Fransk   -   Forbogstav: f
facteur: drager (person)
facteur du train: pakmester (tjenstgørende i rejsegodsvogn)
facultatif: (bl a) ekstra vogn, der er til rådighed og kan medtages efter behov
faire de l'eau: tage vand
faire des petits*: tabe vogne pga af koblingsbrud
faire du charbon: fylde kul i beholder på lokomotiv eller tender
faire du gaz*: holde det ideelle damptryk
faire la navette: pendle; til stadighed rejse frem og tilbage; køre i penduldrift
faire la pousse: skyde bagpå; virke som skydelokomotiv
faire l'heur: ankomme planmæssigt
faire tôler*: (uoversætteligt ordspil) standse ved signal, der viser "stop"
faisceau de départ: afgangsrist
faisceau de formation: gruppe (sporrist) af opstillingsspor
faisceau de réception: ankomstrist
faisceau de triage: rangerrist
faisceau de voies: sporrist
faisceau des voies d'arrivée: ankomstrist
fanal: lygte; lanterne; signallygte; signallanterne
fanal à acétylène: acetylengas-lygte
fanal avant: frontlygte
fanal de fin (de convoi): slutsignal-lygte
fanal de queue: slutsignal-lygte
fanal frontal: frontlygte (på lokomotiv etc)
fauteuil-lit: lænestol, der kan omdannes til seng
feeder: fødeledning (fx i luftledningssystem)
ferroutage: kombineret jernbane- og vejtransport uden omladning
ferroviaire: jernbane-; jernbanemæssig
ferry-boat: færge (fx jernbanefærge)
feu clignotant: blinklys
feu de signal: signallys; lys i signal
feu jaune: (gult lys) "forsigtig"
feu rouge: (rødt lys) "stop"
feu vert: (grønt lys) "kør"
feuille*: (blad) kontor, hvor lokomotivfører får udleveret de for hans tur gældende skriftlige instruktioner og informationer
feux de fin: slutsignallygter
ficelle: bane med kabeltræk
ficelle*: (snor, sejlgarn) køretråd
fichage: indregulering af (nyt eller fornyet) spor
fil de contact: køretråd
file de rail: skinnestreng
filer: (spinde) bevæge sig; løbe; skyde fart; stikke af; forsvinde
filet: (bl a) bagagenet
filets décoratifs: staffering
fioul: fuel-oil
fixation du rail: skinnebefæstigelse
flaman*: fartskriver (på damplokomotiver)
flanc de l'abri: førerhus-sidevæg
fond du corps de voiture: vognbund; gulv i vognkasse
fondre les plombs: aktivere smeltepropper
fonte: (bl a) støbejern
force de levage: løfteevne (fx af en kran)
force en cheveaux: ydeevne målt i HK
formation de train de marchandises: godstogs oprangering
fosse: grube; grav
fossé: grøft
fosse à escarbilles: fyrgrav
fossé avec revêtement: beklædt grøft
fosse de vérification: eftersynsgrube
fosse de visite: eftersynsgrube, smøregrav
fosse du pont-tournant: drejeskivegrube
fossé maçonné: muret afløbsrende
fosse pour chariot: transportørgrube
fosse pour transporteur: transportørgrube
fosse pour truc transbordeur: transportørgrube
fossile*: gammelt og primitivt lokomotiv
fourgon: pakvogn; rejsegodsvogn; pakrum
fourgon automoteure: pakvogn med el-motor for egen fremdrift i tog (på stejl strækning) og rangering ved egen kraft
fourgon chaudière: (pak)vogn med kedel for togvarme (og evt dampmaskine for rangering ved egen kraft); kedelvogn
fourgon de queue: togførervogn sidst i godstog; godstogspakvogn; bremsevogn
fourgon GV: pakvogn for passagertog og hurtige godstog mv
fourgon mixte: kombineret passager- og rejsegodsvogn
fourgon postal: postvogn
fourgon PV: bremsevogn/togførervogn til traditionelle (langsomme) godstog
fourgon sanitaire: pakvogn anvendt i train sanitaire til sengeliggende patienter
fourgon-générateur: pakvogn med dieseldrevet el-værk (til togets forsyning)
fourgonnier: pakmester (tjenstgørende i rejsegodsvogn)
foyer: fyrkasse; (i nogle sammenhænge) overnatningssted for kørende personale
foyer acier: stålfyrkasse
foyer aquatubulaire: vandrørs-fyrkasse
foyer cuivre: kobberfyrkasse
frais d'enregistrement des bagages: rejsegodsgebyr
frein: bremse
frein à air comprimé: trykluftbremse
frein à disque: skivebremse
frein à levier: håndbremse betjent med vægtstang
frein à main: håndbremse
frein à récupération: regenerativ bremse
frein à sabots: klodsbremse
frein à tambour: tromlebremse
frein à vide: vacuumbremse
frein à vis: skruebremse
frein automatique: automatisk bremse
frein continu: gennemgående bremse (navnlig med trykluft eller vacuum)
frein de queue: bremsevogn (fourgon PV) sidst i tog
frein de secours: nødbremse
frein de tête: bremsevogn (fourgon PV) foran i tog
frein de voie: sporbremse (bremse i spor)
frein électrique: elektrisk bremse
frein hydrodynamique: hydrodynamisk bremse
frein magnétique: magnetbremse
frein rhéostatique: reostatisk bremse (bremse med regulerbare elektriske modstande)
frein Westinghouse: (type af) trykluftbremse
freinage: bremsning
freinage (électrique) rhéostatique: bremsning ved regulerbare (elektriske) modstande (motorer virker som dynamoer)
freinage d'urgence: hurtigbremsning; katastrofebremsning; farebremsning
freinage par récupération: regenerativ bremsning
freiné: afbremset; forsynet med bremse
freineur: bremser (person)
fréquence des trains: toghyppighed (antal tog pr tidsenhed)
frise: (bl a) beklædningsbræt
frotteur (de prise de courant): strømaftager; slæbesko (for strømførende skinne)
fuel(-oil): brændselsolie
fumer: ryge; ose; dampe
fumoir: rygesalon
funiculaire: chemin de fer funiculaire