dansk     norsk     svenska     deutsch     français    
Database over jernbaneartikler

Database over jernbaneartikler

Viser tidsskrifter og deres innhold
Hvordan er databasen oppbygd?

 • Skriv inn et emneord - og det vil bli vist hvilke tidsskrifter dette emne blir behandlet i.
 • Dette kan ses: Artiklenes overskrifter, beskrivelse, forfatternavn og tidsskriftnavn og -nummer.
 • Dansk Jernbane-Klubs arkiv og folkebibliotekene kan hjelpe med å finne artiklene til overskriftene herfra.
 •    · Tips til søket     · Fyll ut få felter!
 • Hold musen over dette felt:
 • Norsk Jernbaneklubb    · Temaregister for "På Sporet"

 • Søkning
  Tidsskrift   Språk

  Litra/Tema

  ingen litra/tema

  Land

  ingen geografi
  Diesellokomotiver
  MY
  MV
  MX
  MZ
  ME
  Motortog
  MF - IC3
  MR - regional
  MA - lyntog
  MO
  ML - lynette
  MG - IC4
  MQ - desiro
  Rangerlokomotiver
  MT
  MH
  MK
  El-lokomotiver
  EA
  EG
  svensk RC lok
  El-tog
  X2 - X 2000
  ER - IR4
  ET - ØÖresundstog
  SA - s-tog
  Vogne
  B vogne

  Andre litra

  Skriv f. eks "litra-n" i søkeboksen der oppe.
  Husk bindestrek (-) mellom ordene!
  litra-cc
  ingen litra/tema
  Tog
  veterantog
  damp
  s-tog
  diesel
  el
  vogner
  metro
  Anden trafikk
  bus
  sporvogn
  ferger
  Trafikkforhold
  lokaltrafikk
  kjøreplan
  internasjonal
  Gods
  industribaner
  gods
  Faste anlegg
  infrastruktur
  bygninger
  Teknikk
  sikkerhet
  teknikk
  utdannelse
  Administrativt
  administrasjon
  organisasjon
  Trivsel
  miljø
  personbeskrivelse
  arbeidsforhold
  Diverse
  modelltog
  foto

  Danmark
  Sjælland/Amager
  Fyn
  Jylland
  Storebælt
  Lillebælt
  Øresund
  Storstrømmen
  Østersjøen
  Lolland
  Falster
  Bornholm

  Norden
  Norge
  Finnland
  Island
  Sverige

  Vesteuropa
  Britania
  Belgien
  Holland
  Grekenland
  Irland
  Frankrike
  Italien
  Schweiz
  Luxemburg
  Liechtenstein
  Spanien
  Portugal
  Tyskland
  Østerrike

  Østeuropa
  Russland
  Litauen
  Letland
  Estland
  Polen
  Tjekkiet
  Slovakia
  USSR
  Ukraine
  Ungarn
  Slovenia
  Kroatien
  Bosnia-Hercegovina
  Jugoslavia
  Albanien
  Romania
  Bulgarien
  Tjekkoslovakiet

  Nord-Amerika
  Guatemala
  Amerika
  USA
  Canada
  Mexico
  Nicaragua
  Cuba
  Panama
  El Salvador

  Sør-Amerika
  Brasilia
  Bolivia
  Paraguay
  Peru
  Chile
  Argentina
  Ecuador

  Afrika
  Kongo
  Nanibia
  Senegal
  Marokko
  Egypten
  Afrika
  Ethiopien
  Sør-Afrika

  Asien
  Burma
  Tyrkia
  Syria
  Israel
  Pakistan
  Iran
  Irak
  India
  Kina
  Taiwan
  Japan
  Sri Lanka
  Vietnam
  Thailand
  Borneo
  Cambodja
  Asien
  Hong Kong

  Australien
  Australia
  New Zeeland

  Henvendelse vedrør databasen på jernbaneartikler@jernbaneklub.dk. Henning Pedersen er ansvarlig for Databasen. Websiden eies av Dansk Jernbane-Klub.