Museumstog

1966-5

Nu - når dette læses - har foreningens »Museumstog« Maribo- Bandholm været i »fuld sving« i over en måned. VI håber, at de fleste af foreningens medlemmer finder vej til Lolland i sommerens løb - og af hensyn til økonomien - ta’r rigtig mange »betalende gæster« med.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske alle DJK’ere en rigtig god sommerferie. Ferierejsen foregår selvfølge med tog - og de fleste har vel også alle planer klare på dette tidspunkt. Men må jeg alligevel give Dem et par tips - som måske kan kobles sammen med det fastlagt program.

Går rejsen nordpå - så må De bestemt aflægge »Svenska järnvägsklubben« - eller mere nøjagtigt - »Museiföreningen Östra Södermannlands järnväg« et besøg. ÖSlJ er flyttet fra Lina ved Södertälje til Mariefred-Läggesta, og trafikken på denne »nye« 3 km lange og »60 cm brede« jernbane påbegyndes den 3. juli. På søndage giver trafikekspeditionen i Mariefred nærmere oplysninger (tlf. 0159/110 06).

Vil De køre på smalspor i Sverige, kan jeg også på det varmeste anbefale linje Göteborg-Forshem. Undrevej - i Sjöbo - passerer De en opstillingsplads for 891 mm materiel, der til hører »Stora Lundby Järnvägsmuesum.« Foreningen Store Lundby Järnvägsmuseum er en forening, der i bedste forståelse med SJK arbejder for oprettelse af en museumsbane med den i Sverige meget udbredte sporvidde 891 mm. Foreningen har hjemsted i Stora Lundby kommune, der blandt andet omfatter byerne Sjövik, Gråbo og Björboholm, der alle ligger langs den tidligere store privatbane Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ). Foreningen StLyJ har, i de to år den har eksisteret, indkøbt en stor del 891 mm materiel, og man råder således nu ovre 3 damplokomotiver - heriblandt et af de største og hurtigste fra 891 mm-nettet, 6 personvogne og adskillige godsvogne, og man arbejder ihærdigt på at bevare yderligere 891 mm materiel StLyJ’s adresse er: Stora Lundby Järnvägsmuseum, Fack 49, Gråbo.

Også fra Norge foreligger godt nyt, idet Setedalsbanens Hobbyklubb starter sin anden sæson på de resterende 5 km - de flotteste - af de i 1962 nedlagte 1067 mm bane. Man startede den 5. juni og kører indtil udgangen af august to tog i hver retning på søndage. Man rådre ovre 3 damplokomotiver, 1 motorvogn og 6 vogne. Banen udgår fra Grovane st. ca. 20 km nord for Kristiansand. Adressen er: Setedalsbanens Hobbyklubb, Vestre Strandgate 33, Kristiansand S.

Den lille 750 mm Aurskog-Hølandsbanen - kaldet »Tertitten«, der nedlagde i 1960, vækkes efter store vanskeligheder til live igen, dog kun på en stump af godt 3 km. »Andelslaget Hølandsbanen« (Postbox 31, Vinderen, Oslo) Begyndte kørslen den 19. juni og kører hver søndag med tre tog i hver retning. ;Man råder over 2 lokomotiver og ca. 10 vogne. Banen udgår fra Sørsumsand station ca. 30 km fra Oslo.

Jeg håber til efteråret at kunne bidraget detaljere omtale af alle disse baner og ører derfor grene fra medlemmer, der aflagde banerne besøg i sommerferien. - Svend Jørgensen