dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1936 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Afhjælpning af startvanskeligheder i den kolde Årstid    Dansk Lokomotiv Tidende 36/2 20 22013 dansk  
Velox-fordamperen teknisk   Dansk Lokomotiv Tidende 36/2 21 22013 dansk  
Lidt jernbanehistorie - 2-etagede personvogne notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/2 24 22013 dansk  
Skatteborgerforeningen kræver skarpere personalepolitik    Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 25 22013 dansk  
Maskinløb og tjeneste   H C Fejring Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 29 22013 dansk  
Fordele ved at anvende tør damp   F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 31 22013 dansk  
Rejseindtryk fra Rusland   E Romme Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 30 22013 dansk  
Krumtapaksler ombygget af 7 stykker    Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 32 22013 dansk  
Dieslmotorne vinder stadig terræn inden for jernbanedriften    Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 32 22013 dansk  
Statsbanerne køber en ny kran - Ny drasinetype fremstillet i Hillerød - Holland påtønker at pensionere alle 55 årige jer    Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 34 22013 dansk  
De australske jernbanemænds arbejdstid    Dansk Lokomotiv Tidende 36/3 34 22013 dansk  
Kullene    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 37 22013 dansk  
Maskinernes vedligeholdelse    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 39 22013 dansk  
Nøden i Tyskland    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 40 22013 dansk  
Arbejdstempoet i Rusland    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 41 22013 dansk  
Mekanisering    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 44 22013 dansk  
Damptog som kører 176 km/t    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 45 22013 dansk  
Tjekoslovakiske 2D2 tenderlokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 46 22013 dansk  
Rensning af kødelrør og overhederelementer ve dsandblæsning    Dansk Lokomotiv Tidende 36/4 47 22013 dansk  
Lockkoutsituationen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 49 22013 dansk  
Er vore kongresser indifrente?    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 50 22013 dansk  
Normeringsloven    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 51 22013 dansk  
25 pct kulbesparelse    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 52 22013 dansk  
Mine erfaringer som ingeniør i sovjet-rusland    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 52 22013 dansk  
Forstandstrafik med strømlinede damplokotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 54 22013 dansk  
Europas bedste jernbanemateriel kører i Danmark    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 54 22013 dansk  
Holtebanens elektrificering    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 55 22013 dansk  
Baner og biler    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 58 22013 dansk  
Jernbanemænd somf ormand for de samvirkende fagforbund i Sverige    Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 58 22013 dansk  
To tog på samme spor - DSBs Kino - Robert Wiliams død - Jernbanemændene i Chile strejser - amerikanske lokpersonale kort notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 58 22013 dansk  
Nyt luft-tog i Rusland - samle tjekkiske transportarbejde - Strømlinede lok i Japan notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/5 58 22013 dansk  
Den ekstraordinære kongres    Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 61 22013 dansk  
kørelærere    Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 63 22013 dansk  
Maskinløb og sammentrængt tjeneste    Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 64 22013 dansk  
Mine erfaringer som ingeniør i Sovjetrusland   H Scharndoff Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 64 22013 dansk  
Statsbanerne af i dag   P Knutzen Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 66 22013 dansk  
Dampmaskinernes anvendelse i flyvemaskiner    Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 70 22013 dansk  
Den franske regering gør indrømmelser - De juboslaviske jernbanemænd fremsætter krav    Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 71 22013 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 36/6 72 22013 dansk  
Ved årsskiftet    Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 22013 dansk  
Åbent brev    Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 22013 dansk  
Er vore kongresser indifferente    Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 22013 dansk  
Remisearbejdernes anvendelse i lokomotivtjensten    Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 22013 dansk  
Arbejdstidskommisionens betænkning    Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 22013 dansk  
Nyt retsbrud i Danzig    Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 22013 dansk  
Besparelser ved damplokomotivets stromliniebeklædnig Forbedringer på damplokomtivet   Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 22013 dansk  
Damptog afløser flyvende Hamburger - Strejse mod enmandssystem - Fransk jernbanepersonale etablere enheden notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 10 22013 dansk  
Statsbanepersonalets drifts-indtæger og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 36/1 11 22013 dansk  
Generaldirektørens nytårsbetragtninger    Dansk Lokomotiv Tidende 36/2 13 22013 dansk  
Midler mod de økonomiske krise - sammenlignig mellem Amerikan og Tyskland    Dansk Lokomotiv Tidende 36/2 14 22013 dansk  
Protokol over generaldirktoratet og lokotivmandsforningen  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 36/2 17 22013 dansk  
Ansvarsforsikring en forsikring som ikke bør glemmes    Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 115 22013 dansk  
Det billedbiografiske værk: Danmarks jernbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 116 22013 dansk  
Ild i kronjyden    Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 119 22013 dansk  
Fra det facistiske Østrig    Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 119 22013 dansk  
De dieselektriake motortog på ny i driften i Holland - Udvidelse af elektrificeringeni Holland - notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 121 22013 dansk  
Forstående jernbanesammslutninger i Sverige ophøvelse af lønnedsæt ved Norske jernbaner notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 121 22013 dansk  
Toguheldet ved Hedehusende luftfoto   Dansk Lokomotiv Tidende 36/11 123 22013 dansk  
Holtebanens elektrificering  S-tog  Dansk Lokomotiv Tidende 36/11 127 22013 dansk  
Tjenestemandsnævn og helligdsagsferie - protokol   Dansk Lokomotiv Tidende 36/11 129 22013 dansk  
Midtbanens nedlæggelse    Dansk Lokomotiv Tidende 36/11 130 22013 dansk  
ændringer i frirejseordnigen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 135 22013 dansk  
Danzig-arbejderklassens kamp    Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 137 22013 dansk  
Fra halskov    Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 138 22013 dansk  
prisniveauet    Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 139 22013 dansk  
Statbanernes regnskab 1935-36  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 139 22013 dansk  
Besøg hos Frichs   K T P Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 140 22013 dansk  
Froholdene i Rusland    Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 141 22013 dansk  
De tyske strømlinede damplokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 143 22013 dansk  
Samarb ml statsbane og sporvej - Internationalt jernb møde i Kbh - Verdens jernbanenet noter   Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 144 22013 dansk  
Trykluftbremsen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/7 75 22013 dansk  
Tjenesteforholdene for lokomotivpersonalet i Norge    Dansk Lokomotiv Tidende 36/7 76 22013 dansk  
En kooperativ brandforsikring    Dansk Lokomotiv Tidende 36/7 77 22013 dansk  
Belgisk 4-cylindret højtrykslokomotiv  da  Dansk Lokomotiv Tidende 36/7 79 22013 dansk  
Mine erfaringer som ingeniør i Sovjetrusland   H Scharndoff Dansk Lokomotiv Tidende 36/7 80 22013 dansk  
Koordinationlovgivningens resultater i Victorie - Lønnedsættelse i Svejts - DSB th børneforsørgelse Notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/7 85 22013 dansk  
Søn- og Helligdagsfridage    Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 87 22013 dansk  
Kørelærerhonorar    Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 88 22013 dansk  
Vore tjenestetidsforhold    Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 89 22013 dansk  
94 kmstatsbane nedlægges Midtsjællandske Ringsted-Frederiksund - rødekro-Bredebro   Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 90 22013 dansk  
Arbejdskraften er ubeskyttet i det nye Tyskland  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 91 22013 dansk  
Vore tjenesttidsforhold    Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 92 22013 dansk  
Remisearbejdernes anvendelse i Lokomotivtj  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 93 22013 dansk  
Fra jernbanernes første tid - Hastighedsforbedringer på fremmede baner    Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 94 22013 dansk  
Toguheldet ved Gøderup  Sik  Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 95 22013 dansk  
Nyt russisk vidunderlokomotiv    Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 95 22013 dansk  
Lyntogstrafikken i USA - Hitlerhilsen kan være farlig notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/8 98 22013 dansk  
Sommerkøreplanen og kørselsfordelingerne  kp  Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 99 22013 dansk  
Overførsel af ferie    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 100 22013 dansk  
Personalets underretning om næste tjeneste    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 101 22013 dansk  
Hvorledes bliver jernbanens fremtid?    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 102 22013 dansk  
En hymne til damplokomotivet    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 103 22013 dansk  
Sammenhold?    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 104 22013 dansk  
Tjenestetidsnævn og Hellgdagsfridage Protokol   Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 105 22013 dansk  
Nyt engelsk turbinelokmotiv    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 106 22013 dansk  
Baner og biler en løsningaf problem om en rationel trafikdeling    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 107 22013 dansk  
De svenske statsbaner ansætter lokomotivasistenter - Kæmpemæssig Trafik i London    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 109 22013 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 36/9 110 22013 dansk  
Udkig under kørslen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 111 22013 dansk  
Aflønning af motorpersonalet i Sverige    Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 112 22013 dansk  
Tjenestetidsnævn og Helligdagsfridage Protokol   Dansk Lokomotiv Tidende 36/10 113 22013 dansk  
Nye lejrsport-vogne til Great Western - Det franske jernbanepersonale kræver tre ugers ferie    Dansk Lokomotiv Tidende 36/12 146 22013 dansk  
Tjenstemandskøreplan    Dansk Lokomotiv Tidende 36/13 147 22013 dansk  
Norsk lokomotivmandsforbunds 41. Landsmøde    Dansk Lokomotiv Tidende 36/13 149 22013 dansk  
Froholdene i Rusland    Dansk Lokomotiv Tidende 36/13 151 22013 dansk  
Om damplokomotivernes fremtid større artikel da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 36/13 153 22013 dansk  
Strejke mod enmandsystemet i USA - Godstog med Radio Notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/13 157 22013 dansk  
Normeringsloven    Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 159 22013 dansk  
Kongres i Sverige    Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 160 22013 dansk  
Hvad er årsagen? Probleme med fyret   Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 161 22013 dansk  
Uheldsforsikringsforeningen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 162 22013 dansk  
Dampmaskiner med 100 atm damptryk  da teknisk Mr steam Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 163 22013 dansk  
Om damplokomotivernes fremtid større artikel da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 164 22013 dansk  
Nærtrafiken - 201 km/t - Franske jernbanemænds krav - Italien forlænger arbejdstiden    Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 168 22013 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 36/14 170 22013 dansk  
Undtagelsen af personale til motortjensterne    Dansk Lokomotiv Tidende 36/15 171 22013 dansk  
Organisationsjubilæum i Holland    Dansk Lokomotiv Tidende 36/15 173 22013 dansk  
Om damplokomotivernes fremtid  da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 36/15 177 22013 dansk  
Danske jernbaners afholdsselskab    Dansk Lokomotiv Tidende 36/15 181 22013 dansk  
De engelske readiotelegrafister går ind ilandsorganisationen - Lkomotivpersonalets kraf i storbritanien -Enmandsbesætnig    Dansk Lokomotiv Tidende 36/15 182 22013 dansk  
Kullempningen - Atter et forsøg på overenskomstbrud    Dansk Lokomotiv Tidende 36/16 183 22013 dansk  
Spanien    Dansk Lokomotiv Tidende 36/16 186 22013 dansk  
Forhold i Rusland   Svens Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 36/16 188 22013 dansk  
Om damplokomotivernes fremtid  da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 36/16 189 22013 dansk  
Ny hjulstjerneform    Dansk Lokomotiv Tidende 36/16 192 22013 dansk  
Landevejsudvidelser som følge af midtbanens nedlæggelse    Dansk Lokomotiv Tidende 36/16 192 22013 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 36/16 194 22013 dansk  
Personalets underretning om hastighedsnedsættelser O L    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 195 22013 dansk  
Uheldet ved Hedehusene    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 196 22013 dansk  
De tyske metalarbejdernes førere    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 197 22013 dansk  
Organisationsjubilæum i tjekkoslovakiet    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 198 22013 dansk  
Sommermøde på Hindgavl    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 199 22013 dansk  
Belønnet lokomotivfører    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 200 22013 dansk  
Prøvestand for lokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 201 22013 dansk  
Hollandsk strømliniedamplokomotiv   F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 202 22013 dansk  
Journalistik og lokmotivteknik    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 203 22013 dansk  
Udflugten til storstrømsbroen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 203 22013 dansk  
Det franske forbund - Lønforhøjelse i New Zealand - Ny overenkomst for banearb - Svejtiske jernbanemænd notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/17 204 22013 dansk  
Storestrømsbroen detaler om broens bygning   Dansk Lokomotiv Tidende 36/18 207 22013 dansk  
Nedlæges b anen ml Løgstør og Års i 1937? - Midtbanens store bro ført over Kattegat    Dansk Lokomotiv Tidende 36/18 212 22013 dansk  
Kulfyrede dampvogne    Dansk Lokomotiv Tidende 36/18 212 22013 dansk  
Ny bådtype konstrueret og bygget af lokfører    Dansk Lokomotiv Tidende 36/18 213 22013 dansk  
Aldersgrænsen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/19 219 22013 dansk  
Afsporing af Dovregubben    Dansk Lokomotiv Tidende 36/19 223 22013 dansk  
Kübeck-Brüche banens strømlinieformede damptog  da  Dansk Lokomotiv Tidende 36/19 225 22013 dansk  
Vanddamp  da F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 36/19 226 22013 dansk  
Uheldsforsikringsforeningen for de danske statsbanerns personale    Dansk Lokomotiv Tidende 36/19 227 22013 dansk  
Statsbanepersonalets sygekasse    Dansk Lokomotiv Tidende 36/19 229 22013 dansk  
Natarbejdet    Dansk Lokomotiv Tidende 36/20 231 22013 dansk  
Statsbanernes nye motorskib "Freja"  færger  Dansk Lokomotiv Tidende 36/19 221 22013 dansk  
Foran begyndelsen til en ny økonomisk periode devaluering af franc og gylden   Dansk Lokomotiv Tidende 36/20 232 22013 dansk  
Økonomisk samling    Dansk Lokomotiv Tidende 36/20 233 22013 dansk  
Statsbanerne i finansåret 1935-36    Dansk Lokomotiv Tidende 36/20 235 22013 dansk  
Nye strømlineformede damplokmotiver fotos   Dansk Lokomotiv Tidende 36/20 237 22013 dansk  
Moderne prøvefarter med lkomotiver brmselok   Dansk Lokomotiv Tidende 36/20 238 22013 dansk  
Nyordning af franske jernbanepersonalets frirejser - Jernbaneforbundet i Argentina - New Zeelands jernbanemænd enhedsfor notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/20 241 22013 dansk  
Skal vi igen have en kommission?    Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 243 22013 dansk  
Reorganiseringaf centralorg    Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 244 22013 dansk  
Køreplansforbedringer i udlandstrafikken    Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 245 22013 dansk  
Motorførerne    Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 246 22013 dansk  
Opslyningsarbejdet undervisning pr brev    Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 247 22013 dansk  
Indtryk fra en rejse til Sovjet unionen   S Sunesen Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 249 22013 dansk  
Letmetallets fordele i trafikvæsen  vg F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 251 22013 dansk  
Dampskibet Niels Holst til Finaldn - Bybanetrafik iBerlin    Dansk Lokomotiv Tidende 36/21 252 22013 dansk  
Tryklufbremsens indførelse en kendsgerning    Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 255 22013 dansk  
I T F Drøfer motorspørgsmålet    Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 257 22013 dansk  
Hammer og Ambolt    Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 259 22013 dansk  
Reorganisering af privatbanepersonalets samarbejde  org  Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 259 22013 dansk  
Forholdet mellem indtægt ernæring og helbred    Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 260 22013 dansk  
Den nye lyntogsremise ved Helgoland Depot - Motorlokomotiv ødelagt - Kronjyden nær en katastrofe notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 265 22013 dansk  
Efterårstormnes hærgen - Dampfærge forb Frankrig-England notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 265 22013 dansk  
Udvidelse af Statsbanernes Rutebilnet - Den sjællandske Midtbane notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/22 265 22013 dansk  
Aldersgrænsen    Dansk Lokomotiv Tidende 36/23 269 22013 dansk  
Trafikmidlernes koordination Strejflys over trafikproblemer   Dansk Lokomotiv Tidende 36/23 270 22013 dansk  
Forholdet mellem indtægt ogernæring og helbred    Dansk Lokomotiv Tidende 36/23 273 22013 dansk  
Prisniveauet    Dansk Lokomotiv Tidende 36/23 273 22013 dansk  
Hilderbrand-knorr-trykluftbremse teknisk beskrivelse med tegnginger   Dansk Lokomotiv Tidende 36/23 276 22013 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde 24 og 25 nov 1936    Dansk Lokomotiv Tidende 36/23 280 22013 dansk  
Julebetragninger    Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 285 22013 dansk  
Togfører eller lokomotiv eller lokmotivfører    Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 287 22013 dansk  
Københavns hovedbanegård    Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 287 22013 dansk  
Vore arbejdskår    Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 288 22013 dansk  
Forholdet mellem indtægt ernæring og helbred    Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 291 22013 dansk  
De russiske jernbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 293 22013 dansk  
Ombygninger af damplokomiver i Frankrig    Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 293 22013 dansk  
Rustningsindustrien i Tyskland - 40 timer i Newzealand - Nye frirejsebetemmer i Luxenbour - Udv af fransk personale notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 36/24 295 22013 dansk