Skagenbanens jubilæum 24.7 1905

1965-7

Selvom det var kundgjort, at dagen skulle forbigås i stilhed, blev det dog en travl lørdag formiddag for direktør J. Verner Petersen. Lige fra kl. 9 mødte gratulanter op for at overbringe ovationer lige fra blomsterbuketter til godsfrimærkesamling. DJK var den første fremmødte med en repræsentant fra bestyrelsen, og. var de fremmødtes antal i dagens løb ikke overvældende, så var antallet af blomster og andre gaver det. DFDS havde sendt en pragtfuld blomsterkurv, Esso afleverede en smuk figur af kgl. porcelæn, og snart prydede et væld af buketter og beplantninger direktions- og mødelokalet på Skagen station. Blandt gratulanterne var arveprins Knud.

Gad vidst, om DJK ved at grave i de gamle sager til brug for jubilæumsskriftet har fået den smalsporede bane til at bringe jubilaren en "spøge"fuld hilsen omkring jubilæet? Minsandten om ikke et stykke banelegeme pludselig - 41 år efter ombygningen - indbringer SB en skilling! En større virksomhed nord for Frederikshavn har en vandledning liggende under dette stykke jord, som man oprindelig ikke kendte ejermanden til. Hvor den gamle bane skar landevejen nord for Strandby, og hvor der stadig ses et mindre gennemløb, ønskede virksomheden en vandtryksstation anlagt, og da ejendomsforholdet juridisk er yderst indviklet, foretrak SB at udleje grundstykket, der ikke beløber sig til mange kvadratmeter. Lejen kan ikke borteliminere SB's underskud, men den giver til gengæld en mængde besvær.
(P T)