Tilbage til forsiden
Viser tidsskrifter og deres innhold

Information om databasen

Tabellen "Artikler"s bestanddeler - Noter - Utvelgelse - Vedlikehold

Databasen omfatter 70.638 poster.

Tabellen "Artikler"s bestanddeler:

Overskrift
Den eksakte gjentakelse av artikkelens overskrift. Utenlandsk artikkeloverskrifter oversatt til dansk, supplert av Oversk. på originalsp.

Beskrivelse
Ofte de innledende ord under overskriften, eller beskrivelse av egne ord. Noter videre" betyr at det ikke har vært plass til notene i "overskrift". De fortsetter i "beskrivelse"

Tema/litra
Et nyttig verktøy å søke på. Det er forkortelser om damp, diesel, el, infrastruktur, arbeidsforhold, utdanning og med mer. Videre litrabetegnelser for de kjente danske lokomotiver og motorvogner.

Land
Dansk landsdel eller utenlandsk stat, som artikkelen omhandler. Landene står i forkortet form på resultatside.

Forfatter
Ved flere forfatter, er det bare den/de første forfatter(e) som er anført.

Tidsskriftsnavn
Her inngår også dennes årgang og nummer.

Sidetall
Noe gange henvises det til tilleggssider i bladet, se "beskrivelse". Dette er ofte med romertall og kan ikke skrives.

DJK id nr
Står der "ej djk" er det fordi tidsskriftet enten ikke finnes i DJKs arkiv eller ikke er registeret ennå.

Språk
norsk, dansk, svensk, finsk, tysk, fransk, engelsk

Overskrift på originalspråk
Anvendes bare ved utenlandske artikler, men ikke noter.

 

 

Noter

Noteoverskrifter står anført under én og samme post med strek (-) mellom . Noteroverskriftene kan godt strekke seg over flere sider, men det er bare den første side som står angitt i "side" kolonnen.

Der kan også stå så mange noteoverskrifter å de brer seg til "beskrivelse" angitt "noter videre:"

 

Utvelgelse

Tidsskriftene er utvalgt etter hvor interessante de er som jernbanestoff. Noe tidsskrifter har ikke alle artikler med men bare noe utvalgte, etter relevans for databasens emne. Opplysning ses på siden tidsskrifterne.

 

Vedlikehold

Henvendelse vedr vedlikehold og oppdatering av databasen på jernbaneartikler@jernbaneklub.dk eller tlf + 45 23 72 00 79

Savner du noe tidsskrifter på databasen, er du svært velkommen til å bidra. Tekstene skrives i tabellsystem, etter mønsteret som ses i basens søkeresultat. Det skal minst være tabulator mellom postene, men det er best å skrive dem i tabell i tekstbehandling eller i regneark. Det er klokest å avtale med meg før du går i gang.

Arbeidet på Databasen startet den 19. desember 1999 av Henning Pedersen. Siden eies av Dansk Jernbane-Klub .