Fransk   -   Forbogstav: h
habitation de service: tjenestebolig
habitation de surveillant de la voie: bolig for baneformand; banevogterhus
haie paraneige: snehegn; sneskærm (af brædder mv)
haler: (maritimt udtryk, lejlighedsvis brugt om lokomotiv og vogne) trække
hall: (bl a) banegårdshal
hall de transbordement: omladehal
hall des guichets: billetkontor; billetsalg
halle aux marchandises: overdækket areal til fragtgods
halle de la gare: perronhal
halle vitrée: (perron)hal med glastag
halte: lavest rangerende standsningssted; holdeplads (i ældre tid fx med billetsalg og rejsegodsekspedition, men uden sidespor, på enkeltsporet bane dog evt med krydsnings- og overhalingsspor); "stop"
hangar à charbon: kulskur; overdækket kulplads
hangar à voitures: vognhal
hangar à wagons: vognremise; vognhal
hangar aux marchandises: varehus; godsbygning; pakhus
hangar de la douane: toldpakhus; toldgodsbygning
hangar de manutention: omladehal
hangar de transbordement: omladehal
hangar d'inspection des wagons: hal for vogneftersyn
hangar du surveillant de la voie: baneformands værktøjs- og materialdepot
hauban: stag (fx anker for udligger på køreledningsmast)
hausse de coté rabattable: nedklappelig sidefjæl (på lavsidet åben godsvogn)
hausse mobile latérale: hausse de coté rabattable
haute pression: højtryk
hauteur de levage: løftehøjde
hauteur des tampons au-dessus du rail: højde fra skinneoverkant til midte af puffere
hauteur du ballast: ballastlags højde
heure du départ: afgangstid
heures de pointe: myldretid; spidsbelastningsperiode
heurtoir: høj sporstopper
homme d'equipe: portør; stationskarl; altmuligmand
homme mort: dødmandsanordning
horaire: (bl a) køreplan
horaire affiché: opslagskøreplan
horaire de service des trains: togkøreplan
horloge de gare: stationsur
hotte à charbon: kulkasse bagest på tenderlokomotiv (undertiden menes dennes eventuelle, tragtformede overdel mellem vinduer i førerhusets bagvæg)
hotte de cheminée: røghætte (forneden på aftræk)
hotte d'evacuation (de fumée): røgfang (i remise, lokomotivværksted etc)
houille: stenkul
HP: (eller H.P.) haute pression
hublot: koøje; glug; lille vindue (fx i forside eller bagvæg af førerhus på damplokomotiv)
huile combustible: brændselsolie; fyringsolie
huile cylindre: cylinderolie
hydraulique: hydraulisk