Tysk   -   Forbogstav: l
La: (La = Langsamfahrt) La (oversigt over midlertidige hastighedsnedsættelser mv)
Ladeanlage: læssespor med tilhørende ramper, kraner osv
Ladebrücke: (mobil) læssebro (til brug fra rampe til godsvogn eller mellem to godsvogne på nabospor)
Ladebühne: godsperron (ude eller inde); læsserampe
Ladefähigkeit: rumfang, der kan læsses; maksimalrumfang
Ladefläche: læsseflade (bl a i godsvogn)
Ladegewicht: tilladt vægt af en vogns last; lasteevne
Ladegleis: læssespor (ved rampe, godsperron eller læssevej)
Ladegut: fragtgods; gods under befordring
Ladehof: område med læsseveje; læsseområde
Ladekante: læsseperron; kant af læsseperron
Ladekapazität: lasteevne
Ladelehre: ladeprofil (skabelon); læsseprofil (begreb)
Lademaß: Ladelehre
Ladeplatz: læssested; læsserampe; varehusperron; godsperron
Ladeprofil: Ladelehre
Laderampe: læsserampe
Laderaum: udnytteligt rumfang (i godsvogn)
Ladeschablone: Ladelehre
Ladesteig: læsseperron; varehusperron; pakhusperron
Ladestelle: sted for læsning; Ladeplatz
Ladestraße: læssevej; tilkørsel(svej) langs varehus
Ladetor: læsseport
Ladeziffer: forhold mellem vægt af ladning og bruttovægt
Lagerbock: stativ med omdrejningsleje (fx for jernbanebom)
Lagerbüchse: lejepande
Lagerbühne: pakhusgulv; varehusgulv (i vognbundshøjde)
Lagerreibungswiderstand: gnidningsmodstand i leje
Lagerstelle: (bl a) akselhals
Länder(eisen)bahnen: de tyske landes særskilte statsbanesystemer før 1920
Länderbauart: den for hver enkelt Länderbahn særegne udformning af lokomotiver og vogne
Länge über Puffer: længde over puffere
Langenschwalbacher: (type af) letbygget, kort bogie-personvogn (til lokalbaner)
Langkessel: rundkedel
Langkesselüberhitzer: rundkedeloverheder (tidlig, hurtigt forældet type)
Langsamfahrsignal: signal "langsom kørsel"; (i fremskudt signal = hovedsignal viser "stop" eller anden begrænsning)
Langsamfahrstelle: strækningsafsnit med nedsat hastighed
Langsamfahrt: langsom kørsel; kør langsomt (visning i hovedsignal, svarer ikke direkte til nogen dansk signalvisning)
Langsamfahrt erwarten: forvent langsom kørsel (visning i forsignal, se Langsamfahrt)
Langsamgang: (dieselmotors) transmission indstillet til kørsel med lavere hastighed, men højere trækstyrke
Langschwelle: langsvelle; længdesvelle
Längsholm: (i visse sammenhænge, fx bogieramme) Langträger
Längsprofil: længdeprofil
Längsschnitt: længdesnit; (i visse tilfælde) længdeprofil
Längsschwelle: langsvelle
Langträger: hoveddrager (i jernbanekøretøjs ramme); vange
Lasche: laske
Laschenbolzen: laskebolt
Laschenschraube: Laschenbolzen
Laschenstoß: sammenlasket (skinne)stød
Lastenzug: belastningstog (for statisk beregning af bro)
Last-Wagen: (forældet) godsvogn
Laterne: lygte; lanterne; opbygning over tag for dagslystilgang (ofte også ventilation)
Laternenaufzug: hejs for signallygte
Laufachse: løbehjulsaksel; løbehjulsæt
Laufdrehgestell: løbehjulsbogie
Laufeigenschaften: køreegenskaber
Laufgleis: hovedspor; trafikspor
Laufkatze: løbekat
Laufkran: løbekran
Laufkranz: hjuls løbeflade
Laufrad: løbehjul
Laufschild: destinationsskilt (med ruteangivelse)
Laufweg: rute (som faktisk benyttes)
Laufweite: strækning, der kan tilbagelægges eller bliver tilbagelagt fx daglig eller månedlig af lokomotiv, vogn eller tog
Laufwerk: hjulsæt med akselgafler, lejer og fjedre; hjulsystem
Laufzielbremse: sporbremse (for vogne under nedløb fra rangerryg)
Läut(e)werk: klokkeværk (flere slags, fx rangerklokke og linieklokke)
Laütebude: Laüteturm
Laüteturm: cylindrisk mini-tårn med linieklokke (typen også brugt i Danmark)
Lautsprecheransage: meddelelse over højttaleranlæg
Lawinengalerie: snegalleri; lavinegalleri ("tunnel" bygget oven på terræn, dvs et med tag forsynet bygningsværk på langs over spor til beskyttelse mod sne og sneskred)
Lazarettzug: lazarettog
Leerfahrt: lokomotivs kørsel uden vogne; tomt lokomotiv; tomkørsel
Leergewicht: tomvægt
Leergut: tom emballage (af enhver art) under befordring
Leerlauf: tomgang; transport af tom godsvogn
Leerlauf der Stelleitung: slør i stangtræk (til sporskifter og signaler)
Leerlokomotive: tomt lokomotiv; kørende lokomotiv, der ikke medfører tog
Leerwagen: tom godsvogn
Leerwagenzug: tog af tomme godsvogne
Leerzug: tog af tomme vogne (af enhver art)
Leichenwagen: (forældet) ligvogn
Leichtbau(weise): letvægtskonstruktion
leichter Güterzug: hurtigt stykgodstog specielt oprangeret af få vogne
Leichtgüterzug: leichter Güterzug
Leichttriebwagen: motorvogn i let konstruktion; skinnebus
Leig: leichter Güterzug
Leistung: ydelse
Leistung am Zughaken: ydelse målt ved trækkrog
Leitbahnhof: toglederstation
Leitschiene: ledeskinne
Leitungsgestänge: stangrække (for telegraf- og telefonledninger)
Leitungsmast: el-mast
Leitungspfahl: Leitungsmast
Leitungsschiene: strømskinne; kontaktskinne; tredieskinne (ikke køreskinne)
Leitungswagen: ledningsvogn (vogn med ledning for gennemgående bremse, men ikke selv udstyret med bremse af pågældende art)
Lenkachse: lænkeaksel (styret aksel ville være en bedre oversættelse, men bruges så vidt vides ikke)
Lenkachswagen: vogn med lænkeaksler (oftest at forstå som to- eller treakslet personvogn, som modsætning til bogie-vogn)
Lenkdrehgestell: (type af) bogie
Lenkerstange: forspringsstang
Lenkgestell: Lenkachse;
Leuchtbild: (bestemt udformning af) skematisk spordiagram i signalpost etc)
Lichtaufbau: opbygning over tag for dagslystilgang (ofte også ventilation)
lichter Raum: Lichtraum
Lichthauptsignal: hovedsignal af daglyssignal-type
Lichtmaschine: generator til elektrisk belysningsanlæg (på jernbanekøretøjer)
Lichtraum: fritrum (zone over og ved siden af spor, i hvilken faste anlæg ikke må forefindes)
Lichtraumprofil: fritrumsprofil; det frie profil
Lichtraumumgrenzungslinie: Lichtraumprofil
Lichtsignal: daglyssignal
Lichttagessignal: daglyssignal
Lichtvorsignal: fremskudt signal af daglyssignal-type
Lichtweite: fri bredde (i tunnel, brokonstruktion osv)
Liegewagen: liggevogn
Linienbegradigung: udretning af (jernbane)linie (primært ved øgning af kurveradier)
Linienbetrieb: linievis gruppering og benyttelse af spor på stationer og frie strækninger, hvor flere liniers spor følges ad (modsat Richtungsbetrieb, hvor alle spor med trafik i en bestemt retning ligger samlet)
Linien-Erneuerungszug: sporombygningstog
Linienführung: linieføring; (vandret) tracé
Linksweiche: venstresporskifte
Lochung der Fahrausweise: "klipning" af billetter
Lochzange: tang til "klipning" af billetter
Lok: Lokomotive
Lokalbahn: (i Østrig og Sydtyskland) sidebane
Lokalbahnlokomotive: lokalbanelokomotiv (i speciel forstand privatbanelokomotiv, der er tilladt kørsel på statsbanestrækninger)
Lokalzug: lokaltog
Lokeinsatzstelle: lokomotivdepot
Lokführerüberwachungssignal: uordenssignal (ved automatisk sikret jernbaneoverskæring)
Lokgleis: lokomotivspor; maskinspor
Lokhalle: Lokschuppen
Lokomotivausbesserungswerk: lokomotivværksted (for reparation, ombygning og modernisering)
Lokomotivbahnhof: lokomotivdepot
Lokomotivbekohlungsanlage: kulforsyningsanlæg for lokomotiver
Lokomotivbetriebswerk: lokomotivdepot
Lokomotivbrücke: Brückenrahmen (i el- eller diesellokomotiv)
Lokomotive: lokomotiv
Lokomotive für gemischten Dienst: lokomotiv til både passager- og godstog; universallokomotiv
Lokomotive mit Direktmotoren: lokomotiv, hvis motorer fødes direkte fra køreledningen
Lokomotive mit einfacher Dampfdehnung: lokomotiv med enkelt ekspansion
Lokomotive mit Einphasen-Kollektormotoren: lokomotiv med enfasede kommutatormotorer
Lokomotive mit Reibungs- und Zahnradantrieb: kombineret lokomotiv (for både adhæsionsdrift og tandhjulsdrift)
Lokomotive mit Stromumformung: omformerlokomotiv
Lokomotive mit unmittelbarem Antrieb: lokomotiv med direkte træk; gearløst lokomotiv
Lokomotivfahrten: kørsel med tom maskine
Lokomotivführer: lokomotivfører
Lokomotivführergehilfe: hjælpe-lokomotivfører
Lokomotivgleis: lokomotivspor; maskinspor
Lokomotivhalle: lokomotivremise (og/eller ?værksted)
Lokomotivhauptgattung: hovedtype af lokomotiv
Lokomotivkilometer: lokomotivkilometer
Lokomotivkupplung: lokomotivvalg og ?tildeling; maskinløbsplan
Lokomotivmannschaft: personale på ét lokomotiv (traditionelt at forstå som én fører og én fyrbøder)
Lokomotivschuppen: (damp)lokomotivremise
Lokomotivstand: lokomotiv-standplads (navnlig i remise)
Lokomotivtriebwagen: (type af) dampvogn
Lokomotivübergabestelle: grænse mellem lokomotivdepot og øvrige banegård
Lokomotivumlauf: maskinløb
Lokomotivverkehrsgleis: lokomotivspor; maskinspor
Lokomotivwechsel: lokomotivskifte
Lokomotivzug: tog til befordring af lokomotiver
Lokschuppen: lokomotivremise
Lok-Wartegleis: spor, hvor klargjort lokomotiv står parat til at (bakke mod tog og) blive spændt for
Lokwechsel: lokomotivskifte
Lokzug: Lokomotivzug
Lösche: delvis forbrændte kulstumper (fx i røgkammer)
Löschgrube: fyrgrav
Loshänger: portør, der afkobler vogne før nedløb
lückenlos verschweißtes Gleis: spor af "endeløst" sammensvejste skinner
lückenloses Gleis: lückenlos verschweißtes Gleis
Luftabsauger: ventilator, ventilationshætte; udsugningshætte
Luftbremse: fællesbetegnelse for trykluftbremse og vacuumbremse
Luftdruckbremse: trykluftbremse
Lufteintritt: luftindtag
Luftfederdrehgestell: luftaffjedret bogie
Luftkissenbahn: luftpudebane
Luftpresser: kompressor; trykluftpumpe
Luftpumpe: Luftpresser
Luftsaugebremse: vacuumbremse
Luftseilbahn: svævebane (med enkelt tovsystem eller totovssystem)
Lüftung: ventilation
Lüftungsschlietz: ventilationsspalte; "gælle"
Luke: læsseport
Luxuszug: luksustog
L-Zug: Luxuszug