dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1940 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Prisstigningen og dagpenge    Dansk Lokomotiv Tidende 40/1 22129 dansk  
Året der svandt tilbageblik   Dansk Lokomotiv Tidende 40/1 22129 dansk  
Januarkøreplanen de enkelte strækninger nævnt kp  Dansk Lokomotiv Tidende 40/1 22129 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde 29 og 30 nv 1939    Dansk Lokomotiv Tidende 40/1 22129 dansk  
smigrende omtale af DSB - Rekord juletrafik - Indsamling tl Finnerne - Togulykke i Tyskland notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/1 11 22129 dansk  
Nedlægges Kolding Sydbaner notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/1 11 22129 dansk  
Nye lokomotiver til statsbanerne    Dansk Lokomotiv Tidende 40/2 13 22129 dansk  
Nattillæget - Vanskeligheder meht uniformerne - Vore engelske kollegaer i dag    Dansk Lokomotiv Tidende 40/2 15 22129 dansk  
Oplysningsarbejdet - Vore løsnninger - Foragt for menneskeliv    Dansk Lokomotiv Tidende 40/2 17 22129 dansk  
DSBs forædlede snerydningsprincipper    Dansk Lokomotiv Tidende 40/2 18 22129 dansk  
Gammelt mekiskansk lokomotiv    Dansk Lokomotiv Tidende 40/2 19 22129 dansk  
Faldet ned foran toget - Atter en statsbaners benzinmotorvogne brændt noter   Dansk Lokomotiv Tidende 40/2 21 22129 dansk  
Snevanskeligheder for trafike - Nærumbanen afkortes - Middelfart gl station - Polske tillidsmænd arrasteret noter   Dansk Lokomotiv Tidende 40/2 22 22129 dansk  
Aspirantløninger - lønancienitet    Dansk Lokomotiv Tidende 40/3 25 22129 dansk  
Finland    Dansk Lokomotiv Tidende 40/3 27 22129 dansk  
Mindelunden i Fredericia - Oplysningsarbejdets forskellige opg noter   Dansk Lokomotiv Tidende 40/3 28 22129 dansk  
Uheldet på Østerport St   Jesper Styrestrøm Dansk Lokomotiv Tidende 40/3 30 22129 dansk  
Vor uddannelse    Dansk Lokomotiv Tidende 40/3 30 22129 dansk  
De tyske strømlinieformede lokomotiver 06  da  Dansk Lokomotiv Tidende 40/3 30 22129 dansk  
Det farlige liv  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 40/3 33 22129 dansk  
Udgiftstallet  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 40/4 37 22129 dansk  
Isvanskeligheder  kp  Dansk Lokomotiv Tidende 40/4 38 22129 dansk  
Prisning og prispolitik  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 40/4 39 22129 dansk  
Anciennitetsforbedringer    Dansk Lokomotiv Tidende 40/4 41 22129 dansk  
Smedede lokomotivhjul    Dansk Lokomotiv Tidende 40/4 42 22129 dansk  
Union pacificbanens 500 HK damp-elektriske lokomotiv    Dansk Lokomotiv Tidende 40/4 43 22129 dansk  
Reguleringstillæget    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 49 22129 dansk  
Engrostallet    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 50 22129 dansk  
Arbejdernes erhvervsråd    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 51 22129 dansk  
Finske jernbanemænds børn til danske jernbanemands hje    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 53 22129 dansk  
Besøg p kunstakdemiet    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 55 22129 dansk  
Punkt og sømsvejsning    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 57 22129 dansk  
Regnskab over de ved indsamlingen til nødstedte finner indkomne beløb    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 55 22129 dansk  
Knutzens kino - bornholmske baner - Lønforhandlinger med svenske privatbaner - Vantårnlsedning notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 58 22129 dansk  
Nødråb til Prvatbanerne - over en måned uden normal trafik - is som for 600 år siden 23 mill briketter - lokomotivperso notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 58 22129 dansk  
Statsbanernes drifts-indtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 40/5 59 22129 dansk  
Reguleringstillæget  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 40/6 61 22129 dansk  
Oplysningsarbejdets forskellige opgaver    Dansk Lokomotiv Tidende 40/6 64 22129 dansk  
De finske børn    Dansk Lokomotiv Tidende 40/6 65 22129 dansk  
3 svenske privatbaner overgår til staten - lette vogne på den franske nordbane - Er vi i dårligt selskab noter   Dansk Lokomotiv Tidende 40/6 67 22129 dansk  
Damplokomotiver uden Fyr - Engelsk diesellokomotiv - Ombygning af hovedbanen på Rügen  da  Dansk Lokomotiv Tidende 40/6 68 22129 dansk  
Statsbanernes drifts-indtægter og driftsudgifter  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 40/6 71 22129 dansk  
Tjenestemændenes levefod    Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 73 22129 dansk  
Protokol over forhandling ml statbanernes ggeneraldir og dansk smede og maskinarbejder forbund  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 74 22129 dansk  
Krigen og vore normativer    Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 76 22129 dansk  
Finland   Svend Andersen Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 77 22129 dansk  
Stephensons lokmotivkedels forhistorie    Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 78 22129 dansk  
Amerikanske 2d 2 eksprestogslok    Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 78 22129 dansk  
2 D 2 lokomotiver til Minneapolis-Saint Paul jernbanen    Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 78 22129 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde 13 og 14 mart 1940    Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 79 22129 dansk  
Entreprenør dømt for ildebrand - Atter bil gennem jernbanebommen - Trolje påkørt af Nordjyden notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/7 84 22129 dansk  
Siden sidst Danmarks besættelse   Dansk Lokomotiv Tidende 40/8 85 22129 dansk  
Protokol forhand ml Finansministeren og Danmarks lærerforening  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 40/8 86 22129 dansk  
Toggangen og landsliggerne  kp  Dansk Lokomotiv Tidende 40/8 91 22129 dansk  
Pensylvaniea-banens 3 BB 3 forsøgslok    Dansk Lokomotiv Tidende 40/8 91 22129 dansk  
Frigttransport i Amerika - Elektrificeringen af de Italienske statsbaner noter   Dansk Lokomotiv Tidende 40/8 93 22129 dansk  
Statsbanerne sagsøgt an ekspropations vederlag - Drenge legede med blinklyset - Kolding sydbaner - Dampfærger i fast dri notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/8 95 22129 dansk  
Statsbanernes drifts-indtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 40/8 96 22129 dansk  
køreplanen  kp  Dansk Lokomotiv Tidende 40/9 97 22129 dansk  
Mørklægningsforanstaltninger    Dansk Lokomotiv Tidende 40/9 98 22129 dansk  
Uniformerne    Dansk Lokomotiv Tidende 40/9 99 22129 dansk  
April pristallet    Dansk Lokomotiv Tidende 40/9 100 22129 dansk  
Tyske lokomotivpersonales betalingsmidler under ophold v danske depoter    Dansk Lokomotiv Tidende 40/9 101 22129 dansk  
Står privatbanerne over for en opblomstring    Dansk Lokomotiv Tidende 40/9 101 22129 dansk  
Damplokomotiver med veloxfordamper    Dansk Lokomotiv Tidende 40/9 101 22129 dansk  
Afskærmning af lampen på vogne ved åbne endeperroner  vg  Dansk Lokomotiv Tidende 40/10 105 22129 dansk  
LA-ordren - Kokomotivfyrbødernes tjenesteure - Danmarks økonomi ved krigens begyndelse noter   Dansk Lokomotiv Tidende 40/10 107 22129 dansk  
Nyt tysk strømlinieformet motortog Franz Kruckenberg   Dansk Lokomotiv Tidende 40/10 110 22129 dansk  
Jernbaneskolens forstander pludselig død    Dansk Lokomotiv Tidende 40/10 110 22129 dansk  
Lokomotivtjenesten og de kommente tjenestefordlinger    Dansk Lokomotiv Tidende 40/11 113 22129 dansk  
Motorføreruddannelsen midlertidigt standset    Dansk Lokomotiv Tidende 40/11 114 22129 dansk  
Et belærende historisk besøg - Krigsforsikring af privat indbo    Dansk Lokomotiv Tidende 40/11 115 22129 dansk  
Takstforhøjelser    Dansk Lokomotiv Tidende 40/12 121 22129 dansk  
Bidrag til arbejdsløshedsfonden    Dansk Lokomotiv Tidende 40/12 122 22129 dansk  
Danmarks økonomi ved krigens begyndelse    Dansk Lokomotiv Tidende 40/12 123 22129 dansk  
Færdselsulykker    Dansk Lokomotiv Tidende 40/12 124 22129 dansk  
Lokomotivnedbrud på grund af vandmangel    Dansk Lokomotiv Tidende 40/12 125 22129 dansk  
Feriehjemmet åbner sæsonen    Dansk Lokomotiv Tidende 40/13 131 22129 dansk  
Udviklingen ved jernbanerne i USA    Dansk Lokomotiv Tidende 40/13 133 22129 dansk  
Danmarks økonomi ved krigens begyndelse    Dansk Lokomotiv Tidende 40/13 134 22129 dansk  
Skinnebil på Aalborg privatbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 40/13 137 22129 dansk  
Tidligere mørklægning    Dansk Lokomotiv Tidende 40/14 139 22129 dansk  
Ny trafikminister - Ferihjemmets indvielse    Dansk Lokomotiv Tidende 40/14 141 22129 dansk  
Danmarks økonomi ved krigens begyndelse    Dansk Lokomotiv Tidende 40/14 142 22129 dansk  
Moderne stødpuffer teknisk vg  Dansk Lokomotiv Tidende 40/14 144 22129 dansk  
Remisearbejdernes føllesforbund - Tørvefyring på Lollandsbanen    Dansk Lokomotiv Tidende 40/14 146 22129 dansk  
Lokomotivpersonalets overnatningsværelser opredte senge   Dansk Lokomotiv Tidende 40/15 149 22129 dansk  
Danmarks økonomi ved krigens begyndelse    Dansk Lokomotiv Tidende 40/15 150 22129 dansk  
Uheldsforsikringen for de danske statsbaners personale    Dansk Lokomotiv Tidende 40/15 151 22129 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 40/15 156 22129 dansk  
Husvagtordningen ved statsbanerne    Dansk Lokomotiv Tidende 40/16 159 22129 dansk  
Sprinkleranlæg    Dansk Lokomotiv Tidende 40/16 160 22129 dansk  
Uddrag af protokol - over forhandlinger den 18. Februar 3. Maj 1940 ml finansminister og statstjenestemændene    Dansk Lokomotiv Tidende 40/16 161 22129 dansk  
Gamle belgiske dampvogne  da  Dansk Lokomotiv Tidende 40/16 163 22129 dansk  
Særlige indretninger på amerikanske lokmotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 40/16 165 22129 dansk  
tilflugtsrummene    Dansk Lokomotiv Tidende 40/16 165 22129 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 40/16 167 22129 dansk  
Mørklægning, forsinkelser, tjenestefordelinger    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 169 22129 dansk  
Formandsmøde i Fredericia    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 170 22129 dansk  
Kendt svensk tillidsmand afgår    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 174 22129 dansk  
Jubilæumskongres i finsk lokomotivmandsforbund    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 175 22129 dansk  
Oplysningsarbejds forsk opg: Sociale problemer    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 175 22129 dansk  
Rangertid for Tog efter ankomst til København H   M Henriksen Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 176 22129 dansk  
Etkammerbremsen teknisk tekn F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 177 22129 dansk  
Det første persontogslokomotiv i Schweiz    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 178 22129 dansk  
Jernbanen Kairo-Suez    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 179 22129 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 40/17 181 22129 dansk  
Husvagtordningen ved statsbanerne    Dansk Lokomotiv Tidende 40/18 183 22129 dansk  
Borgmeste Bjerring død   SJ Dansk Lokomotiv Tidende 40/18 187 22129 dansk  
I en ufredstid - sammenhold, formandsmødet i Fa    Dansk Lokomotiv Tidende 40/18 188 22129 dansk  
Den første jernbane Leipzig-Dresden    Dansk Lokomotiv Tidende 40/18 190 22129 dansk  
Dansk lokomotivamnds forenings stifter død    Dansk Lokomotiv Tidende 40/19 193 22129 dansk  
Hvorfor er kundskab magt?   J Hestbæk Dansk Lokomotiv Tidende 40/19 195 22129 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde 29-30 aug 1940    Dansk Lokomotiv Tidende 40/19 196 22129 dansk  
En måneds ekstraløn til personalet - Lyntogene foranledigede sagsanlæg - Erstatnig for påkørsel - brændefyring i Norge notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/19 199 22129 dansk  
Nedlagt jernbane tages i brug (Hillerød gørlev) notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/19 200 22129 dansk  
Privatbanerne sætter damplok i drift - Lok på skipsværft - Motorcykle med trækulgenerator notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/19 200 22129 dansk  
Ændret belysning i togene    Dansk Lokomotiv Tidende 40/19 200 22129 dansk  
Reguleringstillæget    Dansk Lokomotiv Tidende 40/20 203 22129 dansk  
Tjenestekøreplanen udformning   Dansk Lokomotiv Tidende 40/20 204 22129 dansk  
Forsikringsforeningen for Jernbanemænd ved Statsbanerne - korrespondanceundervisning noter   Dansk Lokomotiv Tidende 40/20 209 22129 dansk  
Den nye statsbaneisbryder - malmøruten opretholdes - Centralorganisation 1 - Kanariefugleudstilling    Dansk Lokomotiv Tidende 40/20 211 22129 dansk  
Tjenestekøreplanen    Dansk Lokomotiv Tidende 40/21 213 22129 dansk  
Identitetsmærke - ved ulykkestilfælde   Dansk Lokomotiv Tidende 40/21 221 22129 dansk  
Funktionsvederlag    Dansk Lokomotiv Tidende 40/22 223 22129 dansk  
Uenigheden i Struer    Dansk Lokomotiv Tidende 40/22 225 22129 dansk  
Statsbanepersonalets Sygekasse - Fastløn i dragerne ved amerikanske jernbaner notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/22 230 22129 dansk  
Statsbanepersonalets sygekasse    Dansk Lokomotiv Tidende 40/22 230 22129 dansk  
Statstjenestemændenes centralorganisationn - Krav om forholdsregler ved Prisforhøjelserne    Dansk Lokomotiv Tidende 40/23 233 22129 dansk  
Begrænsninger i fribefordringen udner juletrafiken - Fagbevægelsen i Norge    Dansk Lokomotiv Tidende 40/23 235 22129 dansk  
Oplysningsarbejdes forskellige opgaver    Dansk Lokomotiv Tidende 40/23 236 22129 dansk  
Lønninger og priser - Knorrs hurtigvirkende styreventil Teknisk beskrivelse af styreventil og tegninger   Dansk Lokomotiv Tidende 40/23 237 22129 dansk  
Repræsentantskabsmøde i Forsikringsforeningen for Tjenestemænd ved statsbanerne    Dansk Lokomotiv Tidende 40/23 241 22129 dansk  
Rødby-Femern Ruten - Radiodikussion om mørklægningen - Elektrisk drift Kornsjø-Oslo notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 40/23 244 22129 dansk  
Statsbanernes driftsindtæger og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 40/23 245 22129 dansk  
Aldersgrænsen    Dansk Lokomotiv Tidende 40/24 247 22129 dansk  
Fra vore broderlande Svensk lokomotiv og jernbaneforbund sammen   Dansk Lokomotiv Tidende 40/24 249 22129 dansk  
tidens spørgsmål    Dansk Lokomotiv Tidende 40/24 251 22129 dansk  
Jernbanerejse for 100 år siden    Dansk Lokomotiv Tidende 40/24 252 22129 dansk  
Italienske jernbaners elektrificering Die Lokomotive   Dansk Lokomotiv Tidende 40/24 253 22129 dansk