. . .

Nr. 5 blev prøvekørt den 7. maj om aftenen, idet den var i Bandholm og få 2,6 tons kul inden turen til Nykøbing dagen efter, hvorfra vi, som omtalt andetsteds, kørte de indbudte ved indvielsen af LJ's "Lynetten".

Den 8. maj var "Faxe" i Bandholm med særtog. (Se under" Trafikafdelingen meddeler").

Diesellokomotivet er nu så langt fremme, at vi kan forsøge at starte det i nær fremtid, og at der ses hen til denne dag med stor spænding af de implicerede, kan vist ingen være i tvivl om.

Foruden disse opgaver, som arbejdskraften naturligvis er samlet om, venter mange andre opgaver i Maribo på deres løsning, bl. a. lakering af et par vogne (f.eks. NPMB E41), og hvem melder sig til oppudsning af diesellokomotivet? Denne opgave kan alle deltage i, men melder der sig ikke nogle nye, bliver det ikke muligt at få loko'et bragt i hæderlig stand i år. Har De ikke lyst at ofre en dags arbejde på denne opgave? .

I Klampenborg ligger arbejdet stille for tiden - desværre, men arbejdsholdet kan jo ikke være to steder på en gang. Så snart det er muligt, genoptages det, og vi må så vente med at få C 20 i drift til næste år.

Turlisten for Museumstoget (maskinafdelingen) er nu lagt, men skulle De endnu ikke have fået Dem meldt til, eller vil De hellere en søndag give et nap med de mange andre opgaver dernede, hører vi meget gerne snarest fra Dem. Der kan - som tidligere omtalt - overnatte s ret bekvemt i Maribo, blot der medbringes sovepose.

Vel mødt til nogle fornøjelige dage i Maribo i sommer.

Nærmere oplysning hos: Svend Jørgensen, Blichersvej 5, 1., Helsingør. Jens L. Jensen, Lillegade, Avedøre pr. Hvidovre (tlf. 784833). Robert Jørgensen, Peder Lykkes Vej 60, 2., København S. (tlf. 557481).

Et par firmaer har atter betænkt os med gaver, nemlig Atlas Copco A/S, der har skænket foreningen et komplet trykluftudstyr, og Københavns Elektromotor Fabrik, der har skænket en elektrisk bænkeslibemaskine, begge dele til brug i Maribo.