Tysk   -   Forbogstav: q
Quecksilberdampfgleichrichter: kviksølvdampensretter
Querbahnsteig: tværperron (fordelingsperron på sækstation)
Querlinie: tværgående (forbindelses)linie
Querneigung: hældning på tværs; hældning i tværprofil
Querschwelle: (tvær)svelle
Querschwellengleis: (almindeligt) spor med tværsveller
Querstrebe: tværstiver; tværafstivende konstruktionselement
Quertragwerk: tværfelt (i køreledningsophæng)
Quick-Pick-Wagen: cafeteria-vogn