Hvad et postkort kan fortælle

1969-7-8

Af P. Thomassen

Sommermorgen på Ringe station ved halvotte-tiden. Tre tog venter på hovedforbindelsen fra Sjælland (nattoget fra København 23.25). Yderst til venstre holder tog 1 fra Svendborg, ved samme perron tog 1 fra Fåborg. Toget under indkørsel er tog 2 fra Nyborg, og det holdende tog ved perron 1 er tog 2 til Fåborg. De fire tog skulle ankomme næsten samtidigt, d.v.s. med et minuts mellemrum i tiden 7.117.14 og afgå på samme vis indenfor 7.26-7.29. Et kvarters ophold var ikke for meget, da mange rejsende skulle skifte tog. I "gamle dage", d.v.s. før åbningen af Odense-Nr. Broby-Fåborg Jernbane, gennemførtes togene således: Odense-Ringe-Fåborg og Nyborg- Ringe-Svendborg.

Den 2. vogn i det indkørende tog fra Nyborg (ofte forsinket af Storebæltsoverlarten) er SFJ Ca58, bygget i Hamborg 1877. På mystisk vis henledes tanken på en tilsvarende vognkasse, der fra Oure kom til Klampenborg. Gad vist, hvor den blev af...

Postkortet er stemplet i 1906, men billedet er taget senest i 1905 og næppe før. Personvognen, der er henstillet for enden af perron 2 - formentlig som reserve eller til togforstærkning - fortjener nærmere omtale. På vogngavlen er påmalet "Nr. 302", og på vognsiderne lige under vogntaget som på Ca 58 har stået RFB M 302.

Vognen blev leveret af "Scandia" i 1882 ved Ringe-Fåborg banens åbning. Litra M betegnede dengang personvogne med alle tre vognklasser i. RFB M 302 blev i 1905 omlitreret til SFJ.AA. 12 og samtidig ombygget til ren 2. kl. vogn. Beskrivelsen af vognen i SFJ's driftsmaterielfortegnelse 1903 er så pudsig, at vi må have den med: "... II Kl. Vogne med 2 II Kl. Dobbeltkupeer, der adskilles ved et Skillerum med Dør (23 Siddepladser), samt ere forsynede med et Toiletrum i Midten af Vognen. En Sidegang forbinder de enkelte Afdelinger med hinanden. Adgangen er gennem Sidedøre, hvoraf findes 4 paa Kupesiden og 2 paa Gangsiden af Vognen."

Altså en kombineret sidegangs- og kupevogn! Det var SF]'s egne værksteder, der foretog ombygningen; måske begyndelsen til deres virksomhed som vognfabrik, idet der i årene 1903-27 ny- eller ombyggedes 100 vogne. Endog smalspormateriel, idet der i 1918 til Skagensbanen leveredes to godsvogne, der i 1925 havnede på Bornholm. Men det er en anden historie, som man vist skal være heldig for at kunne læse på forsiden af postkort!