Maskinaldelingen

1965-6

Sæsonen 1965 er startet, og loko "KJØGE" kan køre, om end det ikke er færdigt. Det skal ikke nægtes, at slutspurten med at få "KJØGE" køreklar og få nr. 5 trykprøvet og godkendt blev mere end hektisk, så hektiskt, at selvom flere hverdage blev taget til hjælp, fik vi først stillet og plomberet sikkerhedsventiler på loko "KJØGE" den 27. maj på medlemsturen - og endda så sent, at det kun med nød og næppe nåedes at få "KJØGE" til Bandholm, så det for første gang kunne vises for medlemmerne i drift, endda i forspand for loko "F AXE". Det tør nok siges, at vi længe har set hen til denne begivenhed, og selvom "KJØGE" endnu ikke var malet, manglede domebeklædning, sandkasser m. m., ligesom begge smøreapparater måtte betjenes af en "smører", der stod på barrierepladen under kørslen, var det med glæde og stolthed, at vi konstaterede, _at maskinens køreegenskaber var tiptop, og turen (det var anden gang, maskinen kørte under egen damp) forløb da også til vor tilsynsførende, ingeniør F. Ebbesens fulde tilfredshed. Enkelte medlemmer gav udtryk for skuffelse over, at lokoet ikke var "færdigt" - det er vi også selv skuffet over, men skuffelsen beror for arbejdsholdets vedkommende nærmest i den svigtende interesse, der har været bl. a. i Klampenborg, når arbejdet har været mindre interessant, bl. a. med afrensning af olie, maling m. m. Havde blot nogle få vist lidt mere energi, havde lokoet været helt færdigt til den 27. maj.

Loko "KJØGE" må nu køre i 5 år, og tilladelsen kan formentlig forlænges i 2 år derudover, hvorefter kedlen skal have et eftersyn. Loko nr. 5 er ligeledes godkendt for 5 år, hvorefter kedlen skal have eftersyn.

Diesellokomotovet LJ M 1 venter vi at kunne starte i nær fremtid, men hvornår det kan afgives til drift kan endnu ikke siges.

Næppe havde deltagerne i foreningens udflugt den 27. maj forladt Maribo, før nye opgaver ventede arbejdsholdet. Nr. 5 skulle nemlig være "filmstar", engageret af A/S Filmcentralen Palladium til brug i en række optagelser i selskabets igangværende produktion af Soyas roman "Sytten". Optagelserne skulle finde sted fredag morgen den 28. maj på Københavns Hovedbanegård og lørdag den 29. maj på Dronningmølle station (HHGB). Kl. 19 - torsdag aften - forlod nr. 5, A 7, C 40, Tuborgvognen og Carlsbergvognen Lollands hovedstad for en tid. Der kørtes fra Nykøbing Fl. kl. 20.55, og efter en tur i adstadigt tempo (40 km/t) med ophold i Vordingborg, Næstved, Roskilde og Tåstrup ankom toget til København H. kl. ca. 2.30. Det blev til lidt - meget lidt - søvn, inden stammen (minus Carlsbergvognen) anbragtes i spor 1 ved 6-tiden til brug for kameraopstillinger m. v. Efter vel overstået morgentrafik på Kh - toget blev anbragt på spor 203 i "graven" foran Vesterbrogade, hvorfra vi blev "beundret" af de mange forbipasserende - begyndte de egentlige optagelser med skuespillerne. Kl. ca. 11 var instruktøren tilfreds optagelserne var forbi for Kh's vedkommende. Kl. 14.26 fortsattes ad Kystbanen mod Helsingør. I Klampenborg optog vi HHGB D 1, medens vi alligevel skulle overhales af "Øresundspilen". Efter ankomsten til Helsingør kl. ca. 16 blev nr. 5 anbragt ved maskindepotet, og efter de sædvanlige afsluttende arbejder kunne det dødtrætte personale tage hjem. Lørdag morgen kl. 6.45 forlod nr. 5, Dl, C 40 og A 7 atter Helsingør med Dronningmølle som mål. På denne station - der i dagens anledning havde fået navnet "Nybro" - arbejdede filmfolkene så hele dagen indtil kl. 19. Nr. 5 og A 7 foretog dog om eftermiddagen en dobbelttur til Helsingør for vandtagning. Om aftenen hensattes vognene på Grønnehave station, medens nr. 5 "overnattede" ved maskindepotet på statsbanestationen. Søndag formiddag den 30. maj var nr. 5 atter på farten. Toget kørtes til Gilleleje, hvorfra det returnerede kl. 16.30 til Helsingør med ca. 100 glade - og overraskede - søndagsskolebørn. 1. pinsedag den 6. juni kørtes en dobbelttur med betalende rejsende fra Helsingør til Gilleleje i samarbejde med HHGB og nogle nordsjællandske dagblade. Vort materiel vakte megen opsigt - ikke mindst i Helsingør, og vi fik ikke så få nye medlemmer. Onsdag den 9. juni var nr. 5's lange "odyssee" forbi. Maskinen og stammen forlod Helsingør kl. 8.25, og efter ophold i København H., Køge, Næstved, Vordingborg og Nykøbing Fl. var man atter tilbage i Maribo kl. 18.

I slutningen af juni "optrådte" nr. 5 igen, denne gang for Nordisk Film,- men herom berettes i tidsskriftets septembernum1ner.

I Klampenborg var arbejdet gået omtrent i stå som følge af arbejdet med lokomotiverne i Maribo, men da vi erfarede om den forestående tur til Helsingør, blev der taget et vældigt nap derude for at få HHGB D 1 færdig udvendig, således at den kunne præsenteres på HHGB. Det lykkedes at få D 1 nogenlunde færdig udvendig, den blev efterset og godkendt, hvorefter vi selv - som nævnt - medtog vognen fra Klampenborg. Nu håber vi i løbet af sommeren også at få den færdiggjort indvendig. I øvrigt er den i øjeblikket udstyret med gamle sofaer, stole m. m. og pakket med mange reservedele.

Vor Carlsbergvogn, ZA 99517, der transporteredes til København, sendtes til Nørrebro, hvorfra vi senere modtager en af de to helt små vognen, der henstår derude, malet og påmonteret bremsehus (det medfulgte "den gamle" ).

Arbejdet i sommer koncentrerer sig nu - udover at drive vor bane på bedste måde - i første række om at få klaret alle de mange større og mindre opgaver i Maribo, diverse vedligeholdelser, færdiggørelse af D 1, lakering af diesellokomotivet o.s.v., men samtidig skal vi i Klampenborg snarest have flyttet vor 10 1 år gamle Ca 900 "frem i lyset" (den gemmer sig bag Al), hvorefter vi fortsætter med montering af sæder m. m. i KSB C 20.

Vi håber på god tilslutning sommeren igennem - såvel til kørslen som til arbejdet - og vi håber, alle vil give en hånd med, også ved det måske mindre spændende.

Nærmere oplysning hos: Svend Jørgensen, Blichersvej 5, 1., Helsingør. Jens L. Jensen, Lillegade, Avedøre pr. Hvidovre (tlf. 784833). Robert Jørgensen, Peder Lykkes Vej 60, 2., København S. (tlf 557481). (Svend Jørgensen)