Tysk   -   Forbogstav: e
ebene Strecke: vandret strækning(safsnit)
Eckstreifen an Güterwagen: hjørnemærker på godsvogn (symboler på bremseudrustning)
eigenbelüftet: selvventileret
Eilgut: ilgods
Eilgüterzug: ilgodstog; hurtigt godstog
Eilguthalle: ilgodspakhus; ilgodsbygning
Eilzug: iltog (hurtigere end persontog, men principielt langsommere end eksprestog)
einarmiger Auslegermast: mast med enkelt udligger
einfache Endbahnhof: endestation for en enkelt linie
einfache Gleisverbindung: transversal (incl sporskifter)
einfache Kreuzungsweiche: halvt krydsningssporskifte; halv englænder*
einfache Weiche: almindeligt (enkelt) sporskifte
einfacher Drahtzug: enkelt trådtræk
Einfahrgleis: indkørselsspor
Einfahrgruppe: ankomstrist
Einfahrsignal: indkørselssignal
Einfahrstraße: indkørselsspor; indkørselstogvej
Einfahrweiche: indgangssporskifte
Einfriedigung: indhegning
Einfüllstutzen: påfyldningsstuds
Eingleisen: sporsætning (efter afsporing)
eingleisig: enkeltsporet
Einheitsbauart: standardudformning
Einheitsgüterwagen: godsvogn, der opfylder internationale standardkrav
Einheitslokomotive: standardlokomotiv (der menes som regel et af Deutsche Reichsbahns standard-damplokomotiver bygget fra 1925 frem til 2. verdenskrig; menes derimod et lokomotiv fra Deutsche Bundesbahns typeprogram 1950, vil dette årstal normalt være tilføjet)
Einheitsstellwerk: standardiseret sikringsanlæg/centralapparat
Einholm-Stromabnehmer: "halv pantograf"
Einladen der Güter: læsning af gods
Einlaufgleis: indkørselsspor
Einmündungsweiche: (medgående) sporskifte ved et overhalingsspors afslutning; sporskifte, der normalt befares medgående
Einphasenkommutatormotor: enfaset kommutatormotor
Einphasenmotor: enfaset vekselstrømsmotor
Einphasenwechselstrom: enfaset vekselstrøm
Einpuffer: centralpuffer
Einrichtungsbetrieb: dobbeltspordrift; ensrettet trafik på enkeltspor
Einschalter: afbryder
Einschienenbahn: enskinnebane
Einschneiden der Schwelle: udskæring for skinne i overside af (træ)svelle (hvor der ikke benyttes underlagsplade)
Einschnitt: gennemskæring (i terræn)
Einseitenkastenkipper: selvtømmende åben godsvogn, hvis lad kan tippes sideværts
einseitiger Signalständer: signalmast med enkelt udligger
Einsteigehalle: perronhal
Einstieg: indgangsåbning; Einstiegtür
Einstiegraum: lukket ende- eller midterperron i personvogn etc
Einstiegtür: indgangsdør (i personvogn mv)
Einströmrohr: dampindgangsrør
Einzelachsantrieb: træk på hver aksel for sig (modsat kobling)
Einzelstützgleis: grydespor og andre spor med enkeltunderstøtninger (forskellige former for underlag af jern, eller klodser af sten eller beton)
Eisenbahn: jernbane
Eisenbahnanschluß: jernbanetilslutning; tilsluttende jernbaneforbindelse
Eisenbahnbau: jernbanebygning (bygning af jernbaner); jernbane-bygningsværk (vogterhus, pakhus, signalhus osv)
Eisenbahnbeamter: jernbanetjenestemand eller -funktionær
Eisenbahnbetrieb: jernbanedrift
Eisenbahnbetrieb(s)gesellschaft: jernbanedriftsselskab
Eisenbahnbrücke: jernbanebro
Eisenbahndamm: jernbanedæmning
Eisenbahndeck: vogndæk (på jernbanefærge)
Eisenbahndrehkran: kørekran; hjælpe(togs)kran
Eisenbahner: jernbanemand m/k; jernbaneansat
Eisenbahnerin: kvindelig jernbaneansat
Eisenbahnfähre: jernbanefærge
Eisenbahnfahrkarte: jernbanebillet
Eisenbahnfahrt: jernbanetur: jernbanekørsel
Eisenbahnfahrzeug: jernbanekøretøj
Eisenbahnkarte: togbillet
Eisenbahnkranwagen: Eisenbahndrehkran
Eisenbahnmagistrale: jernbane-hovedlinie; overordnet jernbanelinie
Eisenbahnmuseum: jernbanemuseum
Eisenbahnnetz: jernbanenet; jernbanesystem
Eisenbahnradreifen: hjulbandage
Eisenbahnschaffner: jernbane-konduktør
Eisenbahnschiene: jernbaneskinne
Eisenbahnschranke: bom ved jernbaneoverskæring; jernbanebom
Eisenbahnsignal: jernbanesignal
Eisenbahnstrecke: jernbanestrækning; jernbanelinie
Eisenbahntransport: jernbanetransport
Eisenbahntruppe: militær enhed med særlig jernbaneuddannelse (både vedr anlæg og drift)
Eisenbahnüberführung: jernbaneoverføring (jernbanebro etc)
Eisenbahnübergang: jernbaneoverskæring (niveauskæring)
Eisenbahnunglück: jernbaneulykke
Eisenbahnunterführung: jernbaneunderføring (vejbro, kanalbro etc)
Eisenbahnverbindung: (trafikal) jernbaneforbindelse
Eisenbahnverkehr: jernbanetrafik
Eisenbahnverwaltung: jernbaneforvaltning
Eisenbahnwagen: jernbanevogn
Eisenbahnzug: jernbanetog
Eisenbanhngesellschaft: jernbaneselskab
Eiskühlwagen: kølevogn med is som kølemiddel
Elektrifizierung: elektrificering
elektrische Bahn: elektrisk jernbane; jernbane med elektrisk drift
elektrische Blockung: elektrisk blok(system)
elektrische Fahrstraßensicherung: elektrisk sikring af togvej
elektrische Kraftübertragung: elektrisk kraftoverføring
elektrische Lokomotive: elektrisk lokomotiv
elektrische Schnellbahn: elektrisk bybane; rapid transit; S-bane
elektrische Straßenbahn: elektrisk sporvej; sporvognslinie med elektrisk drift
elektrische Zugförderung: elektrisk traktion; elektrisk drift
elektrischer Fahrbetrieb: elektrisk traktion
elektrischer Triebwagen: elektrisk motorvogn
elektrisches Getriebe: elektrisk kraftoverføring
elektrisches Stellwerk: elektrisk central(sikrings)apparet
elektrohydraulische Lokomotive: elektrisk (ranger)lokomotiv med hydraulisk transmission
Elektrolokomotive: elektrisk lokomotiv
Elektrotriebwagen: elektrisk motorvogn
Elektrotriebzug: elektrisk togsæt
Ellok: elektrisk lokomotiv
ELNA: Engere Lokomotiv-Normen-Ausschuß
Empfangsgebäude: stationsbygning; hovedbygning på personbanegård
Empfangshalle: (banegårds)hal eller ?forhal med diverse publikumsfaciliteter
Empfangsschuppen: pakhus for modtaget gods
Empfangstation: bestemmelsesstation
Endbahnhof: endestation
Endbühne: endeperron (i/på vogn)
Endstellwerk: signalpost i enden af stationsområde (modsat Mittelstellwerk)
Engere Lokomotiv-Normen-Ausschuß: udvalg nedsat 1918 for udvikling af tenderlokomotiv-standardtyper til normalsporede tyske privatbaner
englische Weiche: krydsningssporskifte; englænder*
Engpaß: (bl a) trafikal flaskehals
Entbremsungsluftklappe: udligningsventil (i bremsesystem)
entgleisen: afspore
Entgleisung: afsporing
Entgleisungsschuh: afløbssko
Entgleisungsweiche: afløbssporskifte
Entkuppler: portør, der afkobler vogne før nedløb
Entladeklappe: lem eller klap for tømning
Entladestelle: aflæsningssted
Entlüfter: ventilator
Entlüftung: ventilation
Entschlacken: Ausschlacken
Entschlackung: Ausschlacken
Erdwinde: gangspil (for rangering af vogne enkeltvis)
Erkennungsmast: mastesignal, der indgår i et signalbillede alene for at skabe klarhed i opfattelsen
Erregerstrom: magnetiseringsstrøm
Eselsrücken*: æselryg*; rangerryg
Etagenwagen: toetagers godsvogn til småkvæg
Europa-Wagen: koncept fra 1970erne, fælles for en række europæiske jernbaneforvaltninger, for vogne til passagertrafik
Excitron: type af ensretter
Expreßzug: eksprestog (bedre form for hurtigtog)
Exzenter: excentrik