Arbejdskøretøjer

1969-7-8

Det er almindeligt kendt, at Baneafdelingen og de i distrikterne under denne afdeling hørende tekniske tjenester råder over en lang række "specialvogne", f. eks. værkstedsvogne mandskabsvogne, transport vogne, skinneudlægningskraner og sneplove - køretøjer, der alle har det til fælles, at de "er i bog" hos maskinafdelingen, da de betragtes som egentlige jernbane køretøjer. Siden halvtredssernes begyndelse har de nævnte tekniske tjenester imidlertid anskaffet et større antal sporgående køretøjer med eget fremdrivningsmaskineri. Redaktionen har modtaget et antal breve fra medlemmer med ønske om en oversigt over disse køretøjer - ikke mindst de mange nye køretøjer for sporvedligeholdelse. Takket være assistance fra såvel Generaldirektoratet som distrikterne kan disse ønsker hermed imødekommes.

Den 1. oktober rådede baneafdelingen m. fl. over 14 stk. automatiske svellestoppemaskiner, 6 stk. siderettemaskiner, 3 stk. ballastfordelingsmaskiner og 1 stk. (lejet) ballastrensemaskine - samt 119 stk. motortroljer (vil blive behandlet i en kommende artikel af civilingeniør S. R. Nielsen), 48 stk. motordræsiner, 1 stk. slibevogn, 2 stk. ukrudtssprøjtevogne, ca. 2000 stk. dip lo rier (vægt 185 kg, bæreevne 7,5 t) (kører som regel parvis - for skinnetransport m. v.) og ca. 300 stk. lette troljer (vægt 85 kg, bæreevne 500 kg). Endvidere benyttes et lejet slibetog (SPENO) i perioder i begge distrikter.

Da det særligt er svellestoppe-, siderette-, ballastfordelingsog ballastrensemaskinerne - der alle er leveret af det østrigske firma "Plasser & Theurer", Wien - der kan være vanskelige at "identificere" - bringes nedenfor en fuldstændig fortegnelse (med typenummer, byggenummer og -år - samt "DSBnummer", idet det må bemærkes, at kun maskiner stationeret i 1. distrikt har påmalet bogstav og nummer - betegnelserne for 2. distrikts maskiner anvendes kun "internt".


Typeskitser af forskellige "Plasser & Theurer" sporvedligeholdelsesmaskiner. 1. linie (t. v.): WE 75; 1. linie (to h.): VKR05E (06-16 har et lignende udseende); 2. linie: Duomatic 06-32 SLC, 3. linie: AL 203, 4. linie: USP 3000, 5. linie: RM 62. (1. og 2. linie = svellestoppemaskiner; 3. linie = siderettemasikine; 4. linie = ballastfordelingsmaskine; 5. linie = ballastrensemaskine.
Tegninger: Plasser & Theurer, formidlet af firmaets herværende repræsentant: Børge Jensen.
Automatiske svellestoppemaskiner:
1. Distrikt.
VKR 03 FL1971961Sv 2
WE 752041964Sv 3
VKR 05 E4871965Sv 4
06-165201965Sv 5
WE 275 E2641966Sv 6
06-32 SLC6131967Sv 7
06-32 SLC7161968Sv 8
2. distrikt.
VKR 031411959Stop 5
VKR 04 PX 10381956Stop 3
VKR 05 E4151964Stop 6
VKR 05 E4991965Stop 8
06-165191965Stop 7
06-32 SLC6621967Stop 9 R
6. anlægsområde.
KST 951741963-
Siderettemaskiner:
1. Distrikt.
AL 2031121964RI
AL 2031481965R 2
AL 2032381966R 3
AL 250-i ordre
2. distrikt.
AL 2032371966Ret 1
AL 2032391966Ret 2
AL 2032401966Ret 3
Ballasdordelingsmaskiner:
1. Distrikt.
USP 3000271968Bf 1
USP 3000 C381968Bf 2
USP 3000 C-i ordre
2. distrikt.
USP 3000321968Plov 1
USP 3000 C-i ordre
Ballastrensemaskine:
1./2. Distrikt.
RM 62401969Br 1

Denne oversigt- samt de vedføjede skitser – skulle kunne være en ”første hjælp”. I de kommende numre af ”Vingehjulet” beskrives de enkelte maskiner og deres anvendelse af afdelingsingeniør H. P. Petersen, nævnes skal bot, at VKR 3 FL er becielt udstyret med ”lyddæmpning” for at ”WE-typerne” er specielt indrettet for stopning af sporskifter.
EBJ.