dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1941 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Ved årsskiftet    Dansk Lokomotiv Tidende 41/1 22106 dansk  
En sesolution - kampfonden notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 41/1 22106 dansk  
Styreventilen på maskinen tekniske tegninger da teknik F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 41/1 22106 dansk  
Privatbanerepresalier - De første sporvogne i Europa notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 41/1 22106 dansk  
Timepenge i stedet for kørepenge ved driftshindringer    Dansk Lokomotiv Tidende 41/2 11 22106 dansk  
Tatsbanerne 1940-41    Dansk Lokomotiv Tidende 41/2 12 22106 dansk  
Oplysningsarbejdets forskellige opgaver sagaer  P Sessing Dansk Lokomotiv Tidende 41/2 13 22106 dansk  
Damplokomotiv med stjerne-dampmotor og enkeltakseldrev  da teknik F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 41/2 14 22106 dansk  
Kedeleksplosion i Amerika   F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 41/2 16 22106 dansk  
Natirgas toæ Kermbamedroft Statsbamerme omddrager søbe pg j¨mdlæøder Et lokomotivfløjt juledags morgen    Dansk Lokomotiv Tidende 41/2 18 22106 dansk  
En alvorlig togulykke ved Tinglev En Fredericia-Togfører dræbt sik  Dansk Lokomotiv Tidende 41/3 21 22106 dansk  
Privatbanefunktionærernes forbund jubilæerer    Dansk Lokomotiv Tidende 41/3 23 22106 dansk  
Oplysningsarbejdets forskellige opgaver en ny tid   Dansk Lokomotiv Tidende 41/3 23 22106 dansk  
en anderkendelse - bundancinitet notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 41/3 24 22106 dansk  
Verdens længste broer oversigt over broerne   Dansk Lokomotiv Tidende 41/3 25 22106 dansk  
Autostrada på Lolland - Statens Briketlager i Hillerød - Privatbaner i Vanskeligheder - Togulykke ved Trondjheim Lokomot notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 41/3 29 22106 dansk  
Prisniveauet - Stigningen i udgiftstallet konstatert    Dansk Lokomotiv Tidende 41/4 31 22106 dansk  
Stedtillægget revisionen 1941    Dansk Lokomotiv Tidende 41/4 32 22106 dansk  
Næringsdrivende føler sig narret af repræsentatnter fra statsbanefunionernes forbund    Dansk Lokomotiv Tidende 41/4 34 22106 dansk  
Udlejning og tildeling af lejeboliger- Jernbanelinier over store afstande - Er der noget du er i tvivl om notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 41/4 36 22106 dansk  
Banetømrer dræbt ved Ringsted - Naturgasdrift på Aalborgprivatbaner - Endnu en privatbane tager represalier - Drengestre notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 41/4 38 22106 dansk  
Situationen    Dansk Lokomotiv Tidende 41/5 41 22106 dansk  
Ny køreplan fra 1. Marts    Dansk Lokomotiv Tidende 41/5 42 22106 dansk  
ekko    Dansk Lokomotiv Tidende 41/5 44 22106 dansk  
Prøvekørsler i Amerikan med et svært hurtigørende tog 160km/t med diagrammer kp  Dansk Lokomotiv Tidende 41/5 45 22106 dansk  
Ingen højtalere i S-togene - Nørrenebel-Banens gamle Skinner - Skinnebusserne til Aalborg Privatbaner - Jernbaneanlæg ti    Dansk Lokomotiv Tidende 41/5 50 22106 dansk  
Reguleringstillæget  kp  Dansk Lokomotiv Tidende 41/6 51 22106 dansk  
Lov om ændring i Lov nr 98 af 31 marts 1931 om Statens tjenestemænd    Dansk Lokomotiv Tidende 41/6 53 22106 dansk  
Gamle lokomotiver med store drivhjul die Lokomotiver  F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 41/6 55 22106 dansk  
Den første jernbane i Tyrket    Dansk Lokomotiv Tidende 41/6 56 22106 dansk  
Automatisk oprykning Lønancinitet - Turancinitet    Dansk Lokomotiv Tidende 41/7 61 22106 dansk  
Reguleringstillæget - protokol    Dansk Lokomotiv Tidende 41/7 63 22106 dansk  
Fraskilte hustruers ret til enkepension    Dansk Lokomotiv Tidende 41/7 66 22106 dansk  
20 min drift i københavns elektr nærtrafik  S-tog  Dansk Lokomotiv Tidende 41/7 67 22106 dansk  
Normativer og styrketal    Dansk Lokomotiv Tidende 41/8 73 22106 dansk  
Vor td og dens opgaver foredrag af Generaldir P Knutzen   Dansk Lokomotiv Tidende 41/8 74 22106 dansk  
Fra medlemskredsen - Foreningsberetninger    Dansk Lokomotiv Tidende 41/8 78 22106 dansk  
Kongres    Dansk Lokomotiv Tidende 41/9 83 22106 dansk  
Bidraget til arbejdsfordelingsfonden - Regularingeringstillæget for ældre tjenestemænd og pensionister uden egen hustand    Dansk Lokomotiv Tidende 41/9 87 22106 dansk  
System i oplysningarbejdet - khovedkasser R Kantsø død    Dansk Lokomotiv Tidende 41/9 88 22106 dansk  
Fra medlemskredsen - en alvorlig kongres    Dansk Lokomotiv Tidende 41/9 89 22106 dansk  
kongressen - Resurmé af Forhandlingerne    Dansk Lokomotiv Tidende 41/10 95 22106 dansk  
En velgjortjent tillidsmand afgår - G O F Lund har trukket sig tilbage    Dansk Lokomotiv Tidende 41/10 99 22106 dansk  
Fra medlemskredsen - efter kongressen - Ingen farebremsning ved vandkraner notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 41/10 101 22106 dansk  
Personaleforholdene. Kan lokomotivførermanglen ikke afhjælpes    Dansk Lokomotiv Tidende 41/11 105 22106 dansk  
Statsbanernes lokomotivpark oversigter 1923 33 og 41   Dansk Lokomotiv Tidende 41/11 107 22106 dansk  
Alvorlig togulyke på Mols. Et persontog og et godstog kører modhinanden på Trustrup-Ebeltoftbanen    Dansk Lokomotiv Tidende 41/11 108 22106 dansk  
GP Vekslen tekniske tegniger  F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 41/11 108 22106 dansk  
Miniaturjernbaner die Lokomotive  F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 41/11 110 22106 dansk  
Automatisk oprygning - bundancinitet    Dansk Lokomotiv Tidende 41/12 117 22106 dansk  
Formandsskifte i Svensk jernbaneforbund    Dansk Lokomotiv Tidende 41/12 118 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande større artikel da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/12 119 22106 dansk  
Udvidelse af lokomotivførerstyrken    Dansk Lokomotiv Tidende 41/13 127 22106 dansk  
Sveriges lokomotivmænd    Dansk Lokomotiv Tidende 41/13 128 22106 dansk  
Et sidste spark til personalet - Medlemskredsen    Dansk Lokomotiv Tidende 41/13 129 22106 dansk  
Statsbanepersonalets private gensidige hjælpekasse - vejlekassen regnskab   Dansk Lokomotiv Tidende 41/13 130 22106 dansk  
    Dansk Lokomotiv Tidende 41/13 131 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande fortsættelse da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/13 132 22106 dansk  
Velfærdsforanstaltninger ved deposterne    Dansk Lokomotiv Tidende 41/14 137 22106 dansk  
Nyt maketenderi i København    Dansk Lokomotiv Tidende 41/14 139 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande fortsættelse da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/14 141 22106 dansk  
Personaleforholdene    Dansk Lokomotiv Tidende 41/15 147 22106 dansk  
Marketenderi-indvielsen i København    Dansk Lokomotiv Tidende 41/15 148 22106 dansk  
Kongres i smedeforbundet    Dansk Lokomotiv Tidende 41/15 149 22106 dansk  
Feriekursus på Halskov    Dansk Lokomotiv Tidende 41/15 150 22106 dansk  
Forhøjelse af lokomotivets maksimalhastighed ved indbygning af nikkelstålsværk    Dansk Lokomotiv Tidende 41/15 151 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande systematisk oversigt over modeerne strømlinelokomotiver i de enkelte lande da interna C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/15 152 22106 dansk  
Standardisering af oliesprøjterne tegning da teknisk  Dansk Lokomotiv Tidende 41/16 157 22106 dansk  
Protokoller over velfærdsforhandlinger i distrikterne    Dansk Lokomotiv Tidende 41/16 159 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande systematisk oversigt over modeerne strømlinelokomotiver i de enkelte lande da interna C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/16 162 22106 dansk  
Forligsnævnskendelsen    Dansk Lokomotiv Tidende 41/17 167 22106 dansk  
Jernbanefreningen jubilerer    Dansk Lokomotiv Tidende 41/17 168 22106 dansk  
Velfærdsforanstaltninger: Forholdene i Løgstør Remise    Dansk Lokomotiv Tidende 41/17 169 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande oversigt over landene da interna C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/17 171 22106 dansk  
Briketfyring - beskyttelsesbriller  da  Dansk Lokomotiv Tidende 41/18 177 22106 dansk  
Feriehjemmet billede af bygning   Dansk Lokomotiv Tidende 41/18 179 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande oversigt over landene da interna C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/18 179 22106 dansk  
Hovedbestyrelsemøde 21-23 aug 1941    Dansk Lokomotiv Tidende 41/18 183 22106 dansk  
Elektrificeringen af den københavnske bybane færdig Valby-Vanløse S-tog  Dansk Lokomotiv Tidende 41/19 187 22106 dansk  
Arbejdet på den ny statsbanerute i forbindelsen til Tyskland påbegyndt Rødby-Femern   Dansk Lokomotiv Tidende 41/19 188 22106 dansk  
Smede og maskinarbejdernes forafforening DSB København jubilærer  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 41/19 189 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande oversigt over landene. Billeder fra USA da interna C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/19 190 22106 dansk  
Sammenstød mellem jernbanetog og Rutebil    Dansk Lokomotiv Tidende 41/19 191 22106 dansk  
Ændringer i LA ordren    Dansk Lokomotiv Tidende 41/20 197 22106 dansk  
Fra medlemskredsen Kampfond - medlemsfond   TH Frandsen Dansk Lokomotiv Tidende 41/20 199 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande oversigt over landene da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/20 200 22106 dansk  
Jysk-fynske Statsbanepersonales bibliotek 1901-1941   J K F Jensen Dansk Lokomotiv Tidende 41/20 202 22106 dansk  
Statsanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 41/20 205 22106 dansk  
Reguleringstillæget    Dansk Lokomotiv Tidende 41/21 207 22106 dansk  
N TH Brix død  pers  Dansk Lokomotiv Tidende 41/21 209 22106 dansk  
Lønstop og prisstop  adm S Suneson Dansk Lokomotiv Tidende 41/21 210 22106 dansk  
vinterkøreplanen    Dansk Lokomotiv Tidende 41/21 211 22106 dansk  
De strømlinieformede damplokomotiver i alle Lande oversigt over landene da C E Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/21 211 22106 dansk  
Hvorledes amerikanerne kom til at bruge stangramme på lokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 41/21 214 22106 dansk  
Pennsylvania-banens nye spisevogne    Dansk Lokomotiv Tidende 41/21 214 22106 dansk  
Aspirantmiseren    Dansk Lokomotiv Tidende 41/22 217 22106 dansk  
Tjenestemandslønningerne og prisstigningerne    Dansk Lokomotiv Tidende 41/22 219 22106 dansk  
afgangssignalet   K R Pedersen Dansk Lokomotiv Tidende 41/22 219 22106 dansk  
Kampfond-medlemsfnd   Th Frandsen Dansk Lokomotiv Tidende 41/22 220 22106 dansk  
Nye Henschel-kondentationslokomotiver teknisk tegniger   Dansk Lokomotiv Tidende 41/22 222 22106 dansk  
Statsanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 41/22 225 22106 dansk  
Et særpristal til foråret    Dansk Lokomotiv Tidende 41/23 227 22106 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde 25 og 26 mov    Dansk Lokomotiv Tidende 41/23 228 22106 dansk  
Ompacering af lokmotivførere    Dansk Lokomotiv Tidende 41/24 237 22106 dansk  
Film til undervisning og instrktion    Dansk Lokomotiv Tidende 41/24 239 22106 dansk  
Natkørsel medlemskredsen  Hans Jensen Dansk Lokomotiv Tidende 41/24 241 22106 dansk  
Dagspressen og lokomotivpersonalet   SE Dansk Lokomotiv Tidende 41/24 242 22106 dansk