Afholdte møder og udflugter.

1967-7

Der havde meldt sig 50 deltagere til årets storudflugt, der i dagene 25.-28. august gik til det svenske privatbaneselskab TGOJ. Kort før afgangstiden i Havnegade fik vi besked om, at "vor" Øresundsbåd havde fået maskinskade, men vi blev ikke ladt i stikken af den grund. "D/S Øresund" er et "flot" selskab, så stationsforstanderen arrangerede en ekstra flyvebådstur alene for vor skyld. Det medførte, at vi fik lidt ekstra tid i Malmo til at se på venstre trafikken en sidste gang. Vi indtog vore siddende og liggende pladser i ekspressen, som bragte os til brebro, hvor efter et styrkende morgenmåltid entredes det første TGOJ-tog, et Yoa 202-togsæt, dubleret til ære for os. Vejret var meget smukt, og turen op gennem Bergslagen til Grangesberg var en virkelig oplevelse. I Grangenberg viste stationsforstanderen rundt, vi fik set og fotograferet alle de eksisterende damploko-typer, turbinelokomotivet, litra Y3t var særlig imponerende, og vi fik set på skakterne, der fører ned til de store grubeområder. Området svarede ikke til vore forestillinger om et mine område, bygningerne var nemlig smukt gulkalkede, og de var omgivet af grønne områder og blomsterarrangementer. Der er normalt ingen kørsel med malmgodstog om lørdagen, men banen havde alligevel holdt et tog tilbage, således at vi, fra en tilkoblet personvogn med åbne endeperroner, kunne følge det imponerende tog sno sig gennem landskabet - og hvilket tog: 139 aksler = 45 treakslede malmvogne og en bogie-personvogn, i alt en togvægt på 2315 t. I Kopparberg blev vi "sat af", og banen viste os den venlighed at byde på frokost - eller lunch, som vore svenske venner kalder det. Derefter viste stationsforstanderen rundt i banens gamle værkstedområde, der er beliggende her - og så fortsatte rejsen med særtog til Storå og op ad en imponerende stigning til et nyt grubeområde i Stråssa. Vel tilbage på hovedlinien fortsatte vi forbi Lindesberg og Arboga til Eskilstuna. Her blev vi modtaget af TGOJ's maskiningeniør, der viste os maskindepotet, hvor alle typer af banens moderne el- og diesellokos var opstillet. Efter et besøg i værkstedet var dagens program forbi, og vi indkvarteredes på vore respektive hoteller.

Søndag morgen afrejste vi med TGOJ-bus - atter en gestus - til Mariefred, hvor vi blev modtaget af "Museiforeningen bstva Sodermanlands Järnväg"s øverste "chef", herr Gosta Wijkander. Vi fik alle "specialfribiljett", og vi fik lov at køre på den 3 _ km lange museumsbane, så meget vi lystede. Det var et særdeles veldrevet foretagende med meget varieret materiel fra Sveriges mange 600 mm-baner. Efter frokost kørte bussen os tilbage til Skogstorp uden for Eskilstuna, og her fik vi forevist TGOJ's store CTC-anlæg. Et lokomotivtrukket ekstra tog bragte os til banens endestation ved havet, Oxelosund. Her fik vi forevist hele havneområdet af havneintendanten, og vi fik et glimrende indtryk af hele denne gennemrationaliserede havn, specielt interessant for os var den nye vognvender, der med et snubtag tømmer en hel malmvogns last. Der var kun tid til en hastig kop kaffe, inden ekstratoget bragte os tilbage til Flen, hvor SJ ekstraordinært lod nat-ekspressen til København standse for at tage os op.

Det var en særdeles vellykket tur, og vi kom hjem ladet med indtryk af det store "Grangesberg-bolag" og dets moderne jernbane. Vi er megen tak skyldige til d'hern:r fra TGOJ, der brugte deres fritid på at vise os "deres bane". En særlig tak til trafikintendent Fritz Asklöf for den glimrende tilrettelæggelse af besøget - og en tak til Jonsen for den udmærkede måde til- og frarejsen blev afviklet på.
B. Chorfitzen.

*

Nordjydske afdeling afholdt udflugt søndag den 3. september. Turen udgik fra Ålborg, hvor et tog bestående af vognene C 12 og DCE 23 med motorvogn M 1210 som trækkraft, alt fra FFJ, holdt oprangeret ved perron 1.

48 deltagere besteg toget, og kl. 9.55 blev der givet afgang med portør Albert Juhl Clausen ved "rattet", og toget satte sig i bevægelse og kørte mod Hadsund. Toget avancerede jævnt og støt gennem det smukke efterårslandskab, og efter en krydsning i Gistrup og en overhaling i Gudumholm nåedes Kongerslev.

Her skulle alle skifte, nemlig over i et af Pindstrup Mosebrugs tørvetog. Dette tog bestod af Pedershåb-traktor nr. 8 og 10 stk. 2-akslede tørvevogne med tremmesider i hvis midte var et bræt til at sidde på. Toget startede ad den 785 mm brede bane, og med en fart af ca. 20 km i timen kørte vi ca. 10 km ud i Lille Vildmose, hvor mosebruget havde hundreder af store fine stakke af opgravede klyner (mosetørv) stående til tørring til senere transport med banen til Kongerslev, hvor de på en virksomhed bliver omdannet bl. a. til spagnum, hvoraf en stor del eksporteres.

Der blev filmet og fotograferet som aldrig før på tørvebanen, og turen på denne må ubetinget betegnes som dagens clou.

Efter spisning i Kongerslev kørte vi kl. 14.35 videre sydpå, og efter en overhaling i Solbjerg nåedes Hadsund N. kl. 15.45. Undervejs fra Ålborg havde der, foruden standsninger på de fleste stationer, været fotostop omkring tyve steder ude på linien.

I Hadsund blev der skiftet trækkraft, idet diesel-lokomotiv RHJ, DL41 (Frichs nr. 478) skulle køre os til Randers, som nåedes i løbet af en times tid, idet der bortset fra en krydsning i Dalbyover ingen standsninger var undervejs, og hermed sluttede den yderst vellykkede udflugt, som arrangørerne hermed bringes en hjertelig tak for, ligesom AHJ og RHJ og disses personale skal have tak for deres andel i det fine arrangement.
O. Bøye.

*

Søndag den 24. september tog foreningen afsked med Ebeltoft- Trustrup Jernbane. Der deltog 85 medlemmer i kørslen på privatbanen, heraf 45 fra Sjælland. Det var et mindre deltagerantal, end vi er vant til, og det medførte, at bestyrelsen, for første gang i foreningens historie, måtte bede DSB aflyse et bestilt særtog. Udrejsen - for sjællændernes vedkommende - skete i stedet med OHJ-landevejsbus - hvilken tort for en jernbaneentusiast.

Overtrafikassistent Gade, ETJ, og hans sønner havde arrangeret mange udmærkede fotos top på den kønne lille Molsbane, og det smukke vejr har gjort sit til, at medlemmerne vendte hjem med mange gode optagelser. Lokomotivfører Adolf Andersen kunne kun være stolt af sit velistandsatte lokomotiv, VL TJ nr. 7 - måtte jyderne dog snart kunne få deres museumsbane igang.
Sjællænderen.