dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1942 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Året, der svandt    Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Afgangssignalet    Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Anders Borgstedt fratrådt  pers  Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Jernbanepersonalet og Juleaften    Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Statsbanernes virksomhed i driftsåret 1940/41    Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Nyborglokomotivrører mistet foden - Lokpersonale forbrændt - Staten overtager Odense-Svendborg noter   Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Gasekspolsion på Lollandsbanernes værksted - Efterslet fra Nedlæggelsen af sjællandske midtbane noter   Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Himmerlandsbanernes Fremtid - GL Rutebil solgt med stor fortj noter   Dansk Lokomotiv Tidende 42/1 22151 dansk  
Mørklægning - Natkørsel    Dansk Lokomotiv Tidende 42/2 11 22151 dansk  
Statsbanerne ved Årsskiftet    Dansk Lokomotiv Tidende 42/2 13 22151 dansk  
Trykluftbremse på persontogsmateriellet - Juletrafikken 41 notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/2 14 22151 dansk  
Overportør dræbt under rangeringen - Sammenstød på Hadsund-banen - Statsbanernes oplysningskontor notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/2 17 22151 dansk  
Elektrisk lys på samtlige statsbanelokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 42/3 21 22151 dansk  
Velfærdsforanstaltninger ved depoterne - Elektriske håndsignallygter - 38 mill kroners statsbanearbejder i 42    Dansk Lokomotiv Tidende 42/3 22 22151 dansk  
oversigt over anlægsarbejder    Dansk Lokomotiv Tidende 42/3 22 22151 dansk  
Gennemført sin tur tros brud på begge Håndled - Den dødeligt kvæstede Lokomotivfører gik 3 km til Fods - notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/3 28 22151 dansk  
Esbjerg-Portør mistet bagge ben - Dræbt af toget i snetykningen - Dobbeltspor Lunderskov-Tinglev - Rutebil gennem jernba notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/3 29 22151 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde d 12 og 13 maj 1942    Dansk Lokomotiv Tidende 42/11 104 22151 dansk  
De første førerhuse på lokmotibver die Lokomotive   Dansk Lokomotiv Tidende 42/11 109 22151 dansk  
Soph Jensen fylder 60 år    Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 111 22151 dansk  
Alvorlige togstammenstød i Vendsyssel og Sydjylland på et Døgns Mellemrum    Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 112 22151 dansk  
Nye bestemmelser for særlige adgangsbilleter til Storebæltsfoverfarten    Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 113 22151 dansk  
Midbanekommune får ingen erstatning    Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 113 22151 dansk  
Forbedringer af personaletsd opholds og tjenestelokaler    Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 114 22151 dansk  
Lokomotivmangel og trafikindskrænkninger i Schweiz die Lokomotive   Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 115 22151 dansk  
Styrings-skifteskursus tilblivelse    Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 116 22151 dansk  
Stor brand i DSBs Centralværksted - Banenæstformand dræbt af toget Notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 118 22151 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftdsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 42/12 119 22151 dansk  
Formandsmøde på feriehjemmet    Dansk Lokomotiv Tidende 42/13 121 22151 dansk  
Uheldsforsikringsforeningen for de danske statsbaners personale    Dansk Lokomotiv Tidende 42/13 125 22151 dansk  
Vaskerums- og badeforholdene ved Lokomotivdepoterne  da arb  Dansk Lokomotiv Tidende 42/14 131 22151 dansk  
Eksamenskommisionens formand forlader DSB - Dansk jernbaneforbundskongres - Flere sommerferieindskrænkninger    Dansk Lokomotiv Tidende 42/14 132 22151 dansk  
Lidt om forbrændningskammerets historie tekning teknisk da teknik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/14 137 22151 dansk  
Bremseprøverne i Trykluftbremsende tog  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/15 141 22151 dansk  
Ulykken ved Døstrup  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/15 143 22151 dansk  
Uniformsterminerne    Dansk Lokomotiv Tidende 42/15 144 22151 dansk  
DJA Årsmøde i Århus - Uheldsforsikringsforeningen    Dansk Lokomotiv Tidende 42/15 145 22151 dansk  
Renholdelsen af lokomotivets førerpladser    Dansk Lokomotiv Tidende 42/16 151 22151 dansk  
Installation af C på maskindeposter. Stationer mv modernisering af boliger  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 42/16 153 22151 dansk  
Bremseprøverne teori - praksis   Dansk Lokomotiv Tidende 42/16 156 22151 dansk  
Besøg på Århus universitet og Antvorskov højskole    Dansk Lokomotiv Tidende 42/16 156 22151 dansk  
Kulbesparelse ved forvarmeanlæg  da teknik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/17 161 22151 dansk  
Faldet af Maskinen og dræbt  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/17 163 22151 dansk  
Ny handelskomitteret ved DSB    Dansk Lokomotiv Tidende 42/17 163 22151 dansk  
Fremskudte signal i Lejre for tog fra Hvalsø  sik S F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 42/17 163 22151 dansk  
Lokomotiv-fødevandsforvarmnig med spildedamp detaljeret med tekniske tegninger da teknik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/17 164 22151 dansk  
To dages tjeneste på et døgn    Dansk Lokomotiv Tidende 42/18 165 22151 dansk  
Generaldirektøren om sommerns trafik - Halve foranstaltninger - ændring af køreplanen - Halve foranstaltninger    Dansk Lokomotiv Tidende 42/18 173 22151 dansk  
Velfærdsforhandlinger ved Distrikterne    Dansk Lokomotiv Tidende 42/18 174 22151 dansk  
Lønninger og Priser    Dansk Lokomotiv Tidende 42/19 181 22151 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde den 1. Og 2. September 1942    Dansk Lokomotiv Tidende 42/19 182 22151 dansk  
Bedre lys på stationspladser og ved maskindepoterne    Dansk Lokomotiv Tidende 42/20 183 22151 dansk  
Velfærdsforanstaltninger i Snegletempo    Dansk Lokomotiv Tidende 42/20 192 22151 dansk  
Glasvinduskærme endnu en gang   E H Dansk Lokomotiv Tidende 42/20 193 22151 dansk  
Natekspressen P 903    Dansk Lokomotiv Tidende 42/20 193 22151 dansk  
Direkteforbindelse mellem togmaskiner og indkørselsignaler    Dansk Lokomotiv Tidende 42/20 194 22151 dansk  
Fællesstation for stats- og privatbanerne i Hjørring    Dansk Lokomotiv Tidende 42/20 196 22151 dansk  
Lønforhandlingen    Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 201 22151 dansk  
Loven om regularingstillæget indtil 31 marts 1943    Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 202 22151 dansk  
Ny køreplan fra 10 november -    Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 204 22151 dansk  
Et foredrag om trykluftsbremsen  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 204 22151 dansk  
Nogle tal fra den tyske hutigtogstrafiks historie    Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 206 22151 dansk  
Røveri på Veksø station - Frostfrie Lokomotiver - En mand dræbt somf ølge af drenges leg med et sporskifte - notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 208 22151 dansk  
Toguheld på sæbybanen - Statsbanerne påskønner notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 208 22151 dansk  
Toguheld ved hård opbremsning - Banearbejderne dræbt af toget notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/21 209 22151 dansk  
Bør priskontrollen skærpes    Dansk Lokomotiv Tidende 42/22 211 22151 dansk  
Ny trafikminister Niels M A Elgaard   Dansk Lokomotiv Tidende 42/22 212 22151 dansk  
Historien om dne lille Fjer der blev til syv fede Høns    Dansk Lokomotiv Tidende 42/22 213 22151 dansk  
Reguleringstillægsordningen    Dansk Lokomotiv Tidende 42/22 214 22151 dansk  
Signal-sansynlighedsforhold    Dansk Lokomotiv Tidende 42/22 218 22151 dansk  
Kampen mod inflationen    Dansk Lokomotiv Tidende 42/22 218 22151 dansk  
Lønancinitet for visse i 1940 ansatte lokomotivfyrbødere    Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 221 22151 dansk  
Adgangsbilletter til storebæltsfærgerne under juletrafiken    Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 222 22151 dansk  
Ny formand for COI og Repræsentantskabsmøde    Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 223 22151 dansk  
Glasvinduskærme på ny    Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 224 22151 dansk  
Boulevardbanen jubilerer    Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 225 22151 dansk  
Et foredrag om trykluftbremsen fortsat sik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 226 22151 dansk  
Moderniseringen af Himmerlandsbanerne - Flere 1 klasse vogne på statsbanerne -Statsbanerne frikendt for udbetaling af ul    Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 230 22151 dansk  
Ingen personalerepræentation - Styrtet mellem Tog og perron - Kastet en stæk mod toget Notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/23 230 22151 dansk  
En Julefortællning    Dansk Lokomotiv Tidende 42/24 231 22151 dansk  
C H Petersen forlader DSB    Dansk Lokomotiv Tidende 42/24 233 22151 dansk  
Forståelse - Jul i en mørk tid noter   Dansk Lokomotiv Tidende 42/24 234 22151 dansk  
Hovedbestyrelsesmøde den 23. Og 26 november 1942    Dansk Lokomotiv Tidende 42/24 235 22151 dansk  
Elektrificering af slovakiske baner    Dansk Lokomotiv Tidende 42/24  22151 dansk  
atter banearbejder dræbt af toget - en rejsende faldet af toget og dræbt - 70 årig mand faldet af toget - Notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/24 236 22151 dansk  
Tog på forkert spor Notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/24 234 22151 dansk  
Udgiftstallets stigning    Dansk Lokomotiv Tidende 42/4 31 22151 dansk  
Lokomotivtjeneste og turlister - Signal iagtagelse  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 42/4 33 22151 dansk  
Papir som rengøringsmiddel    Dansk Lokomotiv Tidende 42/4 35 22151 dansk  
Trækkraften i jernbanernes første år  da  Dansk Lokomotiv Tidende 42/4 36 22151 dansk  
Statsbanernes stålvogne ødelagt - Rutebilkørslen nedsættes - Lastbil knust af tog - Dræbt af tog i Hvidsovre notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/4 37 22151 dansk  
Lokomotivføreren opdagede et Menneske liggende i Sneen - Baneformand dødelig kvæstet af Tog notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/4 38 22151 dansk  
Lønsituationen    Dansk Lokomotiv Tidende 42/5 41 22151 dansk  
Forårskøreplan    Dansk Lokomotiv Tidende 42/5 42 22151 dansk  
300 nye godsvogne - Nyborg-Svendborgbanens fremtidige drift - Ejendommeligt Toguheld - 30 dage for at snyde DSB notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/5 49 22151 dansk  
Lokomotiv hænger med forreste hjulsæt ud over Færgeklap notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/5 49 22151 dansk  
Reguleringstillæget - Forhøj Emolumenterne - Normeringsloven    Dansk Lokomotiv Tidende 42/6 51 22151 dansk  
Dobbeltkontraventil tegning   Dansk Lokomotiv Tidende 42/6 56 22151 dansk  
Den elektriske håndsignallygte foto sik foto  Dansk Lokomotiv Tidende 42/7 61 22151 dansk  
Forhandlingen om regularingstillæget    Dansk Lokomotiv Tidende 42/7 62 22151 dansk  
DSB tjenestemandsbørneforsørgelse  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 42/7 63 22151 dansk  
Hygiejniske forhoåndsregler    Dansk Lokomotiv Tidende 42/7 66 22151 dansk  
Sammenhold er tidens tegn    Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 71 22151 dansk  
Særlige foranstaltninger med henblik på bestridelse af sommertrafikken    Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 72 22151 dansk  
Banechef Flensborg fratræder    Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 73 22151 dansk  
Verdens første jernbane familien pease i England   Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 74 22151 dansk  
En orkans virkning på et jernbanetog    Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 75 22151 dansk  
Sliddet på hjulflagerne    Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 76 22151 dansk  
Et lokomotiv med 118-kantede drivhjul    Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 77 22151 dansk  
½ mill kr til bund undersøgelser i Storebælt - Brændsel til generatorbilerne    Dansk Lokomotiv Tidende 42/8 77 22151 dansk  
Tjeneste og frihed    Dansk Lokomotiv Tidende 42/9 81 22151 dansk  
Hvorfor de utidige straffe    Dansk Lokomotiv Tidende 42/9 83 22151 dansk  
Trafikministeren fremhænver at statsbanerne har driftsoverskud    Dansk Lokomotiv Tidende 42/9 84 22151 dansk  
Nye trafikregulerende bestemmelser    Dansk Lokomotiv Tidende 42/9 85 22151 dansk  
Uddannelsesregler  udd  Dansk Lokomotiv Tidende 42/9 85 22151 dansk  
Rullelejers anvendelse på Damplokomotiver    Dansk Lokomotiv Tidende 42/9 86 22151 dansk  
Traktor foran ekseprestog - Hjælpebremser dræbt af Toget - Straf for at gå i Jernbanesporene Notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/9 88 22151 dansk  
Helbredet og de skærpede tjenesteforhold    Dansk Lokomotiv Tidende 42/10 90 22151 dansk  
Statsminister Th Stauning død - Gubbbetro-lokomotivføreren Frikendt    Dansk Lokomotiv Tidende 42/10 92 22151 dansk  
Elektrificering af de amerikanske jernbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 42/10 96 22151 dansk  
De tyske rigsbaners hurtigste tog oversigt over strækninger   Dansk Lokomotiv Tidende 42/10 96 22151 dansk  
Forklaringen på trængslen i togne - Atter Motordrift på Strækningen Århus-Russkov - Skuespilllerne på Gdserekspressen ma notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 42/10 99 22151 dansk  
Personaleforholdene    Dansk Lokomotiv Tidende 42/11 101 22151 dansk  
Sommerkøreplanen    Dansk Lokomotiv Tidende 42/11 102 22151 dansk  
Paspå efterlignger DLMF-lommebog plagieres    Dansk Lokomotiv Tidende 42/11 102 22151 dansk  
Kongres i Dansk lokomotivmandsforbund    Dansk Lokomotiv Tidende 42/11 103 22151 dansk