Ny færge til H-H overfarten

1966-4


På »Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S« påbegyndes snart bygning - med byggenummer 129 - af en ny færge (den 7'ende) til Helsingør-Hälsingborg overfarten.

Til H-H overfarten er sidst anskaffet færgen »Hälsingborg«, som blev indsat i 1960. Siden anskaffelsen af denne færge er der sket en væsentlig forøgelse af trafikken på denne nordlige Øresunds-rute. I finansåret 1964-65 udførtes på overfarten 22.301,5 dobbeltture og der overførtes 78.471 person-, post- og rejsegodsvognsaksler og 301.061 godsvognsaksIer. Et fælles svensk-dansk jernbaneudvalg undersøgte trafikken over Øresund og opstillede prognoser for den fremtidige udvikling af jernbane trafikken der. Udvalget kom til det resultat, at det ville være nødvendigt at forøge kapaciteten i 1966-67, og på grundlag heraf søgte Danske Statsbaner bevilling til en ny færge til indsættelse i trafikken i begyndelsen af 1967.

Færgen får et noget afvigende udseende sammenlignet med de hidtidige færger på overfarten. AI passageraptering anbringes over vogndækket - som tilfældet er med LB-færgerne - idet der her indrettes salondæk med hall (med diverse kiosker), cafeteria (med 148 pladser) og rygesalon (med 56 pladser) - og øverst på brodækket indrettes »soldæk«. Færgen vil ved spidsbelastning kunne befordre ca. 800 rejsende - og har i øvrigt plads til ca. 60 biler. Den effektive sporlængde bliver 80,40 m (en forlængelse på ca. 4 m sammenlignet med sporlængden på »Hälsingborg« og »Helsingør«). Færgen bliver udstyret med to »skorstene« - anbragt på samme måde som på de to »gamle« Storebæltsfærger »Korsør«og »Nyborg«. Hovedmaskineriet bliver diesel-elektrisk. (Bemærk i øvrigt på tegningen - som bringes ved en imødekommenhed fra »Søfartsvæsenet« - at færgen får oplukkelige »stævne«) .

Foruden at forøge kapaciteten vil den nye færge frigive en af de mindre færger i ca. 2 måneder af året til afløsning af færgerne »Fynshav« og »Morsø« på hhv. Fåborg (Bøjden) -Mommark (Fynshav) og Glyngøre-Nykøbing Mors overfarterne under disse færgers årlige eftersyn.

Med denne udvidelse af beredskabet på Helsingør-Halsingborg overfarten påregner man at kunne klare stigningen i trafikken indtil 1973.

Færgens navn? - ja, er det bestemt, kendes det kun af en »inderkreds« i generaldirektoratet - kan man gætte på »Kronborg«? - det navn, der i dag bæres af overfartens eneste »rene« automobilfærge - der også er kendt - bedre endda - under navnet »Klods Hans«. e. b. j.