Trafikken i morgen

1965-7

Den 25. juni slog München portene op for historiens første verdens-trafik-udstilling. Internationale Verkehrsausstellung - IVA varer til den 3. oktober, og i de 101 dage udstillingen holder åbent, skulle der gerne komme et par millioner besøgende, for at arrangementet skal kunne løbe rundt, for staden München har ofret 90 millioner danske kroner på foretagendet - allerede inden portene åbnedes.

Det er blevet en udstilling af kommunikationsmidler - i dette ords videste forstand, for foruden at behandle jernbanen som en moderne faktor i trafikken, omfatter IVA søfart, luftfart -- og derunder rumfart - motorkøretøjer, radio og TV, post, telegraf og telefon samt - i en hel hal for sig selv - "transportlegetøj".

Den store IVA-oplevelse må siges at være etableringen af kørsel med Europas hurtigste tog mellem den specielle udstillingsbanegård og Augsburg, hvor DB's nyeste elloko, litra E 03., hvis motorer udvikler den samme kraft som 750 folkevogne, fremfører et tog bestående af syveksprestogsvogne (specielt udstyret med skivebremser) med en tophastighed af 200 km/t og tilbagelægger de 65 km mellem byerne på kun 26 minutter. For at runde billedet af, skal der blot tilføjes, at tophastigheden nås efter tre minutters kørsel.

"Jernbanedelen" af udstillingen er samlet i to store haller og på et 33.500 kvadratmeter stort friluftsudstillingsområde. I hal 16 byder Deutsche Bundesbahn velkommen under mottoet: "Hurtigere, mere sikkert, mere bekvemt". Udenfor denne hal er opstillet udstillingens eneste damplokomotiv - en kopi af Tysklands første lokomotiv "Adler", og inden i hallen vises et bredt udsnit af en moderne jernbaneforvaltnings mange virke områder. Den af nyhederne, der vækker mest opmærksomhed her, er en elektronhjerne, der med imponerende hurtighed giver oplysning om mere end 6000 togforbindelser fra München Hbf. til 400 større stationer i forbundsrepublikken og resten af Europa. Ved at dreje et trecifret tal på en nummerskive og trykke på en knap vælger man sit rejsemål og tidspunktet for afrejsen (indenfor to-timers perioder), og elektronhjernen, der forøvrigt er anbragt i Frankfurt 400 km derfra - det er vælgerskabet, der står på udstillingsområdet - ordner resten, idet den på mindre end 30 sekunder afleverer en trykt fortegnelse over samtlige aktuelle forbindelser.

I samme hal er udstillet to modeljernbaneanlæg, hvoraf det ene forestiller en stump af "Fugleflugtslinien", komplet med Puttgarden station og færger, og den anden en moderne station, hvor bl. a. helautomatisk rangering anskueliggøres.

I hal 16 udstiller" Verdens jernbaner"! Denne del har dog nogen slagside, idet" Verden" kun repræsenteres af Belgien, Frankrig, Italien - og Indien, medens de skandinaviske forvaltninger og bl. a. Holland og England glimrer ved deres fravær, eller for at være helt nøjagtig, kun er repræsenteret på den store fælles UIC-stand. Her vises forøvrigt, hvilket stort arbejde der gøres med at finde frem til fremtidens automatiske kobling.

På friluftsudstillingsområdet (område F) udstilles rullende materiel i et omfang, så man bliver helt forpustet ved synet. Holder man sig udelukkende til DB-køretøjer, bliver det alligevel til en anselig opremsen. Først og fremmest vises det nye elloko E 03, men desforuden finder man her E 10 og godstogslokomotivet E 50, det nye el-togsæt for nærtrafik ET 27 og akkumulatorvognen ETA 150. "Dieselsiden" er repræsenteret af V 200, V 90, der er en rangervariant af V 100, samt V 160 og "søstermaskinerne V 162 og V 169, to helt nye typer, der skal anvendes til forsøg med dampgenerator hhv. elgenerator til togopvarmning, og for V 169' s ved kommende endvidere til forsøg med gasturbine

en såkaldt Booster - som giver mulighed for en kortvarig overbelastning af maskinen, bl. a. ved stigninger, i et tilsvarende omfang som det, man kan byde maskinanlægget i et elektrisk lokomotiv. Yderligere viser DB et nyt diesel-hydraulisk motorvognssæt for korte distancer VT 24.6 og det meget store diesel-hydrauliske lokomotiv V 320, om hvilket det dog forlyder, at det ikke vil blive anvendt af DB prototypen er da også solgt til de spanske statsbaner RENFE. Endvidere er udstillet de fleste af DB's traditionelle typer af person-, post- og rejsegodsvogne samt de specielle typer til brug i de nye lokomotivtrukne TEE-tog og en række specialgodsvogne: Kølevogne, tankvogne O.S.v. DSG og CIWL viser de nyeste typer sovevogne, hhv. type 33.200 og litra MU. Mellem en række lokomotiver og motorvogne fra de lande, der nævntes under hal 18, finder man pludselig et af GDS-HFHJ's nye Y-togsæt, udstillet af "Ürdingen".

Der er endvidere speciaudstillinger for by- og nærtrafik, bjergbaner - og meget andet, men til slut skal kun nævnes de schweiziske forbundsbaners biograf - udstillingens anden topattraktion - hvor 1500 personer ad gangen kan nyde en fantastisk jernbanerejse gennem Schweiz, optaget med Walt Disneys "Circarama"-system, hvor der ved forevisningen anvendes ni fremføringsapparater og et 7 meter højt og 82 meter bredt lærred.

Når disse linier læses, er der kun knapt en måned tilbage af udstillingstiden, men er De tilfældigvis i besiddelse af ca. 300 kr., som en dobbeltbillet til München koster (inkl. liggevogn), så må De ikke snyde Dem selv for den oplevelse, det er at studere: "Trafikken i morgen". Turen fra og til Danmark kan gøres med f. eks. "München-Express" fra en eftermiddag til den næstpåfølgende middag - men blot en advarsel: De vil ikke kunne nå at se meget mere end jernbane-delen af IV A, og så skal De endda bruge hele åbningstiden, der er fra kl. 9-19. Entreen er DM 6,-, og er De heldig at få plads, kører 200 km-toget Dem til Augsburg og tilbage for DM 4,-. Den faste daglige afgang er kl. 13.20 med tilbagekomst kl. 14.34, lørdag/søndag køres ekstrature.

Er De på dette tidspunkt allerede på vej ud efter tandbørsten, ja, så er der for undertegnede kun tilbage at ønske: God tur!
Erik B. Jonsen.

DB's nye el-lokomotiv, type E 03, holder klar til den daglige "200 km-tur" til Augsburg. Foto: Steidl (DB)