H-H overfarten er fyldt 75 år

1967-4

H/f "Kronprinsesse Louise" med "Kronborg om bagbord". Foto: Jernbanemuseet.

Den 10. marts 1892 sejlede hjulfærgen "Kronprinsesse Louise" ud på sin første officielle tur mellem Helsingør og Hälsingborg, og det svensk/norske jernbanenet blev sat i forbindelse med kontinentet. (Lille- og Storebæltoverfarterne var etableret i 1872 hhv. 1883). Overfarten var et resultat af en overenskomst indgået mellem DSB og forskellige svenske privatbaneselskaber med endestation i Hälsingborg samt Hälsingborgs hamndirektion.

"Kronprinsesse Louise" blev bygget i 1891 på Helsingør Skibsværft og havde med sin effektive sporlængde på 54 m plads til seks af datidens godsvogne. Færgen udrangerede s i 1935.

Overfarten betjenes i dag af færgerne:
SøsatTotal længde mEffektiv sporl. mAntal pass.Servicefart knob
Najaden196684,780,480012,5
Halsingborg196080,97680011
Helsingør195580,07680011
Dan1921 1)68,765,560010,5
Svea1920 2)68,765,560010,5
Kärnan1916 3)68,765,460010,5
Kronborg193545,0 bilfærge40010

1) ombygget 1951 - 2) ombygget 1958 - 3) ombygge t 1950

75-års jubilæet fejredes med indsættelsen af m/f "Najaden", der gik i regelmæssig trafik den 10. marts - efter præsentationen, der fandt sted dagen før. Læserne henvises til en nærmere beskrivelse af færgen i "Vingehjulet", nr. 5/67 (10/3 ).

For læsere, der skulle være interesserede i en "prøvesejlads", bringes nedenfor sejlplanen for "Najaden" (i de aktuelle dagtimer) gældende fr.o.m. den 28. maj. (Færgen udfører i alt 15 dobbeltture pr. døgn).
Fra Hg: Fra Hbg:
7.4513.458.30
14.30
9.15 15.1510.00
16.00
10.45 16.45 11.30
17.30
12.1518.15 13.00
19.00

I sommerkøreplansperioden intensiveres sejladsen på overfarten væsentligt, idet der bliver afgang fra såvel Helsingør som Halsingborg hver 15de minut i tidsrummet fra; kl. ca. 7.00 til 23.00 med seks færger i drift. I perioden 24/6-13/8 sejler bilfærgen "Kronborg" yderligere seks dobbelture.

De jernbaneejede selskaber "A/S Dampskibsselskabet 0resund" og "Svenska Rederiaktiebolaget Oresund" forøger ligeledes deres tonnage i år.

På Dragør-Limhamn overfarten indsættes i begyndelsen af juni en fjerde færge, der vil blive navngivet "Saltholm" (et navn med tradition i selskabernes historie). Færgen bliver i det store og hele et søsterskib til m/s "Drogden", der nu sammen med de to mindre færger "Dragør" og "Limhamn" betjener overfarten.

I sommerkøreplansperioden udfører de fire færger i alt 26 dobbelture pr. døgn - der bliver således afgang fra begge færgehavnene hver 35./40. minut.

De tre meget populære FLYVEBÅDE på København Havnegade-Malmø Skeppsbron overfarten suppleres med en fjerde i begyndelsen af maj. Den nye hydrofoilbåd, der får navnet "Springeren", er bygget af skibsværftet "L. Rodriques" i Messina, Italien.

"Springeren", "Svalan" og "Tarnan" udfører i sommer de faste ture, medens "Flyvefisken" holdes i reserve for de andre både på disses eftersynsdage - samt for chartertrafik.

FLYVEBÅDENE er velkendte af mange DJK-medlemmer, der takket være disse, har været i stand til at deltage i tidlige - og sene SJK-arrangementer i Malmø m. fl. steder, men tænkes der mon på, at disse bådes fremdrivningsmaskineri udvikler et hk-antal, der næsten svarer til to MX-eres? De to "Mercedes-Benz (Maybach)" MB 820 DB-dieselmotorer udvikler i alt 2700 hk, hvilket giver båden en fart på 33 knob, svarende; til 60 km/t. Passagerantallet i "Springeren" forøges til 112 i forhold til de øvrige bådes 100/105, og der er indført en lang række forbedringer i de tre saloners indretning.
(EBJ).