Tysk   -   Forbogstav: w
Wachsamkeitstaste: dødmandsanordning
Wage mit Gleisunterbrechung: brovægt med skinneafbrydelse
Wage ohne Gleisunterbrechung: brovægt uden skinneafbrydelse
Wagenausbesserungswerk: vognværksted (for vedligeholdelse, reparation, ombygning, modernisering, evt også nybygning)
Wagenbegrenzungslinie: læsse- og konstruktionsprofil
Wagenbestand: vognbestand; omfang af rullende materiel
Wagenfolge: vognrækkefølge
Wagengattung: vogntype
Wagengruppe: (godsvogns)hovedtype; gruppe af godsvogne af samme art, men fordelt på flere typer; stamme af godsvogne
Wagenkasten: vognkasse; karrosseri
Wagenladung: vognladning
Wagenladungsgleis: læssespor ved læssevej
Wagenladungsgut: massegods; vognladningsgods
Wagenladungsverkehr: vognladningstrafik; massegods-trafik
Wagenlauf: vognløb
Wagenlaufschild: destinationsskilt (med ruteangivelse)
Wagenmeister: vognmester
Wagenpark: vognpark
Wagenpflege: rengøring og vedligeholdelse af vogne
Wagenraum: udnytteligt rumfang (i godsvogn)
Wagenraum*: (transportkunde-udtryk) godsvogn
Wagenreihung: oprangering (af passagertog)
Wagenreinigungshalle: vognvaskehal
Wagenschieber: anordning (der kiles mellem skinneoverkant og hjul) til flytning af (gods)vogn
Wagenschuppen: vognremise; vognhal
Wagenstandanzeiger: perronskiltning, der orienterer om togs oprangering, vognklasser og destinationer, og viser, hvor de rejsende bør tage opstilling for direkte indstigning i deres vogn eller togafsnit
wagentechnische Untersuchung: vognopsyn
Wagentyp: vogntype (ikke mindst vedr beholdervogne)
Wagenübergang: (gennemgående) vogns udrangering af ét tog og indrangering i et andet (på station)
Wagenumlaufzeit: vogn-omløbstid
Wagenuntersuchungsschuppen: hal for vogneftersyn
Wagenverschluß: plombering af godsvogn
Wagenwärter: vognopsynsmand
wagerechte Strecke: vandret strækning(safsnit)
Wägeschiene: (køre)skinne på brovægt
Waggon: jernbanevogn (navnlig godsvogn; nu ikke almindeligt brugt med undtagelse af i vognproducenters firmanavne)
Waggonzug: anlæg langs læssespor etc, hvormed en enkelt jernbanevogn kan manøvreres
Waldbahn: skovbrugsbane
Waldbahnlokomotive: skovbrugslokomotiv
Wälzlager: rulleleje
Wandern der Schiene: skinnevandring
Wandern des Gleises: sporvandring
Wanderschutzklemme: vandreklemme
Wandlergetriebe: momentomformer-transmission
Wandträger: væg fra personvogns gulv op til vinduer udformet som hoveddrager (i integreret ramme- og vognkassekonstruktion)
Wanne: konkav afrunding i længdeprofil
Wannentender: damplokomotivtender med kar- eller trugformet vandkasse
Wärmeausgleichhebel: udligningsarm (for temperaturforandringer) i stangtræk
Wärmelücke: temperaturspillerum i skinnestød
Wärmeschutzwagen: isoleret lukket godsvogn uden køleindretning
Wärmespielraum: Wärmelücke
Wärmetauscher: varmeveksler
Warmwasserheizung: centralvarmeanlæg med vand (i passagervogne af diverse arter)
Warnbake: afstandsmærke (for vejtrafik) ved jernbaneoverskæring
Warnkreuz: krydsmærke ved jernbaneoverskæring
Warnlichtanlage: (ældre form for) lyssignalanlæg ved jernbaneoverskæring
Warnstellung: (advarselsstilling) forsignals visning "kør forsigtigt"
Warnungsläut(e)werk: advarselsklokke(r) ved jernbaneoverskæring
Warnzeichen: Verkehrszeichen an Wegübergangen
Wärter: vagtmand; signalmand; sporskifter; ledvogter; person, der "passer" noget bestemt; person, der tilser teknisk udstyr og holder det i funktionsduelig stand
Warteraum: ventesal
Wärterbude: vagthytte (navnlig) for ledvogter
Wärterhaltsignal: standsignal "stop" (sporspærring)
Wärterstellwerk: signal- eller sporskiftepost underlagt en kommandopost; detacheret signalpost
Wartesaal: stor ventesal
Warteschlange: kø (af tog eller personer)
Waschluke: rensehul (i lokomotivkedel)
Wasserabscheider: vandudskiller (fx prelplade i dom)
Wasseraufbereitungsanlage: vandbehandlingsanlæg; anlæg for vandrensning
Wasserdruckspill: hydraulisk spil; spil drevet med vandtryk
Wasserdruckwinde: Wasserdruckspill
Wasserenthärtung: blødgøring af vand
Wasserkasten: vandkasse
Wasserkastenrahmen: ramme med indbygget vandkasse (rammevandkasse)
Wasserkran: vandkran
Wasserrinne: vandrende (i spor, for vandtagning under kørsel)
Wasserrohrkessel: vandrørskedel
Wasserspur: (forældet) pumpespor (for frem- og tilbagekørsel af damplokomotiv med fødepumpe drevet fra gangtøj)
Wasserstandsgläser: (par af) vandstandsglas
Wasserstation: vandstation (for damplokomotivers forsyning)
Wassertrog: vandrende (i spor, for vandtagning under kørsel)
Wasserturm: vandtårn
Wasserwagen: vandvogn (til drikkevandsforsyning); vandtender (for ekstra forråd af fødevand)
Wechsel: sporskifte
Wechselgleis: rangerspor (fx forbindelse mellem hovedspor og diverse sidespor eller disse indbyrdes)
Wechselpunkt: knæk(punkt) i længdeprofil
Wechselstoß: forsat skinnestød (forældet)
Wechselstromerzeuger: vekselstrømsgenerator; vekselstrømsdynamo
Wechselstromgenerator: Wechselstromerzeuger
Wechselventil: omstillingsventil (fx for skift mellem compoundvirkning og ettrins ekspansion under kørsel)
Wechselverkehr: gennemgående (national eller international) trafik over nabobaner
Wechselwärter: sporskifter (person, der betjener sporskifter)
Wegesignal: togvejssignal
Wegkarte: (bl a) specialkort over godsvognsruter
Wegkreuzung: (vejkrydsning); jernbaneoverskæring
Wegüberführung: (vej)overføring
Wegübergang: jernbaneoverskæring
Wegunterführung: (vej)underføring
Wegzuschlag: overflødig kørt vejlængde under rangerbevægelse (fordi der bremses for svagt eller for sent)
Weiche: sporskifte
Weichenanschlußschiene: overgangsskinne (ved sporskifte, i tilpasset længde)
Weichenantrieb: sporskiftedrev
Weichenausbau: fjernelse af sporskifte
Weichenbereich: sporafsnit med sporskifter
Weichenbezirk: delområde, hvis sporskifter betjenes fra en bestemt post, hhv stedbetjenes i et bestemt regie
Weichenbock: trækbuk; trækstol
Weichenbüschel: sporvifte med forgreningers forgrening
Weichendreieck: vendetrekant; sportrekant
Weicheneinbau: lægning af sporskifte (på blivende sted)
Weicheneinheit: materialøkonomisk enhed, der giver værdien 1 for et almindeligt sporskifte, 2 for en halv englænder, 4 for en hel englænder og 1 for en almindelig krydsning
Weichenhalbmesser: radius for sporskiftes vigespor
Weichenhebel: sporskiftehåndtag (i centralapparat)
Weichenheizung: opvarmningsanlæg for sporskifte
Weichenkreuz: diamantkrydsning
Weichenkurbel: håndstang i trækbuk (for stedbetjent sporskifte)
Weichenlaterne: sporskifte(signal)lygte
Weichenmitte: skæring mellem stamspors akse og (på nærmere defineret sted) tangent til vigespors akse
Weichenneigung: (sporskiftes) krydsningsforhold
Weichenplatte: underlagsplade for glidestol (i sporskifte)
Weichenrücklauf: sporskiftes tilbagestilling
Weichenschloß: sporskifteaflåsning
Weichenschwelle: sporskiftetømmer
Weichenselbstlauf: sporskifteautomatik
Weichensignal: sporskiftesignal
Weichenspannwerk: trådstrammer på sporskiftetræk
Weichenstandzeiger: sporskifteviser; sporskiftesignal
Weichenstange: Weichenzugstange
Weichensteller: sporskifter (person, der betjener sporskifter)
Weichenstellerhäuschen: sporskifterhytte
Weichenstellwerk: post til fjernbetjening af sporskifter og sporspærrer (underlagt kommandopost)
Weichenstraße: spor med række af ensartede sporskifter efter hinanden (for dannelse af sporrist)
Weichenstraße mit Kreuzungsweichen: transversal for flere end to parallelle spor
Weichenverriegelung: sporskifteaflåsning
Weichenverteilzone: rangerrists sporskifteområde
Weichenwärter: person, der betjener sporskifter i et bestemt område (Weichenbezirk)
Weichenwinkel: krydsningsvinkel (tangens til denne = krydsningsforhold)
Weichenzone: Weichenverteilzone
Weichenzugstange: sporskifte-trækstang
Weichenzunge: sporskiftetunge
Weitsteuerung: fjernbetjening inden for større afstande end normalt, men ikke = fjernstyring
Weitstrecken-Personenwagen: personvogn til trafik over store afstande
Weitstreckewagen: Weitstrecken-Personenwagen
Wellenstrom: pulserende (jævn)strøm
Wendeanlage: sporområde på ende- eller vendestation, hvor vogne til passagertog forberedes til næste tur
Wendegetriebe: tandhjulstransmission for ændring af (visse) trækkraftenheders kørselsretning
Wendehalt: rangertræks standsning for skift af kørselsretning
Wendezug: tog, hvis trækkraft trækker toget i den ene retning og skubber i den anden; styrevognstog
Wendezugbefehlswagen: "kommandovogn" (form for styrevogn til Wendezug med damplokomotiv; dette betjenes efter ordrer, hvorimod bremse aktiveres direkte fra førerplads i "kommandovogn")
Wendezugbetrieb: drift afviklet med styrevognstog (eller evt togsæt)
Wendezugsteuerwagen: styrevogn (af sædvanlig art)
Werkbahn: (kun i nogle tilfælde forbundet med offentlig jernbane og ofte med mindre sporvidde) industribane; minebane, grubebane; bane i råstofgrav
Werkförderlokomotive: lokomotiv til transport (af materialer og/eller produkter) i industrianlæg
Werklokomotive: lokomotiv på Werkbahn; industriloko
Werkwagen: vogn på Werkbahn
Westinghouse-Bremse: (form for) skinnebremse; (form for) trykluft-togbremse)
Widerstandhöhe: højdetab ved stigningsreduktion for at undgå øget modstand i kurver
Widerstandsbremse: elekrisk modstandsbremse (motorer virker som dynamoer)
Willison-Kupplung: (type af) klokobling
Windleitblech: røgplade
windschnittig: vindkløvende; strømliniet
Winkeldrehscheibe: sektor-drejeskive; (form for) dreje-sporskifte
Winkelhebel: drejelig vinkel for retningsændring i stangtræk
Winklampe: håndsignallygte
Winkscheibe: håndsignalskive (til brug i dagslys)
Wurfhebelbremse: (type af) håndbremse på lokomotiv eller