Tysk   -   Forbogstav: p
Packmeister: pakmester (tjenstgørende i rejsegodsvogn)
Packmittel: emballage
Packwagen: pakvogn; rejsegodsvogn (evt med postafdeling og/eller faciliteter for togpersonale)
Palettenversand: forsendelse på palle; belæsset palle
Pallette: palle
Parallellauf: kørsel med motorer i parallelforbindelse
Parallelschaltung: parallelforbindelse
Parallelweiche: transversal
Pendel: (bl a) svingstrop (i bogie)
Pendelaufhängung: pendulophæng; ophæng i svingstropper
Pendelblech: pendulplade (bæring for lokomotivkedel)
Pendelscheibe: (form for) dreje-sporskifte
Pendelverkehr: pendultrafik; pendulkørsel
Pendelzug: tog, der (fortrinsvis over mindre afstande) til stadighed kører frem og tilbage mellem to stationer; pendultog; (schweizisk) styrevognstog
Personenbahnhof: personbanegård; station for passagertrafik
Personengleis: (hoved)spor for passagertog; passagertogsspor
Personenkilometer: personkilometer (1 person befordret 1 kilometer)
Personenunterführung: perrontunnel
Personenwagen: passagervogn (af enhver art, fx også spisevogn og sovevogn)
Personenzug: persontog; passagertog
Personenzugdienst: tjeneste i/ved persontog; persontogstrafik
Pfeilhöhe: pilhøjde (for bue eller hvælving)
Pferdewagen: hestetransportvogn
Pilzstellwerk: signalhus, der flygtigt ligner en paddehat, idet overdelen er udkraget hele vejen rundt
Pkm: Personenkilometer
Planübergang: niveaukrydsning
Planum: planum
Planwagen: (gods)vogn med presenning
Plattform: (bl a) endeperron (navnlig åben)
Plattformwagen: fladvogn (med eller uden lave sidevægge og/eller sidestøtter)
Platzbuchung: pladsbestilling
Platzinspektion: stationskontor
Platzkarte: pladsbillet
Pleuelstange: drivstang; plejlstang
Portal-Drehscheibe: drejeskive med hoveddragere ved sidan af spor og tværforbindelser over fritrumsprofil (ringe grubedybde)
Portalwagen: selvtømmende beholdervogn, som danner en portal (for direkte tømning i fx lastbils lad, der er bragt i stilling under den hævede del)
Postabteil: postkupé; postrum
Postraum: Postabteil
Postwagen: postvogn
Postzug: (i snæver betydning) tog, der udelukkende tjener til befordring af post; (i videre forstand også) postførende tog (tog med postvogn)
Pralltopf: (støddæmpende) udmunding for slamhane
Prellbock: høj sporstopper (fast eller bevægelig)
Preßluftlokomotive: trykluftlokomotiv (burde muligvis kaldes luftakkumulatorlokomotiv)
Preßluftstellwerk: trykluftdrevet central(sikrings)apparat
Preßwasserstellwerk: central(sikrings)apparat drevet med vandtryk
Privatanschlußbahn: privat sidespor; firmaspor
Privatbahn: privatbane
Privatgleisanschluß: Privatanschlußbahn
Privatgüterwagen: privat(ejet) godsvogn
Probefahrt: forsøgskørsel; prøvetur
Profilrahmen: stangramme
Prüfung der Fahrausweise: billetkontrol
Puffer: puffer
Pufferbohle: pufferplanke (på vogne)
Puffergehäuse: pufferkurv
Pufferstand: puffermidtes højde over skinneoverkant
Pufferständer: høj sporstopper
Pufferteller: pufferplade
Pufferträger: pufferplanke (på lokomotiv eller motorvogn)
Pufferwehr: høj sporstopper
Pumpspeicherwerk: anlæg for energioplagring til hjælp ved spidsbelastning af el-forsyning; i perioder med lavt forbrug benyttes energioverskud til oppumpning af vand i bassin, hvorfra det i perioder med særlig stort el-forbrug kan løbe ned gennem turbiner, der er forbundet med generatorer