Opråb fra "Nordjyske afdeling"

1967-1

Efter nedlæggelsen af Mariager-Faarup-Viborg Jernbane er det rullende materiel fra banen blevet spredt for alle vinde, som der er redegjort for ved tidligere lejligheder her i tidsskriftet. Til disse oplysninger kan nu tilføjes, at fa. "Chr. Løgstrup", Randers, har erhvervet banens godsvogne til ophugning med undtagelse af Pd 305, som DJK har erhvervet til brug ved transport og opbevaring af kul i forbindelse med den planlagte kørsel med personførende tog Mariager-Handest.

Til denne kørsel påtænkes anvendt damploko VLTJ 7, som foreningen tidligere har købt. Dette lokomotiver for tiden under reparation i MFVJ's tidligere værksted i Mariager. For at kunne disponere over reservetrækkraft i tilfælde af nedbrud på nr. 7, påtænker DJK's nordjyske afdeling imidlertid også at anskaffe et dieselkøretøj, nemlig MFVJ M 3, den såkaldte lokovogn. M 3 vil sikkert være adskillige bekendt, da den i de senere år hyppigt blev benyttet som reserve for MFVJ's diesellokomotiver, M 4- og M 5, og i den sidste køreplansperiode, hvor der kørtes personførende tog mellem Faarup og Viborg, fremførte den det personførende godstog Viborg-Mariager.

Vognen er bygget hos Frichs i 1935 og er forsynet med en 290 hk dieselmotor med elektrisk transmission. Den har 2 toakslede bogier med akselafstand 2,5 m og afstand mellem drejetappene på 6,6 m. Vognen er 12,7 m lang over pufferne, har plads til 20 rejsende på 2. klasse; rejsegodsrum og to førerrum. Maksimalhastigheden er 70 km/t. Som en særpræget repræsentant for 30-ernes dieselmotorvogne er M 3 vel værd at bevare. Vognen er købt af fa. "Pedersen & Albeck", Vejle, der benytter den til kørsel med arbejdstog i forbindelse med optagningen af sporet Fårup-Viborg. Dette arbejde forventes at ville stå på et par måneder endnu, og i den tid kan vognen beses i Fårup, hvorfra arbejdstogene udgår.

Foreningens bestyrelse har tilsluttet sig tanken om at søge M 3 bevaret for eftertiden, ved at D JK anskaffer den, så den undgår skærebrænderen, når sporoptagningen er sluttet. Klubbens midler er imidlertid - som de fleste sikkert ved - begrænsede, og anskaffelsen påtænkes derfor delvis financieret ved særlig indsamling, således at forstå, at det til købet indsamlede beløb dobles op af foreningens midler. Indsamlingen skal således kun dække havdelen af købesummen, og behøver formentlig kun at omfatte 2500-3000 kr. Endelig pris er endnu ikke aftalt med den nuværende ejer. En indtrængende opfordring til at bidrage til denne indsamling er hermed givet.

Beløbene, store såvel som små, bedes indbetalt til postgiokonto 109619, s P Laursen, Falkevej 7, Randers, og kupon til modtager bedes venligst mærket ”M3M. Skulle det mod forventning ikke lykkes at erhverve M3 på rimelige vilkår, vil de indkomne beløb blive brugt til finansiering af andre materielanskaffelser til DJK (fortrinsvis til Mariager-projektet), med mindre bidragyderne ønsker beløbet tilbagebetalt. Bemærkningen herom må i så fald påføres kuponen til modtageren.

DJK’s nordjyske afdeling vil modtage ethvert bidrag med den største taknemmelighed - også fra ikke-jyder”
S. P. Laursen.