Fransk   -   Forbogstav: l
lâcher: (bl a) frigøre vogn til nedløb (på rangerryg)
lame: (bl a) ristestang
lame d'aiguille: sporskiftetunge
lame de resort: fjederblad
laminoir: valse; valseværk (fx til produktion af skinner)
lampiste: lampist; lampepasser; lampepudser
lampisterie: lampisteri
lanterne à acétylène: karbidlygte
lanterne à pétrole: petroleumslampe
lanterne avant: frontlygte
lanterne d'aiguille: sporskiftelygte
lanterne de changement de voie: sporskifte(signal)lygte
lanterne de laiton: messinglampe; messinglygte
lanterne de signal: signallygte; signallanterne
lanterne d'indication d'un aiguillage: sporskiftelygte
lanterne rouge: (bl a) slutsignallygte
lanterneau: opbygning over tag for lys (ofte også ventilation)
largeur de la voie: sporvidde
largeur de plate-forme: planumsbredde
largeur du ballast: bredde af ballast(lag)
largeur maximale: største bredde (fx af jernbanekøretøj)
Lartigue semaphore: (type af) armsignal
lastbil-trailere:
lavabo: håndvask(erum)
lettre de voiture: fragtbrev
levage: (løftning) værkstedseftersyn (fx af lokomotiv); revision
levier à contre-poids: håndstang med kontravægt (til sporskifte)
levier compensateur de dilatation: udligningsarm (for temperaturforandringer) i stangtræk
levier d'avance: forspringsstang
levier de compensation: levier compensateur de dilatation
levier de manoeuvre: håndstang (ved sporskifte); håndtag (i mekanisk centralapparat)
levier de relevage: vinkelarm mellem skiftestang og hængeskinne
levier de renvoi: drejelig vinkel for retningsændring i stangtræk
levier de signal: signalhåndtag
levier du régulateur: regulatorsving; regulatorhåndtag
levier du sifflet à vapeur: håndtag til dampfløjte; fløjtetræk
levier pour manoeuvrer les wagons: (kraftig) stang, hvormed vogn(e) kan skubbes for rangering
levier Saxby: håndtag (i mekanisk centralapparat) af engelsk type
liaison: (bl a) regelmæssig trafikforbindelse (fx mellem to byer); transversal (incl sporskifter)
ligne: linie; strækning
ligne à fortes rampes: strækning med kraftige stigninger
ligne à voie étroite: smalsporet strækning
ligne à voie normale: normalsporet strækning
ligne accidentée: strækning med "uroligt" længdeprofil
ligne coordonnée: jernbanestrækning, hvor godstrafik fortsætter, men persontrafik erstattes med (vej-)busser, der kører fra jernbanestation til jernbanestation og har forbindelse til anden jernbanetrafik
ligne côtière: kystbane
ligne de contact à suspension caténaire: køreledning (køretråd med bæretov og hængere); luftledningssystem over strækning
ligne de grande vitesse: højhastighedsbane
ligne de raccordement privée: privat sidespor; firmaspor
ligne de toiture: tagledning (på elektrisk lokomotiv)
ligne de train: gennemgående ledning (i tog; rør eller kabel)
ligne déposée: jernbanelinie, hvor drift er opgivet og spor fjernet
ligne d'intérêt local: lokalbane
ligne droite: lige linie; retliniet tracé
ligne électrifiée: electrificeret strækning
ligne ferroviaire: jernbanelinie; jernbanestrækning
ligne impériale: hovedstrækningen Paris-Dijon-Lyon-Marseille
ligne interurbaine: mellembys sporvej; landsporvej (sporvejslinie, der forbinder byområder, men kører over åbent land undervejs)
ligne locale: lokalbane
ligne principale: hovedlinie
ligne secondaire: sidelinie; underordnet jernbanelinie; ligne af udpræget lokal betydning (evt smalsporet); letbygget jernbane
ligne suburbaine: forstadsbane
ligne transversale: tværgående (forbindelses)linie
ligne urbaine à service rapide: bybane med hurtig trafik; rapid transit
limite de charge: maksimalbelastning; lasteevne
limite de chargement: læsseprofil
limite de garage refoulement: rangergrænse
limite de manoeuvres: rangergrænse
lincrusta: lærredsarmeret væg- og loftbeklædningsmateriale med kraftigt relief
liseuse: (bl a) læselampe ved køje i sovevogn
lisse de barrière: bom (selve stangen, som spærrer)
lits-salon: luxuspersonvogn med kupeer, der i dagstilling er små saloner og i natstilling omdannes til soverum for nogle få personer; kupé af denne art
lits-salon avec draps: lits-salon, der i natstilling kan opdeles med forhæng
littérature de gare*: læsestof, der forhandles i banegårdskiosker
livraison: levering
livrée: (bl a) bemaling af lokomotiver og vogne
livrée bicolore: tofarvet bemaling (fx mørk tone under personvogns vinduer og lys tone mellem dem)
local de service: (bl a) rejsegodsekspedition
local d'observation: observationskupé i enden af inspektionsvogn
locomoteur: trækkraftenhed; bevægende (maskinelt)
locomotive: lokomotiv
locomotive à (grande) vitesse: eksprestogslokomotiv
locomotive à adhérence mixte: kombineret lokomotiv (for både tandhjulsdrift og adhæsionsdrift)
locomotive à adhérence totale: lokomotiv uden løbehjul; helkoblet damplokomotiv
locomotive à bogies: bogie-lokomotiv
locomotive à châssis rigide: lokomotiv med stiv ramme;
locomotive à châssis unique: lokomotiv med én ramme (modsat leddelt lokomotiv)
locomotive à chauffe au mazout: oliefyret lokomotiv
locomotive à conversion de courant: omformerlokomotiv
locomotive à convertisseurs: omformerlokomotiv
locomotive à crémaillère: tandhjulslokomotiv
locomotive à deux, trois, quatre cylindres: lokomotiv med to, tre, fire cylindre
locomotive à entraînement direct: lokomotiv med direkte drev (uden gear)
locomotive à essieux articulés: lokomotiv med drejelige aksler
locomotive à essieux orientables: locomotive à essieux articulés
locomotive à groupe convertisseur: omformerlokomotiv
locomotive à groupe mono-continu: (type af) omformerlokomotiv
locomotive à groupe rotatif: lokomotiv med roterende omformer
locomotive à groupe tournant: locomotive à groupe rotatif
locomotive à haute pression: højtrykslokomotiv
locomotive à marchandises: godstogslokomotiv
locomotive à moteurs directs: lokomotiv, hvis motorer fødes direkte med strømmen fra køretråden
locomotive à moteurs monophasés à collecteur: lokomotiv med enfasede kommutatormotorer
locomotive à redresseurs: ensretter-lokomotiv
locomotive à simple expansion: lokomotiv med enkelt ekspansion (i modsætning til compound-lokomotiv)
locomotive à surchauffe: overheder-lokomotiv
locomotive à tender séparé: lokomotiv med særskilt tender (i modsætning til locomotive-tender)
locomotive à turbine: turbinelokomotiv
locomotive à turbine à gaz: gasturbinelokomotiv
locomotive à turbine à gaz à transmission electrique: gasturbinelokomotiv med elektrisk transmission
locomotive à vapeur: damplokomotiv
locomotive à vapeur surchauffée: overhederlokomotiv
locomotive à voyageurs: passagertogslokomotiv
locomotive articulée: leddelt lokomotiv (foruden damplokomotiver af typerne Mallet, Meyer, Garratt osv også fx elektrisk lokomotiv med flere selvstændige rammer og vognkasser)
locomotive avec fourgon: pakrumslokomotiv
locomotive bicabine: lokomotiv med førerplads i begge ender
locomotive bi-courant: tostrømslokomotiv; lokomotiv for to strømsystemer
locomotive bi-fréquence: tofrekvenslokomotiv; lokomotiv for to strømsystemer
locomotive blindée: pansret lokomotiv
locomotive carénée: strømlinielokomotiv
locomotive compound: compoundlokomotiv
locomotive de bosse: rangerlokomotiv på rangerryg
locomotive de butte: locomotive de bosse
locomotive de fond: grubelokomotiv; lokomotiv til minedrift
locomotive de gare: rangerlokomotiv
locomotive de ligne: locomotive de route
locomotive de manoeuvre(s): rangerlokomotiv
locomotive de mine: locomotive de fond
locomotive de réserve: reservelokomotiv (opfyret, reserve for nedbrud)
locomotive de route: toglokomotiv; lokomotiv til strækningskørsel; strækningslokomotiv (modsat locomotive de manoeuvre)
locomotive de vitesse: eksprestogslokomotiv
locomotive Diesel: diesellokomotiv
locomotive Diesel à transmission electrique: diesellokomotiv med elektrisk transmission
locomotive Diesel electrique: diesel-elektrisk lokomotiv
locomotive Diesel hydraulique: diesel-hydraulisk lokomotiv
locomotive Diesel hydromécanique: diesellokomotiv med hydromekanisk transmission
locomotive Diesel mécanique: diesel-mekanisk lokomotiv
locomotive d'usine: industrilokomotiv
locomotive électrique: elektrisk lokomotiv
locomotive électrique à accumulateurs: akkumulatorlokomotiv
locomotive froide: kold maskine; uopfyret lokomotiv
locomotive haut-le-pied*: lokomotiv, der kører uden tog; tom maskine*
locomotive HP: locomotive à haute pression
locomotive industrielle: industrilokomotiv
locomotive mixte: alsidigt anvendeligt lokomotiv; persontogslokomotiv (mht drivhjulsdiameter)
locomotive moteur: motorlokomotiv
locomotive polycourant: flerstrømslokomotiv
locomotive quadricourant: firestrømslokomotiv
locomotive thermique: lokomotiv med forbrændingsmotor (diesel-motor)
locomotive tous service: generelt anvendeligt lokomotiv
locomotive turbo-Diesel: diesel-gasturbinelokomotiv
locomotive ultra-rapide: højhastighedslokomotiv
locomotive-frein: bremselokomotiv
locomotive-kilomètre: lokomotivkilometer
locomotive-monument: lokomotiv opstillet som mindesmærke (ude eller inde)
locomotive-tender: tenderlokomotiv
locotracteur: (ranger)traktor
loge de conduite: førerrum (fx i dampvogn)
longeron: længdedrager; vange (i ramme)
longrine: langsvelle; længdesvelle
longueur de tampons à tampons: længde over puffere
longueur entre extrémités des tampons: længde over puffere
longueur hors-tampons: længde over puffere
longueur montée: sporramme; færdigmonteret sporstykke (til samlet udlægning)
longueur totale à l'extrémité des tampons: længde over puffere
longueur utile de la voie: effektiv sporlængde
lorry: trolje (til muskeltrækkraft)
lot: byggeserie; ordre; parti; arbejdsandel; arbejdsafsnit
LRC: (léger, rapide, confortable) canadisk højhastighedstogsæt
lubrification: smøring
lubrifier: smøre (lejer og andre bevægelige maskindele, med olie eller fedt)
lucarne: tagkvist; kvistvindue (fx på stationsbygning)