Fra de "varme" lande

1965-7

Mærkelige navne i pressens meddelelser om krigen i Viet-Nam forekom noget bekendte, og ved at kigge i min billetsamling dukkede der ganske rigtig nogle op fra landet. De fire viste er fra 1901; dengang hed det ikke Viet-Nam, men fransk Indokina, som i 1893 var blevet sat sammen af staterne Kambodja, Laos, Annam m. fl. (senere er der vist kommet uorden i dem igen).

Ved århundredeskiftet havde Fransk Indokina over 2000 km jernbaner i drift, og flere hundrede kilometer var under anlæg; landet var dog 15 gange så stort som Danmark.

Tognene førte 4 vognklasser. 4. klasse var nærmest beregnet for de indfødte, hvorfor 4. kl. billetterne havde både "europæisk" og kinesisk indskrift for det tilfælde, at nogle af de indfødte kunne læse. Billetsystemet var ellers ret voluminøst; der var enkeltbilletter til hel og til halv pris, dobbeltbilletter - dog ikke til 4. kl. - hunde- og perronbilleter. Sidstnævnte kostede 4 centimes. Den påtrykte pris er ikke angivet i amerikanske penge, hvad dollartegnet ellers kunne tyde på. Det var sølvpjastre, der svarede til 2,20 franske guldfrancs (ved århundredeskiftet ca. 1 kr. 60 øre).

Gad vist, hvordan en rejse med toget i dag ville forme sig fra Hanoi til Dong-Dang? BUM - BANG. P. Thomassen. . . . !