Tysk   -   Forbogstav: m
MA: Maschinenamt
Magistrale: overordnet trafikåre; særlig vigtig hovedstrækning
Magistralennetz: system af hovedlinier
Makrofon: signalhorn; sirene (fx på trækkraftenhed eller styrevogn eller hos udkigsmand for sporkolonne etc)
Mannschaftswagen: mandskabsvogn (bl a i hjælpetog)
Manöver: (forældet) rangering
Maschine: maskine (i de samme betydninger som på dansk)
Maschinenamt: maskinforvaltning (forvaltningsmæssig enhed, hvorunder kan høre flere Bw og/eller Bww)
Maschinenhaus: maskinhus; (i ældre tid også) lokomotivremise
Maschinenkühlwagen: kølevogn med kølemaskine
Maschinenwagen: vogn med maskineri af en eller anden art (fx kølemaskine); motorvogn (som modsætning til bivogn eller styrevogn)
Maschinenwechsel: lokomotivskifte
Massengut: massegods (malm, kul, grus, kalk, korn osv)
maßgebende Steigung: maksimalstigning (for en bestemt jernbanelinie)
Mauerkasten: åbning for udføring af stang- og trådtræk fra signalpost, evt med indmuret ramme
mechanische Kraftübertragung: mekanisk transmission
mehrfache Endbahnhof: endestation for flere linier
Mehrfachsteuerung: multipelstyring; multipelkørsel; kørsel med fælles betjening af flere trækkraftenheder fra én førerplads
Mehrfachtraktion: (oftest at forstå som) Mehrfachsteuerung
Mehrfachwagen: ekstra stykgodsvogn(e) til dublering eller flerdobling af de(n) i befordringsplan indeholdte; supplementsvogn
mehrgleisig: flersporet
Mehrstromlokomotive: to-, tre- eller firestrøms lokomotiv
Mehrstromtriebfahrzeug: to-, tre- eller firestrøms trækkraftenhed
Mehrsystemlokomotive: Mehrstromlokomotive
Mehrsystemtriebfahrzeug: Mehrstromtriebfarzeug
mehrteiliger Fernschnelltriebwagen: selvdrevet togsæt til fjertrafik (fx DSB IC3)
Mehrzwecklokomotive: lokomotiv med bredt anvendelsesområde; universallokomotiv
Merhspannungstriebfahrzeug: elektrisk trækkraftenhed, der kan arbejde med forskellige køreledningsspændinger
Merkzeichen: frispormærke
Meßwagen: målevogn (for spor, køreledning eller trækkraft)
Metergewicht: metervægt
Meterlast: Metergewicht
Meterspur: meterspor; spor med 1000 mm sporvidde
Metro: (for en stor del underjordisk) bybane eller ?system
Milchkesselwagen: mælketankvogn
Militärbahn: uddannelsesbane for jernbanetropper (i nogen grad del af det almindelige jernbanenet); feltbane (bag front, navnlig til forsyninger og transport af sårede)
Militärzug: militærtog
Mischgas: blanding af fedtgas med acetylengas (forøger lysudsendelsen)
Mischstrom: (blandingsstrøm) pulserende jævnstrom
Mischvorwärmer: spildedampsforvarmer af blandingstype
Mitbenutzungsrecht: medbenyttelsesret; jernbaneselskabs ret til at benytte andet selskabs spor, strækning eller station; "vej-ret"
Mitbetrieb: fællesdrift
Mitbetrieb(s)recht: Mitbenutzungsrecht
MITROPA: Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft
Mittelbahnsteig: tosidig perron; mellemperron; ø-perron
Mitteleinstiegwagen: personvogn med mellemperron(er)
Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft: det (i 1916 grundlagte) mellemeuropæiske spise- og sovevognsselskab
Mittelführerstand: førerhus placeret over damplokomotivs kedel (som på amerikanske Camel- og Camelback-lokomotiver); midtplaceret førerhus på el- og diesellokomotiver (navnlig rangerlokomotiver, med udsyn i begge retninger over motorhjelm etc)
Mittelpufferkupplung: kombineret centralpuffer og kobling
Mittelselbstentlader: selvtømmende åben godsvogn med nedstyrtning midt under vogn
Mittelstellwerk: signalpost midt i stationsområde (modsat Endstellwerk)
Mitteltraktion: kørsel med lokomotiv midt i tog (kan nødvendiggøre to styrevogne)
Mittelwagen: mellemvogn (i togsæt)
Modernisierungswagen: moderniseret vogn (men ikke så radikalt ændret som Reko-Wagen)
Morsefernschreiber: Morse-telegraf
Motor mit Rahmenaufhang: motor ophængt i ramme
Motor mit Wendepolen: motor med vendepoler
Motorleistung: motorydelse
Muldenkipper: Muldenkippwagen
Muldenkippwagen: åben specialgodsvogn med kipbart trug (til kul, ral, sand etc); tipvogn
Muschelschieber: kasseglider
Muttergleis: stamspor (i sporskifte)
Mutterschiene: yderstreng (i sporskifte)
Mutterstrang: Muttergleis