dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Dansk Lokomotiv Tidende · Årgang 1935 · Nr. 00
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
    Dansk Lokomotiv Tidende 35/  9471 dansk  
Ved årsskiftet    Dansk Lokomotiv Tidende 35/1 9471 dansk  
Glæder reglementerne kun for personalet? Men ikke for administrationen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/1 9471 dansk  
Nye engelske lokmotiver tekniske beskrivelser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/1 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtæger og driftudgifter  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 35/1 9471 dansk  
Velfærdsforslag eller sikkerhedskrav  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 35/2 9471 dansk  
Omkostniger i Trafikvæsenet    Dansk Lokomotiv Tidende 35/2 11 9471 dansk  
Den virkelige nationalsocialisme    Dansk Lokomotiv Tidende 35/2 13 9471 dansk  
Generaldirektørens nytårsbetragtninger    Dansk Lokomotiv Tidende 35/2 15 9471 dansk  
Fjenden indenfor murene   S Suneson Dansk Lokomotiv Tidende 35/2 17 9471 dansk  
Angreb på de belsgiske jernlønninger - Gradvis lønnedsætelse - Sovjets jernbaner over ikke loven notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/2 19 9471 dansk  
Enmandsystemet i Amerika notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/2 19 9471 dansk  
Bestyrelsesvalg i Statsbanepersoanelets sygekasse    Dansk Lokomotiv Tidende 35/3 21 9471 dansk  
Protokol over forhandlingen i Generaldirektoratet   P From Hansen Dansk Lokomotiv Tidende 35/3 22 9471 dansk  
Vor organisationsform  org  Dansk Lokomotiv Tidende 35/3 25 9471 dansk  
Kul eller olie    Dansk Lokomotiv Tidende 35/3 26 9471 dansk  
Et gammelt 4-cylindret lokomotiv   F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 35/3 28 9471 dansk  
Tjenstefrihed med læn under forbundskongressen - Industriforbund ved de svenske jernbaner - jernbaners kontorpersonalets    Dansk Lokomotiv Tidende 35/3 31 9471 dansk  
Enmandsbetjeningen ved de amerikanske jernbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 35/4 33 9471 dansk  
Jernbaneulykken ved Lagny frikendt   Dansk Lokomotiv Tidende 35/4 35 9471 dansk  
Tjenestemændenes adgang til bierhverv under diskussion i Radioen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/4 37 9471 dansk  
Prisniveauet    Dansk Lokomotiv Tidende 35/4 39 9471 dansk  
Fjenden indenfor murerne - Vor nabo mod Vest    Dansk Lokomotiv Tidende 35/4 40 9471 dansk  
Nye lyntogsforbindelser med Berlin - den første jernbane i Albanien notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/4 42 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/4 43 9471 dansk  
Et trist normeringslovforslag    Dansk Lokomotiv Tidende 35/5 45 9471 dansk  
Kørepengepension til de fra tysk tjeneste overgåede tjenstemænd - Statsbanepersonalets sygekasse    Dansk Lokomotiv Tidende 35/5 46 9471 dansk  
Foran et nyt vendepunkt - et foredrag på tryk   Peter Københavner Dansk Lokomotiv Tidende 35/5 48 9471 dansk  
Omkostninger i trafikvæsenet - Uddrag af foredrag handelshøjskolen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/5 50 9471 dansk  
Polske 2 cylindrede tenderlokomotiver  da F Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 35/5 51 9471 dansk  
Skinneomnibus med luftiringe og strålbandager billigste køretøj for persontrafik   Dansk Lokomotiv Tidende 35/5 53 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/5 59 9471 dansk  
Jubilæum: Emik Kurn   e M Dansk Lokomotiv Tidende 35/6 61 9471 dansk  
Arbejdstidsspørgsmålets stilling i dag Russiske, italienske og amerikans eks   Dansk Lokomotiv Tidende 35/6 62 9471 dansk  
Svar til Peter Københavner - DSB tjenstemænds børne forsørgelse    Dansk Lokomotiv Tidende 35/6 65 9471 dansk  
Arbejdstidsspørgsmålet i dag II  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 35/7 73 9471 dansk  
Lyntogene    Dansk Lokomotiv Tidende 35/7 75 9471 dansk  
Året ved pensionsberegningen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/7 77 9471 dansk  
Ændringer i den hidtige stedstillægsplacering    Dansk Lokomotiv Tidende 35/7 79 9471 dansk  
Erstatningsmidler for brændselsolie  di  Dansk Lokomotiv Tidende 35/7 80 9471 dansk  
Borsig-lokoomtivværkets 2 C 2 strømliniformede damplokomtiv til 175 km/t tysk da  Dansk Lokomotiv Tidende 35/7 81 9471 dansk  
Trafikforbedringer på de tyske baner    Dansk Lokomotiv Tidende 35/7 82 9471 dansk  
Arbejdernes ret under nationalsocialismen tyske skudsmålsbog   Dansk Lokomotiv Tidende 35/8 85 9471 dansk  
Nye rangerforanstaltninger Fremtidsperspektiver eller motoriserings vrangside   Dansk Lokomotiv Tidende 35/8 87 9471 dansk  
Arbejdsløshedsrådets redegørelse for arbejdsløshedens karakter og omfang  da  Dansk Lokomotiv Tidende 35/8 90 9471 dansk  
Bremseanordningen for danske statsbaners dieselektriske lyntog  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 35/8 91 9471 dansk  
Praktisk kulvandingsanordning    Dansk Lokomotiv Tidende 35/8 92 9471 dansk  
Prøvekørsler med damplokomotiv i England    Dansk Lokomotiv Tidende 35/8 93 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/8 95 9471 dansk  
Sikkerhedsreglementet af 1935    Dansk Lokomotiv Tidende 35/9 97 9471 dansk  
Tjenestemændenes retsstilling    Dansk Lokomotiv Tidende 35/9 98 9471 dansk  
Kommunikstforskrækkelse    Dansk Lokomotiv Tidende 35/9 101 9471 dansk  
Motor contra Damp    Dansk Lokomotiv Tidende 35/9 101 9471 dansk  
Arbejdsløshedesrådets redegørelse for arbejdsløshedens karakter og omfang    Dansk Lokomotiv Tidende 35/9 102 9471 dansk  
Rustfrit stål    Dansk Lokomotiv Tidende 35/9 104 9471 dansk  
Nye elektriske lokomotiver på St Gotthard-banen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/9 106 9471 dansk  
Lillebæltsbroen indvielse   Dansk Lokomotiv Tidende 35/10 109 9471 dansk  
Signal- og sikringsanlæget i Fredericia  sik  Dansk Lokomotiv Tidende 35/10 116 9471 dansk  
Motorfærgen Kronborg  færger  Dansk Lokomotiv Tidende 35/10 116 9471 dansk  
Amerikansk strømliniformet lokomotiv    Dansk Lokomotiv Tidende 35/10 117 9471 dansk  
Redaktørskifte    Dansk Lokomotiv Tidende 35/11 109 9471 dansk  
Har lokomotivpersonalet skylden for forsinkelserne i Fredericia - Tjenesttidsreglerne    Dansk Lokomotiv Tidende 35/11 110 9471 dansk  
Kongressen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/11 111 9471 dansk  
Jernbaneforeningen anlægger sag mod generaldir pga løn    Dansk Lokomotiv Tidende 35/11 114 9471 dansk  
La-mont kedlen damp-teknik da  Dansk Lokomotiv Tidende 35/11 118 9471 dansk  
Jys-fynske bibliotek- Knudshoved - Jernbanemuseet - Ud i vort skønneland notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/11 119 9471 dansk  
Motorvogne til Polen -De estlandske jernbaner konstruerer ny lok notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/11 119 9471 dansk  
Vær med i Samarbejdet    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 121 9471 dansk  
Jernarbejdet på lillebæltsbroen forløb   Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 122 9471 dansk  
Lyntogsnedbrud    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 130 9471 dansk  
Motor contra Damp    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 130 9471 dansk  
Personaleforholdene på Gb    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 132 9471 dansk  
Arbejdsløshedsrådets redegørelse for arbejdsløhedens karakter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 132 9471 dansk  
Jernet før og nu    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 133 9471 dansk  
Spionerer på arbejdspladsen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 135 9471 dansk  
Stasbanepersonalets sygekassemeddelelser - Dadanske flag på det højeste punkt i Bruselles    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 137 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/12 140 9471 dansk  
Avancementsforholdene    Dansk Lokomotiv Tidende 35/13 141 9471 dansk  
Hammersagaen sejr for organisationerne   Dansk Lokomotiv Tidende 35/13 142 9471 dansk  
Kongres i Norge    Dansk Lokomotiv Tidende 35/13 147 9471 dansk  
Lokomotivpersonalets tjenesteforhold    Dansk Lokomotiv Tidende 35/13 148 9471 dansk  
Motor contra Damp    Dansk Lokomotiv Tidende 35/13 149 9471 dansk  
40 timers arbejdsugen og vore tjenestetidsforslag    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 153 9471 dansk  
Hammersagen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 153 9471 dansk  
Nordisk lokomotivmandsforbunds sekratariatsmøde    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 155 9471 dansk  
Dovregubben er klar    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 156 9471 dansk  
Lokomotivpersonalets opholdsværelser i Fredericia  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 158 9471 dansk  
Ders Reaktionstid?    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 159 9471 dansk  
Udviklingen i den elektriske jernbanedrift iAMerika    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 160 9471 dansk  
Engelsk dieselrangerlokomotiv   Spøer Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 161 9471 dansk  
Trægasværk for motorkøretøjer    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 161 9471 dansk  
De tyske jernbanemænd vil stadig ikke makke ret - Da skagensbanens lokomotiv væltede notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 163 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/14 164 9471 dansk  
De internationale forhold    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 165 9471 dansk  
Hastighedsforøgelsen og sikkerheden Får vi snart trykluftbremsen indført?   Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 166 9471 dansk  
Dansk smede og maskinarbejderforbunds kongres - tjenestemandsorg berettigelse og mission    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 167 9471 dansk  
Skal staten overtage de sydfynske jernbaner?    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 168 9471 dansk  
Arbejdstidsnedlæggelse som middel mod den økonomiske krise    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 169 9471 dansk  
Ærede redaktion af DLT    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 172 9471 dansk  
Det nye tyske strømlinieformede dampeksprestog    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 172 9471 dansk  
Skader på lokomotivkedlen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 172 9471 dansk  
Uhelsforsikringsforen for danskse statstsbaner personale    Dansk Lokomotiv Tidende 35/15 173 9471 dansk  
Provokaton - er administrationen blottet for repekt for aftaler    Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 177 9471 dansk  
Lønniveauets udv i det tredje rige  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 178 9471 dansk  
Nordisk jernbanemands union    Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 179 9471 dansk  
Fællesindkøb af brændsel - fradrag i Lønnen - Motorførere med fælles regnslag noter   Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 180 9471 dansk  
Arbejdstidsnedsættelse som middel mod økonomiske krise    Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 181 9471 dansk  
Prøvekørsel på dovrebanen    Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 183 9471 dansk  
Et angreb på de svejtisek jernbanepersonale stilling -Amerikanske jernbanemænds pension - Engelske jernbanemænds kongres notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 186 9471 dansk  
Nye lkomotiver på Fredericia horsenslinjen - Hastighedsrekorder - Beordre landesorg i Østrig notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 187 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/16 188 9471 dansk  
Internationalt transportarbejder forbunds kongres    Dansk Lokomotiv Tidende 35/17 189 9471 dansk  
Mindestensafsløring    Dansk Lokomotiv Tidende 35/17 191 9471 dansk  
Jernbanerådet - Hygiejnen i 1 distr. noter   Dansk Lokomotiv Tidende 35/17 193 9471 dansk  
Arbejdstidsnedsættelse som middel mod økonomiske krise    Dansk Lokomotiv Tidende 35/17 195 9471 dansk  
Lidt om aspest  miljø  Dansk Lokomotiv Tidende 35/17 198 9471 dansk  
Foran køreplansskiftet  kp  Dansk Lokomotiv Tidende 35/18 201 9471 dansk  
Remisearbejdernes anvendelse som lokomotivfyrbødere    Dansk Lokomotiv Tidende 35/18 202 9471 dansk  
Den totale opposition i Tyskland    Dansk Lokomotiv Tidende 35/18 203 9471 dansk  
Arbejdstidsnedsættelse som middel mod økonomiske krise    Dansk Lokomotiv Tidende 35/18 205 9471 dansk  
Elektrificering til Holte - Tysklands første lok -lyntogsdrift    Dansk Lokomotiv Tidende 35/18 212 9471 dansk  
Vore pensionsforbehold  adm  Dansk Lokomotiv Tidende 35/19 213 9471 dansk  
En selvstændig lokotivmester    Dansk Lokomotiv Tidende 35/19 214 9471 dansk  
E T F kongres    Dansk Lokomotiv Tidende 35/19 215 9471 dansk  
Protokol forhandling ml generaldir og organisationerne    Dansk Lokomotiv Tidende 35/19 216 9471 dansk  
Normativernes udregnening æ Remisearbejdernes anv som loktivfyrbødere fra medlemskredsen   Dansk Lokomotiv Tidende 35/19 219 9471 dansk  
Arbejdstidsnedsættelse som middel mod økonomiske krise    Dansk Lokomotiv Tidende 35/19 220 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/19 224 9471 dansk  
Folketingsvalget    Dansk Lokomotiv Tidende 35/20 225 9471 dansk  
Arbejdstidskommisionens betænkning    Dansk Lokomotiv Tidende 35/20 226 9471 dansk  
Normativernes udregn    Dansk Lokomotiv Tidende 35/20 232 9471 dansk  
Besøg hos Burmeister og Wain    Dansk Lokomotiv Tidende 35/20 233 9471 dansk  
Statsbanernes driftsindtægter og driftsudgifter    Dansk Lokomotiv Tidende 35/20 236 9471 dansk  
Personalepolitik på langt sigt arbejdstidsudvalgets betænkning   Dansk Lokomotiv Tidende 35/21 237 9471 dansk  
Statsbanerne i finansåret 1934-35    Dansk Lokomotiv Tidende 35/21 240 9471 dansk  
Dødsdommen over de russiske lokomotivførere    Dansk Lokomotiv Tidende 35/21 242 9471 dansk  
Motorbrand. Hvorledes den opstår, og forledes den bekæmpes    Dansk Lokomotiv Tidende 35/21 245 9471 dansk  
Tysklands første dampmaskine   mr Steam Dansk Lokomotiv Tidende 35/21 246 9471 dansk  
Sejrrig kamp med fagforbund - Blodpenge og selvmordspedemi notitser   Dansk Lokomotiv Tidende 35/21 248 9471 dansk  
Ministerskifte trafikminister   Dansk Lokomotiv Tidende 35/22 249 9471 dansk  
Den ekstraordinære kongres resurmé af forhandlingerne   Dansk Lokomotiv Tidende 35/22 250 9471 dansk  
Statsbanernes foredragsrække - Har statsbanerne nu for lidt maskinkraft    Dansk Lokomotiv Tidende 35/22 254 9471 dansk  
Banelinien Skive-struer blokert i have tredje time    Dansk Lokomotiv Tidende 35/22 260 9471 dansk  
Kraftbesparelser ved rullelejer    Dansk Lokomotiv Tidende 35/22 261 9471 dansk  
Hjælpeaktion - Hitler bønfalder - Tvangsmedlemsskab    Dansk Lokomotiv Tidende 35/22 263 9471 dansk  
Lyntogenes bemanding - uheldet ved Gøderup   Dansk Lokomotiv Tidende 35/23 265 9471 dansk  
Vanskeligheder med maskinerne - maskinbenyttelse og sammentrængt tjenste noter   Dansk Lokomotiv Tidende 35/23 266 9471 dansk  
Forholdene på Fredericia ny Station og Remise    Dansk Lokomotiv Tidende 35/23 267 9471 dansk  
Ild i karburator    Dansk Lokomotiv Tidende 35/23 268 9471 dansk  
Arbejdstidskommisionens betænkning. International regulering af arbejdstiden ved jernbaner  arb  Dansk Lokomotiv Tidende 35/23 268 9471 dansk  
Det østriske hjemmeværn udvider sin indflydelse på regeringen - Togfører eller lomotivfører Jernbanefilmen - Lillebæltsbroen som sammenbygningsmodel - En tunnel mel Japan og Korea   Dansk Lokomotiv Tidende 35/23 274 9471 dansk  
Ved juletid    Dansk Lokomotiv Tidende 35/24 277 9471 dansk  
Tjenestetidsnævnet    Dansk Lokomotiv Tidende 35/24 278 9471 dansk  
Arbejdstidskommisionens betænkning. International regulering af arbejdstiden ved jernbaner    Dansk Lokomotiv Tidende 35/24 279 9471 dansk  
Tidstab under kørslen - Udflytning af de fremskudte Signaler    Dansk Lokomotiv Tidende 35/24 282 9471 dansk  
Damplokomotiver med pakrum    Dansk Lokomotiv Tidende 35/24 283 9471 dansk  
Engelsk jernbanetog på udstillingen i Chicago    Dansk Lokomotiv Tidende 35/24 284 9471 dansk  
Automatisk fyrede lokomotiver - Et nyt Burliton Zephyrtog - Anvender talefilm - En modig Handling af værkstedarbejderne    Dansk Lokomotiv Tidende 35/24 286 9471 dansk