Fransk   -   Forbogstav: o
objets trouvés: fundne sager; hittegods
oblitérer les billets: klippe billetter
obturateur: lukkemekanisme (fx igangsætningsventil på compoundlokomotiv)
OCEM: Office Central d'Études de Matériel de chemins de fer
Office Central d'Études de Matériel de chemins de fer: kontor oprettet 1919 for udvikling og projektering af ensartet materiel (trækkraft og vogne) til franske jernbanesystemer
Office de Recherches et d'Essais: forsknings- og forsøgsinstitution (under UIC)
omnibus: (train omnibus) (almindeligt) persontog (traditionelt med alle vognklasser og standsende ved alle stationer)
ordre de marche: tjenstfærdig stand
ordre de service: tjenstlig ordre
ORE: Office de Recherches et d'Essais
oreille d'éléphant*: (type af) røgplade
organes de choc et de traction: stød- og trækapparater
ornière du croisement: afbrydelse af køreflade i skinnekrydsning
ossature: (bl a) skeletkonstruktion (fx i vognkasse)
outils à feu: ildværktøj
ouverture: åbning; spændvidde (afstand mellem understøtninger for brofag mv)
ouverture de passage: (vedr signalpost) åbning for udføring af stang- og trådtræk, evt med indmuret ramme
ouvrages d'art: (fællesbetegnelse for) broer, støttemure, tunneler, gallerier osv
ouvrier de dépôt: depotarbejder
ouvrier de la voie: kolonnearbejder; medlem af sporkolonne
ouvrier de service des manoeuvres: person, som udfører rangerarbejde; portør; rangist
ouvrier de services de triage: ouvrier de service des manoeuvres