Kongeligt særtog

1966-2

I dagene 8.-11. februar aflagde Deres Majestæter Kong Baudouin og Dronning Fabiola af Belgien et officielt besøg i Danmark, og Danske Statsbaner fik den ærefulde opgave at befordre kongeparret med følge fra Rødby Færge til København H.

Forud for besøget gik månedlange forberedelser, for at alt skulle kunne klappe perfekt i de 200 minutter, de kongelige Rejsende var i DSB's varetægt.

Det belgiske kongepar afrejste fra Bruxelles mandag aften den 7. februar og befordredes i særtog både af SNCB og DB. Det egentlige kongetog bestod ved ankomsten til Puttgarden af SNCB Salon 1 (salonvogn), Salon 2 (spisevogn), Salon '3 (sovevogn) Salon 9 (special-,rejsegodsvogn) samt en CIWL-sovevogn (for ledsagere). Da vognene Salon 1 og 2 ikke kan passere færgeklappernes knækvinkler og da de ikke er udstyret med »færgekroge«, måtte de efterlades på den tyske færgestation. De øvrige tre vogne overførtes med færge 747 tillige med DSB S 1 (Kongevognen), der var sendt til Puttgarden aftenen i forvejen. Færgeturen 747 (Pu afg. 7.00 - Rf ank. 7.55) udførtes af m/f »Kong Frederik IX«. De kongelige rejsende indtog morgenmåltidet i S 1 under opholdet på Rødby Færge station.

Det kongelige særtog (tog 8120), behørigt fulgt af et reserveloko (tog 8124), kørte i følgende plan (hovedtiderne):

8120
Rødby Færge afg. 8.50
Nykøbing FI. pass. 9.12
Vordingborg 9.31
Næstved 9.49
Ringsted 10.10
Roskilde 10.28
Valby ank. 10.47 afg. 10.54
København H. ank. 11.00

Samtlige mellemstationer var naturligvis betjente med DSB-Dannebrog smældende fra flagstængerne - og toget hilstes af stationsbestyrerne under forbikørslen.

Under opholdet i Valby udlæssedes bagagen, ligesom tjenerskabet steg ud for at køre til Amalienborg udenom bykærnen.

Det er vel unødvendigt at bemærke, at »rettidig fremførelse af tog 8120 blev skænket fornøden opmærksomhed«, og det anbragtes da også punktligt kl. 11.00 i spor 2 på den festligt udsmykkede Hovedbanegård - og med akuratesse, således at Kong Baudouin uden vanskelighed kunne »betræde dansk jord« på den røde løber, der var tiltænkt ham. Efter at den danske kongefamilie havde hilst på gæsterne, og de to konger havde inspiceret æreskompagniet fra Livgarden, forlod gæster og værtsfolk Hovedbanegården via en i dagens anledning etableret bro over spor 1, passerede den kongelige ventesal og tog plads i den ventende kortege. KI. 11.15 afgik kortegen - og DSB havde udført sin del af programmet.

Særtog 8120 fremførtes af MY 1132 (nydeligt dekoreret - se billedet side 3), og stammen bestod af AL 341, S 1, SNCB Salon 3, CIWL WL 4775, SNCB Salon 9 samt AL 344. Under opholdet her anbragtes de tre »fremmede« vogne i Enghave maskindepot. Den belgiske konges vogne, der er olivengrønne med en forkromet liste hele vejen under vinduerne, er alle bygget 1938/39 af »S.A. Compagnie Centrale de Construction« i Haine - SaintPierre.

Den uofficielle hjemrejse blev som bekendt konverteret fra en tog- til en flyverejse, og de tre vogne returneredes tomme til Bruxelles. e. b. j.