Afholdte udflugter.

1966-7

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 19. juni, oplevede henved 100 medlemmer af foreningen hvordan det føles at køre 100 km/t på DSB-spor med et af Lollandsbanens 3-vogns y-tog, idet »Lynetten« for første gang aflagde besøg på København H. Toget vakte stor opmærksomhed overalt - og det var en herlig følelse at mærke LJ's dejlige tog rigtig »strække ud«. Direktør Brandt, trafikinspektør Jacobsgaard og værkmester Magnussen, der gjorde os den glæde at deltage i turen, så ud til at nyde kørslen lige så meget som medlemmerne, og det til trods for at de havde været oppe før hanegal.

Turen forløb ganske efter planen, kun et par minutter »forstyrret« af en forsinket »København-Express«. Efter ankomsten til Maribo kørtes en dobbelttur til Bandholm med KJØGE - og om eftermiddagen en tur til Rødby Havn med nr. 19. Også den del af arrangementet klappede - det eneste, der ikke klappede, var vejret; det regnede utrøsteligt på Lolland (og forøvrigt kun der) hele dagen. - Tur-fan.

Søndag den 28. august havde DJK's nordjydske afdeling en udflugt for sine medlemmer med pårørende, og 47 personer var mødt op på perron l i Horsens, hvorfra turen udgik.

Særtog nr. 817 fra Horsens Privatbaner stod oprangeret, og det bestod af motorvogn LM 415 og personvogn C 423, begge af årgang 1929. Kl. 10.05 blev der givet afgang, og toget sig i bevægelse mod Odder, men allerede ved Horsens Havn var der et par fotos top. Turen videre langs Horsens Fjord var meget smuk, ikke mindst på grund af det strålende sommervejr med sol og varme i rigt mål, og inde i landet var det et smukt syn at se maskinerne arbejde på de gule kornmarker.

Kl. 12 var toget i Odder og havde altså brugt små 2 timer om den kun 34 km lange tur, men det skyldtes først og fremmest, at der havde været en masse standsninger undervejs, dels på de fleste stationer og dels på mange smukke og særprægede steder på fri bane.

I Odder spistes der frokost forskellige steder, idet nogle benyttede »spisevognen«, C 423, der er forsynet med mange store borde. Derefter var der lejlighed til at gøre studier i remiser og værksteder og på det store sporareal.

I mellemtiden var et »nyt« særtog af gammelt materiel fra Hads-Ning Herreders Jernbane, nemlig motorvogn M 4, personvognene C 25 og C 29 samt post- og pakvognen D 231, blevet oprangeret ved perron 2, og kl. 14 kørte det nordpå, og efter en krydsning i Mårslet med tog 107 nåedes Aarhus kl. 15.15. Også på denne strækning var der en del fotostop undervejs, til stor morskab for såvel deltagerne som for egnens befolkning. Således troede en mand i Mårslet, at vort tog var gået i stykker, eftersom det standsede ½ km før stationen og folk »væltede« ud.

Turen sluttede i Aarhus, og den havde været særdeles vellykket, og på deltagernes vegne vil jeg hermed gerne bringe klubben en hjertelig tak for arrangementet. - O. Bøye.