Engelsk   -   Forbogstav: y
Y track: spor ved symmetrisk kurvesporskifte
yard: jernbaneterræn (i betydningen nærmere defineret område og sporsystem - navnlig til rangering, henstilling eller servicering af jernbanekøretøjer og/eller læsning og losning af godsvogne - hvor bevægelser ikke sker i henhold til køreplan i sædvanlig forstand); (oftest) rangerbanegård; A sporrist; B marshalling yard
yard buildings: (fællesbetegnelse for) driftstekniske bygninger som fx remiser, sandhuse, vandtårne, kulforsyningsanlæg, værksteder
yard controller: B leder af rangerbanegård etc
yard engine: A rangerlokomotiv
yard geese*: A portører; rangister
yard goat*: A rangermaskine
yard limit: rangergrænse (i forhold til hovedspor)
yard manager: yard master
yardman: A rangist
yardmaster: A leder af rangerbanegård etc; stationsleder